Školská jedáleň

Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. Jedáleň poskytuje stravovanie žiakom I., II. stupňa, učiteľom a ostatným zamestnancom našej školy ktorí majú záujem  o stravovanie. Pripravuje taktiež doplnkové stravovanie /desiatu/ pre žiakov.


Vedúca jedálne:
Renáta Božiková 
Pracovná doba: vedúca ŠJ - 7:30 - 15:30 hod.
Telefón: 038/ 5223360, 038/ 5325002
Mobil: 0903/ 560483
Email: jedalen@zstribecskato.edu.sk 
 


Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne, evidovania stravníkov, normovania stravy, prihlásenie a odhlásenie stravníkov. 

Podstatnou zmenou pre vás bude odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty, resp. cez internetovú stránku školy.

  
SMERNICA o stravovaní v Školskej jedálni, Tribečská 1653/22, Topoľčany ako súčasti Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Dodatok č.1. k smernici o v Školskej jedálni, Tribečská 1653/22, Topoľčany ako súčasti Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Zápisný lístok stravníka do ŠJ


Jedálny lístok


Informácie vedúcej jedálne

Odhlásenie a prihlásenie na stravu