Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 

 

 Pracovná pozícia:  Upratovačka

Dátum nástupu do práce: 16.1.2023 (prípadne dohodou)

Požadované vzdelanie:  Základné vzdelanie

Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Termín výberového konania:  od 5.1.2023


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 5.1.2023  (vrátane).

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany

e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

 

Platová trieda  1   =   Platová tarifa    700,00 €  (platový stupeň 1)