Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Fyzikálna olympiáda
Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)
5. B na Židovskom cintoríne Topoľčany
Návšteva Radnice mesta Topoľčany
Koncoročný výlet šiestakov
Dospievanie
Tretiaci na výlete
Prezentácie ročníkových prác v 2. až 4. ročníku
Školský výlet štvrtákov Bratislava - Devín
TŠSL (okresné kolo)
Výlet BŠ (7. B, 7. C)
Výlet do Banskej Štiavnice
Prednáška o genetike
Deň detí v ŠKD
Švihadlový maratón