Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Záložky 2019
Medzinárodný deň knižníc
Noc na Tribečskej
Deti na Slovane
Jánošíkove Diery 2019
Vitamínový deň
Imatrikulácia – pasovanie do cechu prvákov ŠKD
13. 10.2019 – „Deň starých rodičov“
Svetový deň pošty v ŠKD
Ocenenie od Okresného úradu Nitra, odboru školstva
Svetový deň úsmevu v ŠKD
Cezpoľný beh
Korčuliarsky výcvik
„Bezpečná chôdza“ a „ Cyklistika“
Svetový deň srdca v ŠKD