Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Kráľ čítania
Rozlúčka so štvrtým ročníkom
Školská olympiáda
Čitateľský maratón v anglickom jazyku
Čestné uznanie pre Lindu Gregorovú - súťaž Sv. Cyril a Sv. Metod očami detí
Kráľovstvo odpadu – EKO rozprávka
Minihádzaná
Školský výlet 2.B a 2.C
Koncoročný výlet 3.B a 3.D
Malá vedecká konferencia nadaných žiakov 2019
Čo vieš o hviezdach (Celoslovenské kolo)
Majstovstvá okresu vo viacboji všestrannosti
Okresné kolo fyzikálnej olympiády
V okresnej minihádzanej na 3. mieste
Štvrtáci v Demänovskej doline