Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Bubčov bedeker
Školské kolo HK
Tancujeme s Yettim
Výlet do Technického múzea vo Viedni
Fašiangy 2015
Korčuliarsky výcvik
Ďalší športový úspech – dve 1. miesta v korčuľovaní
Zimná rozprávka
Európa v škole – školské kolo projektu
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016
Eskimáci versus Eskimáčky
Šaliansky Maťko – okresné kolo
Hodina nemeckého jazyka – Návšteva u lekára
Vianočná besiedka v 2. C
Ocenená PaedDr. Anna Godálová