Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Deň tulipánov v ŠKD
Slávik Slovenska (okresné kolo)
Deň Zeme v školskej knižnici
Deň matiek v siedmom oddelení
Deň Zeme v ŠKD
Deň Zeme v II.A
Čo vieš o hviezdach (krajské kolo)
Práca na stanovištiach na hodinách anglického jazyka
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka
Cesty za poznaním minulosti
Sadenie Lipy
Slávik Slovenska 2019
Naše výtvarné práce na Hudobnom festivale v Přibrame
Výtvarné súťaže
HK (OK)