Školský rok 2023/2024

Tento priečinok je vytvorený za účelom zjednodušenia hľadania najčastejšie požadovaných informácií a dokumentov. Veríme, že Vám pomôže. Aktuálne informácie a pokyny aj naďalej nájdete v záložke AKTUALITY, ktorú Vám odporúčame sledovať.
Ponuka záujmových útvarov - doplnené

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V prílohe nájdete aktuálnu doplnenú ponuku záujmových útvarov pre školský rok 2023/2024. V prípade záujmu je možné sa prihlásiť vedúcim záujmových útvarov do 20.09.2023. Ďakujeme!