Finančná Odysea
Finančná Odysea je hra o práci s osobnými financiami a o zvládaní životných rizík. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov, zakladania firiem, prenájmu nehnuteľností a podobne, si hráči vytvárajú pasívny príjem a zveľaďujú svoj majetok. Ten, komu sa podarí ako prvému oslobodiť od všetkých dlhov a vytvoriť zázemie na bývanie  so slušným pasívnym príjmom, dosiahne víťazstvo v hre – finančnú slobodu.
 
Finančná Odysea je v našej škole využívaná v 7. – 9. ročníku na hodinách matematiky, občianskej náuky, etickej výchovy, techniky a sveta práce. Slúži oveľa viac ako iba na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov.
Rozvíja i sociálne vzťahy, žiaci si v hre vzájomne nekonkurujú, práve naopak, môžu sa jeden od druhého veľa naučiť, vzájomne si pomáhajú, požičiavajú...
Je to hra, ktorá je vždy iná, prináša nečakané situácie kde treba využiť svoj dôvtip a treba mať aj trošičku šťastia.