Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Najmladší znalec na svete v oblasti gemológie
Vianočné tvorivé dielničky
Šachový turnaj sv. Mikuláša
Školské kolo dejepisnej olympiády
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v zrýchlenom šachu
Úspešná „žatva“ žiakov z Tribečskej na Žiackom vedeckom sympóziu
Radosť z pečenia medovníkov
MSR vo viacboji všestrannosti
MO v stolnom tenise žiakov a žiačok
Blížiaci sa advent v ŠKD
Naši štvrtáci vo vybíjanej v Nitrianskom kraji tretí
Banskobystrické záložky
Basketbal žiačok
ATLANTIS Levice