AKTUALITY

 
Samoštúdium žiakov od 30.3. do 3.4.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Máme pred sebou ďalší týždeň a s ním aj nové úlohy pre Vás. Ak sa Vám z nejakého dôvodu nepodarilo stihnúť zadania z minulého týždňa, nezúfajte a kľudne na nich pokračujte pracovať. Chápeme, že každý z Vás má iné tempo práce. Stačí, keď sa ozvete pani učiteľke triednej alebo pánovi učiteľovi a oni Vás radi usmernia. Najdôležitejšie je teraz zdravie a psychická pohoda, preto Vám úprimne želám pokojné dni plné zdravia! Ctení rodičia, i naďalej platí, že v prípade potreby sa sa mi môžete kedykoľvek ozvať na 0918262787. Ak napríklad potrebujete niečo dôležité, čo si Vaše dieťa zabudlo v škole, neváhajte ma kontaktovať a vieme sa dohodnúť, pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení, na prevzatí vecí. S úctou Mgr. Anna Krajčíková
Doplnkové zdroje na samoštúdium

Vážení rodičia, vieme, že každé dieťa sa učí inak a taktiež každé dieťa zvláda iné množstvo učiva. Pre tých, ktorí sa radi učia a nestačia im úlohy zadávané od svojich učiteľov, ponúkame niekoľko momentálne verejne dostupných stránok, ktoré môžu Vaše dieťa zaujať. Deviataci zasa nájdu na stránke NUCEM testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky z predchádzajúcich školských rokov aj so správnymi odpoveďami. Dávame Vám do pozornosti prílohu s niekoľkými návrhmi a postupne budeme pridávať ďalšie. Verím,že si niečo vyberiete. S úctou Mgr. A.Krajčíková, riaditeľka školy
AKTIVITY na voľné chvíle

Vážení rodičia, milí žiaci! Život nie je len učenie, ale i zábava. Preto si pani vychovávateľky z ŠKD pre Vás pripravili zaujímavé aktivity na týždeň od 23.do 27. marca. Otvorte si prílohu, zabavte sa a dajte nám vedieť, ako sa Vám darilo. Čakáme na fotky od Vás! Prajeme pekný kreatívny týždeň!
Školská psychologička

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľte mi, aby som Vám aspoň takto na diaľtu predstavila našu novú školskú psycholigičku Mgr. Luciu Dvončovú, ktorá bude zastupovať Mgr. Marietu Mládekovú počas materskej dovolenky. Verím, že bude pre Vás všetkých prínosom. TU v prílohe nájdete informácie, ako sa s ňou môžete v prípade potreby na diaľku spojiť. Prajem Vám pokojný zvyšok tohto náročného obdobia. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Samoštúdium žiakov od 23.-27.3.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Je tu nový týždeň a s ním aj čas na ďalšie učenie sa. Úlohy si rozložte na celý týždeň podľa Vášho uváženia. Verím, že tie minulotýždňové ste hravo zvládli. Všetky Vaše podnety a otázky môžete aj tento týždeň riešiť so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľmi, prípadne sa môžete ozvať riaditeľke školy na 0918262787, prípadne na email školy: zstribecskatopolcany@gmail.com. Budem rada, ak sa mi ozvete, ako sa máte a s čím ste za celý týždeň pomohli Vašim rodičom. Prajem pokojný týždeň a hlavne plný zdravia! S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Samoštúdium žiakov od 16. - 20. marca

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe rozhodnutia vlády SR bude škola uzatvorená až do 27.3.2020. Záleží nám na našich žiakoch a ich vedomostiach, preto všetci triedni učitelia budú poskytovať informácie pre svojich žiakov ohľadom samoštúdia nasledovným spôsobom: TU v prílohe si v pondelok 16.3.2020 a opäť v pondelok 23.3.2020 nájdete priložený dokument PDF k svojej triede, kde bude uvedené pre každý predmet, čo a akým spôsobom sa majú deti učiť. Niektoré triedy ste stále v kontakte so svojimi triednymi učiteľmi a už teraz viete o úlohách. Avšak táto stránka bude slúžiť pre všetkých, ako zhrnutie toho, čo bolo dohodnuté. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, môžete kontaktovať triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy na 0918 26 27 87. Verím, že toto zložité obdobie všetci zvládneme a 30.3.2020 sa opäť stretneme v našej škole. Do tohto obdobia je uzatvorený celý objekt školy aj jeho športoviská! Pevné zdravie želám všetkým Vám i celým Vašim rodinám! S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Výsledky volieb zástupcov rodičov do RŠ

Vážení zákonní zástupcovia! 9.3.2020 sa konali opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Zápisnicu s vyhlásenými výsledkami volieb nájdete v tu priloženom dokumente. Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Publikácia UNPLUGGED

Milí rodičia, touto cestou si dovoľujeme dať Vám do pozornosti publikáciu s názvom O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať? V rámci projektu UNPLUGGED (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) realizovaného aj vďaka účasti našej školy, boli získané mnohé údaje od žiakov i veľkej časti ich rodičov. Brožúra je určená primárne rodičom, v texte sa dočítate o tom, akým spôsobom môže rodič kontrolovať svoje dospievajúce dieťa, aby čo najlepšie podporil jeho vývin a zabránil nežiaducemu správaniu. Popisuje fungovanie vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom, optimálne formy kontroly ako i kontrolu, ktorá dieťaťu skôr škodí ako pomáha. Turbulencie a zmeny, ktoré prichádzajú v období dospievania sú len krátkodobé a pri správnom prístupe rodičov vedú k úspešnému vstupu do dospelosti. Celú publikáciu nájdete v prílohe. Prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie.
Úhrada stravného za mesiace január - jún 2020

Vážení zákonní zástupcovia, dávame Vám do pozornosti spôsob úhrady stravného a režijných nákladov za mesiace január - jún 2020. Prosím, venujte pozornosť priloženému dokumentu. Každý stravník dostane 8.1.2020 pokyny k úhrade aj so šekom. Platba je možná šekom alebo prevodom na účet. Prosíme Vás o dodržanie termínov úhrad. Vopred ďakujeme! Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetci stravníci dostanú obed aj mliečnu desiatu až do termínu úhrady stravného. Mgr. A. Krajčíková, RŠ
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Prosíme Vás o preštudovanie nových pokynov využívania areálu našej školy platných od 1.10.2019. Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!