Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Vianočný program 1.A, 2.A, 3.A a 4.A
Vianočná besiedka v 1.D
Vianočná besiedka v 1.C
Vianočná besiedka detí z 2.B
Predvianočné posedenie v 5.A
Vianoce, Vianoce prichádzajú, spievajme, priatelia...
Predvianočné filmové naladenie
Vianoce v ľudových tradíciách
Šaliansky Maťko – školské kolo
Vianočná besiedka v 2.D
Školské kolo dejepisnej olympiády
Školské kolo OAJ a ONJ 2014
Pečenie medovníkov v 2.D
Advent, advent...
Okresné kolo v stolnom tenise