Konzultácie so školskou psychologičkou
 

Témy našich psychologických konzultácií môžu byť nasledovné:

·  prekonzultovanie možností vzdelávania Vášho dieťaťa, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

·  možnosti riešenia výchovných ťažkostí

·  riešenie problémov v rovesníckych vzťahoch vrátane šikanovania

Poprípade, ak sa počas pandémie vyskytli u Vášho dieťaťa/Vašich detí iné ťažkosti (pod vplyvom väčšej miery stresu a strachu) môžete sa na mňa obrátiť aj v takomto prípade, aby sme našli efektívne spôsoby pomoci. K dispozícii som Vám od pondelku do piatku (osobne v ZŠ Tribečská, telefonicky: 0907 025 886, mailom: lucia.dvoncova@gmail.com)

 

Mgr. Lucia Dvončová

Školská psychologička