Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
DOMÁCA ARTETERAPIA

7 dňová výzva do ktorej sa môžete zapojiť spolu s Vašimi deťmi. :)Výzva je BEZPLATNÁ. Rada by som Vám a deťom prostredníctvom techník arteterapie spríjemnila čas, ktorý trávime v domácich karanténach. K dispozícii budete mať moje psychologické a arteterapeutické vedenie počas celého procesu. Odporúčané pomôcky (v prípade nutnosti dokážeme nájsť aj iné alternatívy v domácnosti): 5-10 ks papier A4 (kancelársky), 5-10 ks výkres A4, 5-10 ks výkres A3, pastelky (minimálne 12 farieb), čierna ceruzka, temperové/akrylové farby, vodové farby, štetec (aspoň 2 rozmery), handrička, pohárik na vodu, farebný obrázkový časopis, lepidlo, nožnice. Vaše dieťa/deti môžete prihlásiť u školskej psychologičky emailom na adrese: lucia.dvoncova@gmail.com
Školská psychologička

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľte mi, aby som Vám aspoň takto na diaľtu predstavila našu novú školskú psycholigičku Mgr. Luciu Dvončovú, ktorá bude zastupovať Mgr. Marietu Mládekovú počas materskej dovolenky. Verím, že bude pre Vás všetkých prínosom. TU v prílohe nájdete informácie, ako sa s ňou môžete v prípade potreby na diaľku spojiť. Prajem Vám pokojný zvyšok tohto náročného obdobia. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Sprístupnenie digitálnych učebníc

Vážení zákonní zástupcovia! Minister školstva dnes, 8.4. oznámil, že sa s vydavateľmi učebníc dohodli, aby v čase tejto mimoriadnej situácie boli sprístupnené digitálne učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. V prílohe nájdete informácie, ako sa k učebniciam dostanete. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Oznam pre deviatakov!

Vážení rodičia, milí deviataci! V pondelok, 4. mája 2020, budem v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 v škole k dispozícii, aby sme mohli skompletizovať vaše prihlášky na stredné školy. Preto vás žiadam, aby ste v tomto čase prišli do školy spolu s jedným z rodičov (zákonným zástupcom) podpísať prihlášky a priniesli prípadne diplomy, pochvaly a pod., ktorých kópie priložím k prihláškam.
Informácie o prihláškach na stredné školy

Vážení zákonní zástupcovia! V prílohe nájdete informácie od p. výchovnej poradkyne ohľadom prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá.
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20. - 22. apríla 2020. Prosím, venujte pozornosť priloženým dokumentom, nájdete v nich všetky potrebné informácie. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
ZÁPIS do 1. ročníka - ONLINE FORMULÁR

Vážení zákonní zástupcovia!
Online formulár pre zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 je priložený TU: Online prihláška
AKTIVITY na voľné chvíle

Vážení rodičia, milí žiaci! Život nie je len učenie, ale i zábava. Preto si pani vychovávateľky z ŠKD pre Vás pripravili zaujímavé aktivity na každý týždeň. Otvorte si prílohu, zabavte sa a dajte nám vedieť, ako sa Vám darilo. Čakáme na fotky od Vás! Prajeme pekný kreatívny týždeň!
Štúdium žiakov od 20.4. do 24.4.2020

Milí žiaci! V prílohe nájdete zadania na tento týždeň a je opäť na Vás ako si svoje povinnosti rozložíte. Som rada, že i napriek netradičnému spôsobu výuky sa snažíte so svojimi pani učiteľkami a pánmi učiteľmi spolupracovať, teší ma Vaša aktivita, kreativita, schopnosť prispôsobiť sa a vzájomne si pomáhať. Veľmi dôležitou časťou samoštúdia je nielen spätná väzba, ktorú podávate svojim vyučujúcim, ale i Vaše sebahodnotenie. Je dôležité nepoľaviť a i keď sa Vám to dnes možno tak nezdá, verte, že to, čo v ostatných dňoch prežívate Vás veľa naučí do ďalšieho života. Ctení zákonní zástupcovia! Dovoľte mi poďakovať Vám za spoluprácu a námahu, ktorú vynakladáte počas tohto, pre nás všetkých, veľmi náročného obdobia. Chcem Vás uistiť, že vedenie školy i celý pedagogický zbor je Vám k dispozícii, môžete využiť i pomoc školskej psychologičky. Verím, že spoločným úsilím túto nevšednú situáciu dotiahneme do úspešného konca. Moje poďakovanie patrí aj všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí počas tohto obdobia hľadajú tie najlepšie spôsoby dištančnej výuky s prihliadnutím na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky každého žiaka. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Štúdium žiakov od 6.4. do 17.4.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Z dôvodu veľkonočných prázdnin máte priložené úlohy na obdobie dvoch týždňov. Je na Vás, ako si ich vypracovanie rozložíte. Ak máte chuť naučiť sa viac, dávame Vám do pozornosti aj doplnkové materiály, určite v nich nájdete veľa zaujímavých vecí. Napríklad aj to, ako si nainštalovať do svojho počítača ZOOM. Telefónne číslo pre prípad potreby zostáva nezmenené 0918262787. Prajeme Vám pokojné sviatky plné zdravia! Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy
Poplatky ŠKD, ŠJ, CVČ

Vážení zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás informovať, že na porade vedenia mesta Topoľčany dňa 30.3.2020 vedenie mesta rozhodlo, že v súvislosti s prerušením vyučovania sa s účinnosťou od 1.4.2020 nebudú vyberať príspevky od zákonných zástupcov na úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Topoľčany - Školský klub detí, Školská jedáleň, Centrum voľného času - až do odvolania. V prípade, že ste už poplatok za mesiac apríl (prípadne ďalšie mesiace) uhradili, chceme Vás uistiť, že na konci školského roka 2019/2020 Vám budú prípadné preplatky vrátené. S úctou Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy.
Samoštúdium žiakov od 30.3. do 3.4.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Máme pred sebou ďalší týždeň a s ním aj nové úlohy pre Vás. Ak sa Vám z nejakého dôvodu nepodarilo stihnúť zadania z minulého týždňa, nezúfajte a kľudne na nich pokračujte pracovať. Chápeme, že každý z Vás má iné tempo práce. Stačí, keď sa ozvete pani učiteľke triednej alebo pánovi učiteľovi a oni Vás radi usmernia. Najdôležitejšie je teraz zdravie a psychická pohoda, preto Vám úprimne želám pokojné dni plné zdravia! Ctení rodičia, i naďalej platí, že v prípade potreby sa mi môžete kedykoľvek ozvať na 0918262787. Ak napríklad potrebujete niečo dôležité, čo si Vaše dieťa zabudlo v škole, neváhajte ma kontaktovať a vieme sa dohodnúť, pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení, na prevzatí vecí. S úctou Mgr. Anna Krajčíková
Samoštúdium žiakov od 23.-27.3.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Je tu nový týždeň a s ním aj čas na ďalšie učenie sa. Úlohy si rozložte na celý týždeň podľa Vášho uváženia. Verím, že tie minulotýždňové ste hravo zvládli. Všetky Vaše podnety a otázky môžete aj tento týždeň riešiť so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľmi, prípadne sa môžete ozvať riaditeľke školy na 0918262787, prípadne na email školy: zstribecskatopolcany@gmail.com. Budem rada, ak sa mi ozvete, ako sa máte a s čím ste za celý týždeň pomohli Vašim rodičom. Prajem pokojný týždeň a hlavne plný zdravia! S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy