Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2012/2013
Október 2012
22. 10. 2012 - SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE - Školské knižnice – kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Aktivity: beseda s rodičmi a starými rodičmi našich žiakov o knihách a čítaní kedysi a dnes, ich spomienky, zážitky, obľúbené knižky, pohľad na výber a kúpu knihy, názory na knižnicu a súčasnú literatúru, inscenácia rozprávok – Tri holúbky, O šľahačkovej hore, tvorba kostýmov, ilustrácie k rozprávkam
 
29. 10. 2012 - ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY-  Česko-slovenský projekt, vzájomná výmena knižných záložiek vyrobených našimi žiakmi so žiakmi z partnerskej školy
 
November 2012
27. 11. 2012 - VÝSTAVA ZÁLOŽIEK - výstava a odovzdanie záložiek, ktoré našim žiakom poslali ich kamaráti zo ZŠ Senec
 
December 2012
13. 12. 2012 - ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti
18. 12. 2012 - TVORIVÁ DIELŇA – výroba vianočných ozdôb, beseda o rodinných tradíciách a zvykoch počas vianočných sviatkov
21. 12. 2012 – NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI - výstava knižných noviniek
 
Február 2013
17. 2. 2013 – BESEDA O KNIHE – Malý princ – žiaci 8. ročníka besedovali o tvorbe a diele Exupéryho, analyzovali literárny druh, žáner a formu diela, spracovávali čitateľské záznamy
28. 2. 2013 - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
 
Marec 2013
16. 3. 2013 – MAREC MESIAC KNIHY- Deň ľudovej rozprávky - život, dielo a rozprávkové poklady z pera Pavla Dobšinského
21. 3. 2013 - Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY-  slovenskí a svetoví zberatelia rozprávok, zábavné popoludnie pre žiakov ročníkov 1. - 4.
 
Apríl 2013
12. 4. 2013 - BESEDA – Moja obľúbená kniha – diskusia žiakov 8. ročníka o obľúbenej knihe zo školskej knižnice
22. 4. 2013 – DEŇ ZEME - Strom detských želaní: tvorba plagátov, pútačov ku Dňu Zeme, práca s encyklopédiami a odbornou literatúrou orientovanou na oblasť ekológie, environmentálna výchova – prezentácia, vedomostný kvíz pre žiakov I. aj II. stupňa, výstava výtvarných prác - Ako ľudia ubližujú prírode
 
 Máj 2013  22. 4. – 17. 5. 2013 - Les ukrytý v knihe –   tvorba plagátov a pozvánok do lesa – celoslovenská súťaž - Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy.
Vyhodnotenie - Zvolen 25. 6. 2013 – v kategórii tvorba plagátu ocenená žiačka 8. B triedy – Leona Šestáková (3. miesto)


Jún 2013
4. 6. 2013 -  „ČÍTAJME SI ... 2013“ - najpočetnejší detský čitateľský maratón
25. 6. 2013 - KRÁĽ ČÍTANIA 2013 : slávnostné ocenenie a korunovácia najvytrvalejšieho čitateľa školskej knižnice v školskom roku 2012/2013
 
 
Školská knižnica v školskom roku 2012/2013 spolupracovala s:
Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch - „Čítajme si ...2013“
Mgr. Rozáliou Cenigovou, ústrednou metodičkou pre školské knižnice – 
Česko-slovenský projekt - Záložka do knihy spája školyMedzinárodná konferencia školských knižníc – 16. máj 2013