Rada školy

Rada školy


 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

  

 

Rada školy:   

 

 Dvaja zvolení zástupcovia z pedagogických zamestnancov:

Mgr. Jana Vránová, podpredseda RŠ
Mgr. Miriam Sedláčeková, členka RŠ

Jeden zvolený zástupca z ostatných zamestnancov školy:

Mgr. Katarína Ďurišková, predseda RŠ

Štyria zvolení zástupcovia z rodičov:

JUDr. Alexandra Gieciová, členka RŠ
PhDr. Andrea Tomanová, členka RŠ
Lenka Filipeje, členka RŠ
Ing. Peter Kmotorka, člen RŠ

Štyria delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

JUDr. Milan Lisý – poslanec MsZ, člen RŠ
Štefan Grach – poslanec MsZ, člen RŠ
Mgr. Mária Haláková – poslankyňa MsZ, členka RŠ
PhDr. Juraj Krajči – zamestnanec MsÚ, člen RŠ