AKTUALITY

 
Úhrada stravného za mesiace január - jún 2020

Vážení zákonní zástupcovia, dávame Vám do pozornosti spôsob úhrady stravného a režijných nákladov za mesiace január - jún 2020. Prosím, venujte pozornosť priloženému dokumentu. Každý stravník dostane 8.1.2020 pokyny k úhrade aj so šekom. Platba je možná šekom alebo prevodom na účet. Prosíme Vás o dodržanie termínov úhrad. Vopred ďakujeme! Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetci stravníci dostanú obed aj mliečnu desiatu až do termínu úhrady stravného. Mgr. A. Krajčíková, RŠ
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Prosíme Vás o preštudovanie nových pokynov využívania areálu našej školy platných od 1.10.2019. Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!