Organizácia školského roku 2017/2018


V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných a stredných školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin.
Vyučovanie a prázdniny
Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

a) prvý polrok sa začína 1. septembra 2017,  slávnostné otvorenie školského roku sa bude konať 4. septembra 2017 (začiatok vyučovania) a končí sa 31. januára 2018. 

b) druhý polrok sa začína 1. februára 2018 a končí sa 30. júna 2018.