Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 1

 **************************************************************************************************************************************

Pracovná pozícia:  Upratovačka

Dátum nástupu do práce: 23.1.2020

Požadované vzdelanie:  Základné vzdelanie

Pracovné miesto na dobu určitú – 31.12.2020

Skúšobná doba:  3 mesiace

Termín výberového konania:  21.1.2020


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 19.1.2020  (vrátane)

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany

Pracovná doba ekonomického oddelenia:  pondelok - piatok, 7.30 – 15.30 hod.

e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

 

Platová trieda  1   =   Platová tarifa    580,00 €  (platový stupeň 1)