Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesto: 1

Pracovná pozícia: Učiteľ /  Učiteľka pre prvý stupeň

Aprobácia:  učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ

Dátum nástupu do práce: ihneď
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – zastupovanie dlhodobej PN

Úväzok: 100%Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne do kancelárie RŠ, poslať na adresu školy, prípadne e-mail:

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda
pri 100% úväzku + započítaná prax)


Platová trieda  6   =   Platová tarifa    831,50 €

Platová trieda  7   =   Platová tarifa    907,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1016,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1137,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.