2. Oblasť projektu: Energia kontra ľudstvo!
     Človek nielenže spaľuje fosílne zdroje, ktoré sa v prírode akumulovali milióny rokov, ale výrazne mení povrch Zeme a krajinu, v ktorej žije (napr. výstavbou betónových miest, kilometrami diaľnic, zaberaním poľnohospodárskej pôdy v prospech zástavby zábavných parkov, parkovísk či nákupných domov). Ničíme prírodné ekosystémy, na ktorých sme závislí.
Tým, že robíme život pre seba čoraz pohodlnejší, z pohľadu ďalších generácií zhoršujeme ich šance na zdravé životné prostredie a kvalitu života. Príroda si poradí, ale čo my, ľudia?
     
     Obnoviteľné formy energie potrebujeme, aby Zem zostala príjemným miestom na život a aby sa aj naši pravnuci mohli venovať inému ako len zabezpečovaniu potravy. Máme príležitosť venovať sa aj inému už dvesto rokov. Ešte ju budeme mať možno sto rokov.

Ak ju využijeme predovšetkým na vzdelávanie a poznávanie, obnovíme ju navždy, pre všetky budúce generácie, práve vďaka vzdelaniu a poznaniu. Ak ju využijeme hlavne na zhŕňanie zbytočných vecí, ak svoj čas premrháme sledovaním umelého života celebrít a hrdinov počítačových hier, ak prostriedky, ktoré máme, vynaložíme na hlúposti, príležitosť asi skončí spolu s ropou a uhlím a nikdy sa neobnoví.