AKTUALITY

 
Obnovený výchovno-vzdelávací proces - ŠTVRTOK 21.2.2019

Riaditeľstvo ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany si vás týmto dovoľuje informovať, že na základe rozhodnutia RÚVZ Topoľčany, bude vo štvrtok 21.2.2019 obnovený výchovno-vzdelávací proces v našej škole.
Potvrdenie pre zákonných zástupcov

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že ak potrebujete potvrdenie pre zamestnávateľa o prerušení vyučovania v našej škole, na požiadanie Vám ho vydáme v kancelárii RŠ.
SÚŤAŽ - ŽIHADIELKO

Vyhlasujeme súťaž tried, kto najviac hlasoval za naše mesto Topoľčany. Na svojom účte zihadielko.lidl.sk vám zobrazuje stav počtu hlasov a bonusových bodov, ktoré ste získali pre mesto Topoľčany. Po jarných prázdninách od 4.- 8.3.2019 stačí triednemu učiteľovi ukázať stav vašich bodov, priniesť ho vytlačený alebo odfotený do mobilu, triedny učiteľ body sčíta za celú triedu a výsledok oznámi v riaditeľni. Tri najlepšie triedy získajú sladkú odmenu a víťazná trieda bude mať kinopredstavenie v júni ZDARMA!