Voľné pracovné miesta na našej škole

Voľné pracovné miesta: 

 

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre druhý stupeň ZŠ

Aprobácia:  anglický jazyk v aprobácii s iným predmetom

Termín nástupu do práce: 1.9.2022 
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 školský rok (s možnosťou predĺženia)

Úväzok: 100%

Termín pracovného pohovoru: 14. apríl 2022

Podmienka: bezúhonnosť podľa aktuálne platnej legislatívy


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 11. apríla 2022 vrátane.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda 
pri 100% úväzku + započítaná prax, platové tarify platné k dátumu zverejnenia)

 

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    915,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa    998,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1118,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1251,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.

***************************************************************

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka pre 2. stupeň základnej školy

Aprobácia:  matematika v aprobácii s iným predmetom

Termín nástupu do práce: 1.9.2022 
Požadované vzdelanie:  vysokoškolské 2. stupňa
Pracovné miesto na dobu určitú – 1 školský rok (s možnosťou predĺženia)

Úväzok: 100%

Termín pracovného pohovoru: 14. apríl 2022

Podmienka: bezúhonnosť podľa aktuálne platnej legislatívy


Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov môžete priniesť osobne, poslať na adresu školy, prípadne e-mail do 11. apríla 2022 vrátane.

Adresa školy:  Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 
e-mail: zstribecskatopolcany@gmail.com

Platové podmienky: 
Platové tarify pedagogických zamestnancov, pracovná trieda 1 
(v eurách mesačne, hrubá mzda 
pri 100% úväzku + započítaná prax, platové tarify platné k dátumu zverejnenia)

Platová trieda  6   =   Platová tarifa    915,00 €
Platová trieda  7   =   Platová tarifa    998,50 €
Platová trieda  8   =   Platová tarifa    1118,00 €

Platová trieda  9   =   Platová tarifa    1251,50 €

S účinnosťou od 1.9.2019 ustanovenie § 7 ods. 12 zákona č. 553/2003 Z. z.: Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%.