2.1 Neobnoviteľné zdroje energie

 
Neobnoviteľné zdroje energiezdroje energie, ktoré sú v čase a priestore z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti vyčerpateľné.
Z pohľadu ich pôvodu ich môžeme rozdeliť na:
 
  • primárne zdroje energie – prírodné, ktoré sa z pohľadu ich chemického zloženia delia na dve skupiny: organické uhlie, ropa, plyn, rašelina a anorganickéuránová ruda
  • sekundárne zdroje energie – umelé, sú napríklad produkty štiepnej reakcie v reaktoroch  -  235U alebo 239Pu vzniknuté z 238U.

Z pohľadu konvenčnosti ich využívania ich môžeme rozdeliť na: