2.6 Možnosti šetrenia energie v škole
1. Zdôrazniť dôležitosť  hospodárneho využívania elektriny a vody.
2. Informovať žiakov o alternatívnych zdrojov energie
3. Žiaci – pátrači 
     • oboznámenie sa so situáciou v zásobovaní energiou v škole
     • evidencia a kontrola spotreby energie
     • vyhľadávanie možností šetrenia energie
     • zostavenie a realizácia návrhu opatrení
     • realizácia súťaže „ Maskot“
4. Zníženie spotreby energie v dôsledku vykonaných opatrení.