Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta:  3

 

Pracovná pozícia: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Aprobácia:  Náboženská výchova - Informatika
Dátum nástupu do práce: 23.08.2019
Požadované vzdelanie:  VŠ 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok
Úväzok: 100%

Podmienka:  Kánonická misia

Termín výberového konania:  22. júl 2019

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 19. júla 2019.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z.z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 (v eurách mesačne, hrubá mzda)

Platová trieda  5   =   Platová tarifa    678,50 €
Platová trieda  6   =   Platová tarifa    759,00 €

Platová trieda  7   =   Platová tarifa    828,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    927,50 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa  1038,50 €

Podľa § 7, ods. 11, Zák. NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1.1. kalendárneho roka zvyšuje platová tarifa za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31.12. bežného kalendárneho roka o 1 % až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov
 až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

************************************************************************

Pracovná pozícia: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Aprobácia:  Anglický jazyk
Dátum nástupu do práce: 28.08.2019
Požadované vzdelanie:  VŠ 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Úväzok: čiastočný, 43% - 57%

Termín výberového konania:  22. júl 2019

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 19. júla 2019.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z.z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 (v eurách mesačne, hrubá mzda, pri 100% úväzku) - pri tejto pracovnej ponuke bude z uvedeného vypočítaná mzda, alikvotná čiastka podľa % zníženého úväzku!

Platová trieda  5   =   Platová tarifa    678,50 €
Platová trieda  6   =   Platová tarifa    759,00 €

Platová trieda  7   =   Platová tarifa    828,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    927,50 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa  1038,50 €

Podľa § 7, ods. 11, Zák. NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1.1. kalendárneho roka zvyšuje platová tarifa za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31.12. bežného kalendárneho roka o 1 % až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov
 až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

*********************************************************************

Pracovná pozícia:  Zaučený kuchár

Dátum nástupu do práce: 28.08.2019
Požadované vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, výučný list

Pracovné miesto na dobu určitú – 1 rok

Termín výberového konania:  22. júl 2019

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 19. júla 2019 vrátane.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
(v eurách mesačne, hrubá mzda) + platový stupeň podľa počtu rokov praxe

Platová trieda  2   =   Platová tarifa    530,50 €  (platový stupeň 1)