Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane
Postup k vyplneniu tlačiva  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane v roku 2022 :
 
Priložený súbor je editovatelný súbor - vyplňte riadky 01 až 14,  dátum a podpis danňovníka, vytlačte a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa. 

Oba listy predložte našej Základnej škole, alebo odovzdajte osobne na Daňovom úrade v termíne do 30.4.2023. 
 
Ďakujeme!