Súťažné podklady

 
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk - čistiace prostriedky
12.02.2014 - Ing. Rastislav GažiZákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Dátum zverejnenia: 12.2.2014
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk - xerox
03.03.2014 - Ing. Rastislav GažiZákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Dátum zverejnenia: 3.3.2014
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk - kancelárske potreby
03.03.2014 - Ing. Rastislav GažiZákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Dátum zverejnenia: 3.3.2014