Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Kreatívny karneval ŠKD - 2019 - II.
Kreatívny karneval ŠKD - 2019 - I.
Čo vieš o hviezdach
Učenie v maskách 2019
Atletika - Nové Zámky (KK)
Plavecký výcvik
Venček 2018
Indiánska rozlúčka ŠKD
Anglický deň pre 3. ročník
Školská športová olympiáda
Piataci na Babici
Kráľ čítania
Deviataci na Orave
Deń detí v ŠKD
Trenčín-Piešťany