AKTUALITY

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Srdečne Vás pozývame na ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa bude konať v súlade s platnou školskou legislatívou a podľa VZN Mesta Topoľčany č.5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ a VZN č.6/2019 o určení školských obvodov pre ZŠ zriaďované mestom Topoľčany v dňoch 8. - 10. apríla 2019 v čase od 13.00 do 15.30. Ak sa v danom termíne zápisu nemôžete zúčastniť, Vaše dieťa zapíšeme až do 30.04.2019 na základe osobného alebo telefonického dohovoru, vždy v čase od 13.00 do 15.30 hod. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na 038/5325002 - riaditeľka ZŠ, zástupkyňa pre I. stupeň. Tešíme sa na Vás!
KNIŽNÁ BURZA - POĎAKOVANIE

Dovoľte mi, aby som v mene celej školy poďakovala vedeniu Mesta Topoľčany za podporu a všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili našej Knižnej burzy a prispeli ste na dobrú vec. Verím, že ste sa u nás dobre cítili a nakúpili ste si výborné knižky, s ktorými strávite ešte veľa príjemných chvíľ. Celý výťažok akcie 1020,40€ putuje pre Karanténnu stanicu Topoľčany, OZ Topoľčianske packy. Moje osobné, obrovské ĎAKUJEM! patrí všetkým zamestnancom školy, ktorí dlhé týždne akciu pripravovali a zvládli do najmenších detailov. A samozrejme žiakom, ktorí taktiež ochotne pomáhali a prispeli aj svojimi knižkami na podporu zvieratiek. A. Krajčíková
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!