Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta:  

 

 Pracovná pozícia:  Administratívny pracovník / Administratívna pracovníčka

Dátum nástupu do práce: 01.04.2019
Požadované vzdelanie:  Úplné stredné odborné, ekonomického zamerania
Náplň práce:  všeobecné administratívne práce, pokladňa
Pracovné miesto na dobu určitú.

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 22.3.2019 vrátane. Termín výberového konania: 26.3.2019
A
dresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

Platová trieda  3   =   Platová tarifa    551,50 €  (platový stupeň 1)

 

 ************************

Pracovná pozícia:  Administratívny pracovník / Administratívna pracovníčka v oblasti ľudských zdrojov
Dátum nástupu do práce: 01.05.2019
Požadované vzdelanie:  Úplné stredné odborné, príp. vysokoškolské
Náplň práce:  personalistika, mzdy a registratúra
Pracovné miesto na dobu určitú.

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 27.3.2019 vrátane. Termín výberového konania 29.3.2019. 
Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    688,50 €  (platový stupeň 1)

Platová trieda 7    =   Platová tarifa    729,00 €  (platový stupeň 1)