AKTUALITY

 
ZMENY V ÚHRADE STRAVNÉHO

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu úhrady stravného od 1.10.2019. Všetci zákonní zástupcovia, ktorí ste prihlásili svoje dieťa na stravovanie, dostanete túto informáciu písomne prostredníctvom svojich detí aj s priloženým šekom. Spôsoby úhrady zostávajú na výber - šek, alebo prevodom na číslo účtu ŠJ. Prosím, venujte pozornosť informáciám, ktoré si prečítate tu ďalej. V prílohe nájdete aj vzor šeku. K zmene došlo na základe podnetov Vás, rodičov, aby ste nemuseli nízke sumy platiť mesačne. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vedúcu ŠJ p. Božikovú. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
TESTOVANIE 5 a príprava na Testovanie 5

V utorok 19.11.2019 žiaci 5. ročníka absolvujú prípravu na Testovanie 5, pričom budú mať 2 hodiny slovenského a dve hodiny matematiky. Žiaci 5. ročníka budú končiť vyučovanie 4. vyučovacou hodinou o 11.40 hod. Obed bude podávaný od 11.40 hod. TESTOVANIE 5 bude dňa 20.11.2019. Ihneď po ukončení Testovania , približne o 11.45 hod., bude pre žiakov 5. ročníka podávaný obed. Mgr. Anna Krajčíková, RŠ
Zmena organizácie vyučovania dňa 20.11.2019 v 6. – 9. ročníku

Z dôvodu TETSTOVANIA 5 bude v stredu dňa 20. novembra 2019 upravené vyučovanie na II. stupni v 6., 7., 8. a 9. ročníku nasledovne: Žiaci prídu ráno o 8.00 hod. pred budovu školy, nevstupujú do tried. V sprievode triednych učiteľov odchádzajú do kinosály Spoločenského domu v Topoľčanoch, kde sa zúčastnia výchovného koncertu zameraného na tému šikanovania. Predpokladaný návrat do školy bude o 10.00 hod. Od 10.00 hod. bude pre žiakov II. stupňa v školskej jedálni podávaný obed. Po absolvovaní výchovného koncertu a obedu sa pre žiakov II. stupňa vyučovanie končí a odchádzajú domov. Mliečna desiata bude podávaná o 8.00 hod. pre žiakov II. stupňa, I. stupeň bude mať mliečnu desiatu v riadnom čase o 9.40 hod. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. A. Krajčíková, RŠ
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Prosíme Vás o preštudovanie nových pokynov využívania areálu našej školy platných od 1.10.2019. Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!