Súťažné podklady

 
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk - čistiace prostriedky

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Dátum zverejnenia: 12.2.2014
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk - xerox

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Dátum zverejnenia: 3.3.2014
Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk - kancelárske potreby

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Dátum zverejnenia: 3.3.2014