Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 
 ****************************************************************************

Pracovná pozícia: Školský psychológ / školská psychologička

Dátum nástupu do práce:  dohodou

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa

Pracovné miesto na dobu určitú - zastupovanie materskej dovolenky

Úväzok: 100%

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail:

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany

e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky:

Platové tarify odborných zamestnancov, pracovná trieda 2 (v eurách mesačne, hrubá mzda pri 100% úväzku + započítaná prax)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa      976,50 €

Platová trieda  7   =   Platová tarifa    1064,50 €

Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1193,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1336,00 €

 

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

 *************************************************************************************

 Pracovná pozícia:  Pomocník/pomocnica v kuchyni 

Dátum nástupu do práce: 1.10.2020

Požadované vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pracovné miesto na dobu určitú – do 30.6.2020

Zdravotný preukaz  a odborná spôsobilosť podmienkou!


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 24.9.2020 do 14.00 hod.:

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com


Termín pracovného pohovoru: 25.9.2020


Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

 

Platová trieda  1   =   Platová tarifa    580,00 €  (platový stupeň 1)