Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné pozície: 2

1)
Pracovná pozícia: Učiteľ / učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie
Aprobácia: Anglický jazyk
Dátum nástupu do práce: 23.08.2018
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa - pedagogické vzdelanie s anglickým jazykom v aprobácii

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 24.07.2018.
Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z.z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 (v eurách mesačne)

Platová trieda      6   =   Platová tarifa    501,50 Eur

  7   =   Platová tarifa    556,50 Eur

  8   =   Platová tarifa    616,50 Eur

  9   =   Platová tarifa    690,00 Eur

10   =   Platová tarifa    753,00 Eur

11   =   Platová tarifa    843,00 Eur

                          12   =   Platová tarifa    944,00 Eur

Podľa § 7, ods. 11, Zák. NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1.1. kalendárneho roka zvyšuje platová tarifa za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31.12. bežného kalendárneho roka o 1 % podľa tabuľky Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe zo 14.8.2017 č. 2017–12260/37642:1–50A0.

Príklad :samostatný pedagogický zamestnanec, ktorý má k 31.12.2017 započítanej praxe 3 roky bude mať tarifný plat pri 100% pracovnom úväzku vo výške : 753,00 Eur + 23,00 Eur = 776,00 Eur.2)
Pracovná pozícia: Učiteľ / učiteľka  pre primárne vzdelávanie
Aprobácia: učiteľstvo 1.stupeň + anglický jazyk
Dátum nástupu do práce: 23.08.2018
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa - pedagogické vzdelanie učiteľstvo 1. stupňa v aprobácii s anglickým jazykom, prípadne štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 10.08.2018.
Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z.z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 (v eurách mesačne)

Platová trieda      6   =   Platová tarifa    501,50 Eur

  7   =   Platová tarifa    556,50 Eur

  8   =   Platová tarifa    616,50 Eur

  9   =   Platová tarifa    690,00 Eur

10   =   Platová tarifa    753,00 Eur

11   =   Platová tarifa    843,00 Eur

                          12   =   Platová tarifa    944,00 Eur

Podľa § 7, ods. 11, Zák. NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1.1. kalendárneho roka zvyšuje platová tarifa za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31.12. bežného kalendárneho roka o 1 % podľa tabuľky Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe zo 14.8.2017 č. 2017–12260/37642:1–50A0.

Príklad :samostatný pedagogický zamestnanec, ktorý má k 31.12.2017 započítanej praxe 3 roky bude mať tarifný plat pri 100% pracovnom úväzku vo výške : 753,00 Eur + 23,00 Eur = 776,00 Eur.