Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 
 ****************************************************************************

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre prvý stupeň

Aprobácia:  učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Dátum nástupu do práce: 1.9.2020
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Úväzok: 100%

aprobácia s anglickým jazykom výhodou

Termín výberového konania: 14.7.2020

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 13. júla 2020 do 10.00 hod..

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda
pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    915,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa    998,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1118,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1251,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

 ************************************************************************* 

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre druhý stupeň

Aprobácia:  španielsky jazyk  (v aprobácii s jedným z uvedených predmetov: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk, náboženská výchova, matematika)

Dátum nástupu do práce: 1.9.2020
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Úväzok: 100%

Termín výberového konania: 14.7.2020

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 13. júla 2020 do 10.00 hod..

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda
pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    915,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa    998,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1118,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1251,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

*****************************************************   

Pracovná pozícia:  Upratovač/ka

Dátum nástupu do práce: 1.8.2020

Požadované vzdelanie:  Základné vzdelanie

Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Termín výberového konania:  27.7.2020


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 23.7.2020  (vrátane).

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany

e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

 

Platová trieda  1   =   Platová tarifa    580,00 €  (platový stupeň 1)
*****************************************************************

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre druhý stupeň

Aprobácia:  Náboženská výchova   

Dátum nástupu do práce: 1.9.2020
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Úväzok: 43% - 10 vyučovacích hodín

Termín výberového konania: 24.7.2020Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 23. júla 2020 do 10.00 hod..

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(uvádzame v eurách mesačne, hrubá mzda
pri 100% úväzku + započítaná prax – pri tomto pracovnom mieste je to alikvotná čiastka z uvedenej platovej tarify k výške úväzku)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa     915,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa     998,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1118,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1251,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.