Organizácia školského roku 2016/2017


V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných a stredných školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin.
Vyučovanie a prázdniny

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

a) prvý polrok sa začína 1. septembra 2016,  slávnostné otvorenie školského roku sa bude konať 5. septembra 2016 (začiatok vyučovania) a končí sa 31. januára 2017. 

b) druhý polrok sa začína 1. februára 2016 a končí sa 30. júna 2017.