Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 

 

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre druhý stupeň

Aprobácia:  španielsky jazyk  (v aprobácii s iným predmetom)

Dátum nástupu do práce: 01.09.2023
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok  (s možnosťou predĺženia)

Úväzok: 100%


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 26. júna 2023.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda
pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    1037,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa    1131,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1267,50 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1418,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.
**********************************************************************


Pracovná pozícia: Školník

Dátum nástupu do práce: 01.08.2023
Požadované vzdelanie:  stredné vzdelanie
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok  (s možnosťou predĺženia)

Úväzok: 100%


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 26. júna 2023.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify nepedagogických zamestnancov  
(v eurách mesačne, hrubá mzda 
pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  2   =   700,00 €   (1. platový stupeň)


**********************************************************************
Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre prvý stupeň

Aprobácia:  učiteľstvo primárneho vzdelávania  (v aprobácii s iným predmetom výhodou)

Dátum nástupu do práce: 01.09.2023

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa

Pracovné miesto na dobu určitú – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Úväzok: 100%


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 23. júna 2023.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 

e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com


Platové podmienky: 

Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 (v eurách mesačne, hrubá mzda pri 100% úväzku + započítaná prax)


Platová trieda  6   =   Platová tarifa    1037,00 €

Platová trieda  7   =   Platová tarifa    1131,50 €

Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1267,50 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1418,50 €


S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.