SRRZ-RZ pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, 955 01  Topoľčany

 
 
VEC: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

Vážený dodávateľ,

žiadame Vás o poskytnutie cenovej ponuky na dodanie a montáž žalúzii do tried na ZŠ Tribečská podľa rozmerov uvedených v prílohe.
Farba: strieborná matná.
Funkčnosť: požadujeme kvalitnejšie prevedenie vzhľadom na náročnosť používania v triedach.
Servis: prosím o informácie k  záručnému servisu.  
Predpokladaná dĺžka dodacej lehoty od prípadného zadania objednávky do výroby. 

     Termín na predloženie cenovej ponuky je najneskôr do  14.04.2023. Cenové ponuky je potrebné doručiť v stanovenom termíne a to buď:
     - e- mailom na: rzzstribecska@gmail.com  v predmete označiť „Výberové konanie  ŽALÚZIE
     - osobne na sekretariáte ZŠ, Tríbečská 1653/22, 955 01 Topoľčany v uzatvorenej obálke označenej heslom „Výberové konanie  ŽALÚZIE“

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 28.04.2023.
  
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok k vypracovaniu cenovej ponuky nás prosím kontaktujte emailom na adresu : rzzstribecska@gmail.com .  
S pozdravom


Rodičovské združenie pri ZŠ Tribečská Topoľčany