AKTUALITY

 
Stretnutie triednych dôverníkov a rodičovské združenia

Vážení rodičia! Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční v pondelok 16.09.2019 o 16.30 hod. v zborovni na 1. poschodí hlavnej budovy školy. Rodičovské združenia tried sa uskutočnia v týždni od utorka 17.09.2019 do piatka 20.09.2019 v čase a termíne, ktorý Vám triedni učitelia oznámia prostredníctvom oznamov v žiackych knižkách Vašich detí. Tešíme sa na Vašu účasť! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
ZMENY V ÚHRADE STRAVNÉHO

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu úhrady stravného od 1.10.2019. Všetci zákonní zástupcovia, ktorí ste prihlásili svoje dieťa na stravovanie, dostanete túto informáciu písomne prostredníctvom svojich detí aj s priloženým šekom. Spôsoby úhrady zostávajú na výber - šek, alebo prevodom na číslo účtu ŠJ. Prosím, venujte pozornosť informáciám, ktoré si prečítate tu ďalej. V prílohe nájdete aj vzor šeku. K zmene došlo na základe podnetov Vás, rodičov, aby ste nemuseli nízke sumy platiť mesačne. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vedúcu ŠJ p. Božikovú. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!