Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre druhý stupeň

Aprobácia:  Matematika

Dátum nástupu do práce: 1.9.2021
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 školský rok s možnosťou predĺženia

Úväzok: 100%Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 31. mája 2021.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda
pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    915,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa    998,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1118,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1251,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.****************************************************************************

Pracovná pozícia: Školský psychológ / školská psychologička

Dátum nástupu do práce:  dohodou

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa

Pracovné miesto na dobu určitú - zastupovanie rodičovskej dovolenky

Úväzok: 100%

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail:

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany

e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky:

Platové tarify odborných zamestnancov, pracovná trieda 2 (v eurách mesačne, hrubá mzda pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa      976,50 €

Platová trieda  7   =   Platová tarifa    1064,50 €

Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1193,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1336,00 €

 

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

 *************************************************************************************