Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Testovanie 5 - Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 18.05.2022 sa v našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5-2022. Zvyšné ročníky sa budú učiť riadne podľa rozvrhu hodín. V prílohe nájdete všetky potrebné informácie. Testovanie bude prebiehať v budove prístavby. V pondelok a utorok 16., 17. mája 2022 budú mať žiaci piateho ročníka upravený rozvrh hodín iba na vyučovacie hodiny matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať koordinátorku Mgr. Martinu Vöpy na tel. čísle 0908 38 78 32. S úctou A. Krajčíková
Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 10.05.2022 MŠVVaŠ SR zverejnilo nové informácie týkajúce sa COVID-19. V prílohe nájdete aktuálne usmernenie k bezpečnosti v škole, tlačivo o bezpríznakovosti a informácie k vstupu do objektu školy. S úctou A. Krajčíková
Zmena opatrení od 21.04.2022

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe informácii z MŠVVaŠ SR, vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény. Tieto informácie a zmeny budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR. V prípade jeho aktualizácie ho ihneď zverejníme. S úctou A. Krajčíková
Testovanie 9 - 2022 - Riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 6. apríla 2022 (v stredu) čaká našich žiakov 9. ročníka Testovanie 9. Z tohto dôvodu bude žiakom 5. - 8. ročníka udelené riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom ozname. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Zápis do 1. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti informácie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomností detí a ich zákonných zástupcov v dňoch 4., 5. a 6. apríla 2022 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. na 1. poschodí v hlavnej budove školy. V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možné dieťa zapísať počas celého mesiaca apríl v pracovných dňoch na základe telefonickej dohody. Všetky potrebné informácie nájdete v dole priložených dokumentoch: Zápis_Oznam, Zápis_Doplňujúce informácie, Kritériá_2022, Prihláška na vzdelávanie v ZŠ, Príloha k prihláške_2022, Školské_obvody, VZN č.5_2019, VZN č.12_2021, Príloha č.2 MŠVVaŠ SR_Písomné vyhlásenie, Príloha č.3 MŠVVaŠ SR_Písomné vyhlásenie, Vzdelávanie_nadaných. V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 9. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 9. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 23.3.2022 od 7.00 do 16.30 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 7.3.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti aktualizovaný Školský semafor, verzia 2.0 zo dňa 25.2.2022 a Rozhodnutia MŠVVaŠ SR platné od 28.2.2022 a 4.3.2022. V prílohe nájdete aj aktualizované tlačivá o bezpríznakovosti a výnimke z karantény. Tlačivá sú k dispozícii aj vytlačené pri vchodoch školy a u triednych učiteľov. Ruší sa povinnosť nosenia rúšok v triedach. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 8.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 8. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 16.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy a OG

Vážení zákonní zástupcovia! Informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy a OG Vám výchovná poradkyňa Mgr. Martina Vöpy zasiela prostredníctvom žiakov alebo EduPage. Prosím, čítajte informácie ďalej kliknutím na čítaj viac.
Výdaj Ag samotestov - 7. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 7. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční vo štvrtok 27.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a v utorok 1.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Aktualizovaný školský semafor k 25.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti Školský semafor, verzia 1.8., aktualizovaný dňa 25.1.2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky ÚVZ SR k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (karanténa 5 dní). Uvedený dokument nájdete priložený aj s jednotlivými prílohami a príkazom RŠ.
Školský semafor - aktualizácia k 19.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti aktualizovaný školský semafor MŠVVaŠ SR zo dňa 19.1.2022. V prílohe nájdete jeho aktuálnu verziu 1.7, tlačivá písomných vyhlásení o bezpríznakovosti, o výnimke z karantény, oznam o podmienkach vstupu do priestorov školy, potvrdenie o vykonaní Ag samotestu s negatívnym výsledkom, príkaz RŠ a Rozhodnutie ministra platné odo dňa 19.1.2022.
Výdaj Ag samotestov - 6. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 6. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 12.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a vo štvrtok 20.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Obnovenie školského vyučovania od 10.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti informácie platné od 10.1.2022. Škola sa riadi Školským semaforom, ktorý nájdete priložený. Obnovuje sa aj prevádzka ŠJ a ŠKD. Pri nástupe žiakov do školy Vás prosíme o vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti, prípadne o výnimke z karantény. Tlačivo je možné si vytlačiť, prípadne využiť EduPage a taktiež bude k dispozícii vytlačené v pondelok ráno pri vchode do školy. Odporúčame, aby žiaci pred nástupom do školy využili domáce Ag samotesty. Čo sa týka krúžkovej činnosti, prosíme o trpezlivosť, prvý týždeň sa realizovať nebude, čakáme na aktualizáciu školského semafora. V dňoch 13.-19.1.2022 na základe dohody s triednym učiteľom sú možné konzultácie k prospechu a správaniu detí za I. polrok šk. roka 2021/2022 online formou, prípadne telefonicky. Klasifikácia žiakov za I. polrok šk. roka 2021/2022 prebieha do utorka 25.1.2022 do 14.00 hod. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková