Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Vianočná atmosféra v 2. D
Vianočná atmosféra v 2. B
Vianočná atmosféra v 2. A a 3. A
Šaliansky Maťko (I. kategória)
Pytagoriáda - školské kolo
Vianočná atmosféra v 2. C
Návšteva v špeciálnej MŠ
Vianoce v ŠKD
Školské kolo dejepisnej olympiády
Vyhodnotenie súťaže
Artefiletika v našej škole
Vianočné tvorivé dielne
Šaliansky Maťko (II. a III. kategória)
Vybíjaná (chlapci)
Vyhodnotenie súťaže "Mestská polícia - naša pomoc a ochrana"