Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
MK v stolnom tenise – 2010 Nitra
MK v stolnom tenise – 2010 Nitra
Naši EXPERTI
O tom, že žiaci našej školy sú skutoční experti, nás presvedčilo 56 z nich, ktorí sa v decembri 2009 zúčastnili 2. ročníka vedomostnej súťaže EXPERT.
Karneval v ŠKD – 2010
Karneval v ŠKD – 2010
Matematická olympiáda M4 pre 4. ročník
Matematická olympiáda - 2010 M4 pre 4. ročník
iBobor
Naši žiaci Peter Pavel Arthur Petráš zo 6.A triedy a Michal Gašpár z 9.A triedy sa zapojili do 3. ročníka on-line súťaže iBobor.
Šaliansky Maťko – krajské kolo
V Dome Matice slovenskej v Nitre sa 3. februára 2010 konalo krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J.C.Hronského.
Top oriešky 2009
Vedomostná súťaž Top oriešky 2009 sa uskutočnila 17. decembra 2009.
Trojnásobný majster Slovenska
Žiak našej školy Lukáš Paštrnák zo 6.D triedy je trojnásobným majstrom Slovenskej republiky v minikárach.
Trojité prvenstvo v súťaži Šaliansky Maťko
V priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch sa 13. januára 2010 uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám...
Touto peknou vianočnou koledou nám dievčatá zo 6.D pripomenuli, že Vianoce sú už celkom blízko.
Vyber si knižku pod stromček a čítaj ...
Z našej školskej knižnice sa v týchto dňoch nesie vôňa novoty. Minulý týždeň do nášho knižničného fondu totiž pribudli úplne nové knižné tituly.
Dejepisná olympiáda – školské kolo
Dňa 16.12. 2009 sa uskutočnil 2.ročník dejepisnej olympiády.
Šaliansky Maťko, školské kolo
15. a 16. decembra 2009 sa v našej škole konalo školské kolo 17. ročníka recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.
Vianočné pozdravy zo Španielska pre 6.A
Naša škola po minuloročných veľmi úspešných medzinárodných projektoch eTwinning i tento školský rok pokračuje v ich realizácii.
Tvorivé aranžmány
Tribečské múzeum v Topoľčanoch pozvalo všetkých kreatívnych záujemcov na podujatie o zbere, sušení a aranžovaní sušených rastlín pripravené formou tvorivej dielne.