Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Pošlite 4.A pohľadnicu z rôznych miest
Deň zdravej výživy
Miniseminár OUP pre vyučujúcich anglického jazyka
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
Olympiáda v anglickom jazyku
Projektové vyučovanie Duchonka- Kulháň
Školská exkurzia - Vianočná Viedeň
Čaro adventu v ŠKD
Literárna exkurzia - Rozsobáše
Trenčiansky robotický deň - 2022
Jesenné tvorenie v ŠKD
Šarkaniáda v ŠKD
Komunitný ovocný sad
Slovensko v minulosti a dnes v 4.A
Projekty o vesmíre v 4.C