OBJEDNÁVKY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Objednávky 07/2020 - III.dekáda

Objednávky 07/2020 - III.dekáda. Zverejnené dňa 31.07.2020.
Objednávky 07/2020 - II.dekáda

Objednávky 07/2020 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.07.2020.
Objednávky 07/2020 - I.dekáda

Objednávky 07/2020 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.07.2020.
Objednávky 06/2020 - III.dekáda

Objednávky 06/2020 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.06.2020.
Objednávky 06/2020 - II.dekáda

Objednávky 06/2020 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.06.2020.
Objednávky 05/2020 - III.dekáda

Objednávky 05/2020 - III.dekáda. Zverejnené dňa 31.05.2020.
Objednávky 05/2020 - II.dekáda

Objednávky 05/2020 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.05.2020.
Objednávky 06/2020 - I.dekáda

Objednávky 06/2020 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.06.2020.
Objednávky 04/2020 - III.dekáda

Objednávky 04/2020 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.04.2020.
Objednávky 04/2020 - II.dekáda

Objednávky 04/2020 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.04.2020.
Objednávky 04/2020 - I.dekáda

Objednávky 04/2020 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.04.2020.
Objednávky 03/2020 - III.dekáda

Objednávky 03/2020 - III.dekáda. Zverejnené dňa 10.03.2020.
Objednávky 03/2020 - II.dekáda

Objednávky 03/2020 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.03.2020.
Objednávky 03/2020 - I.dekáda

Objednávky 03/2020 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.03.2020.
Objednávky 02/2020 - I.dekáda

Objednávky 02/2020 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.02.2020.