Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Deň Zeme v II.A
Čo vieš o hviezdach (krajské kolo)
Práca na stanovištiach na hodinách anglického jazyka
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka
Cesty za poznaním minulosti
Sadenie Lipy
Slávik Slovenska 2019
Naše výtvarné práce na Hudobnom festivale v Přibrame
Výtvarné súťaže
HK (OK)
Veľkonočné zvyky a tradície v ŠKD
Medzinárodný deň šťastia v ŠKD
Maxi kniha rozprávok v ŠKD
„Separáčik ŠKD“
" Scrapbooking" v ŠKD