Školská knižnica

Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú

základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti

založenej na informáciách a vedomostiach.

Vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie a

aktívnu účasť na živote spoločnosti.

Bola vybudovaná v nových priestoroch v roku 2006,

keď sme vyhrali projekt Elektronizácia a revitalizácia

školských knižníc. Knižnica vznikla zlúčením učiteľskej

a dvoch žiackych knižníc. Činnosť našej knižnice

zabezpečujú p.uč. D. Šupová a  A. Mrižová.

 

Od šk. r. 2007/2008 deti súťažia o titul – Kráľ čítania.


Priestory knižnice pravidelne využívajú vyučujúci cudzích

jazykov, pretože v nej bolo v školskom roku 2011/2012

otvorené nové oddelenie – oddelenie cudzojazyčnej

literatúry. Žiaci a učitelia si v ňom môžu vybrať tituly

svetových autorov v anglickom jazyku. Fond tohto

oddelenia plánujeme postupne  obohatiť o literatúru

v ruskom a nemeckom jazyku. Žiaci našej školy využívajú

cudzojazyčnú literatúru ako pomôcku pri štúdiu jazykov

a prípravný materiál na recitačnú súťaž Jazykový kvet a

jazykové olympiády.

 

Počas školského roka sú priestory knižnice využívané

na rôzne besedy, podujatia a tvorivé dielne. Výpožičné hodiny:


Pondelok:  12.40 – 14.00 hod.
Utorok:       12.40 – 14.00 hod.
Streda:       12.40 – 14.00 hod.
Śtvrtok:       Zatvorené
Piatok:      12.40 – 14.00 hod.


 

Výpožičná doba je jeden mesiac.

 

  Žiadame všetkých čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny

a termíny vrátenia vypožičaných kníh.

 

    Činnosť ŠK:

Učiteľom a žiakom poskytujeme absenčné a prezenčné výpožičky.
Žiaci a deti z ŠKD sa zúčastňujú informačnej výchovy.
V knižnici sa realizujú vyučovacie hodiny čítania a literatúry.
Pripravujeme literatúru a organizujeme recitačné súťažeŠaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.V školskom roku 2016/2017 pripravujeme:


Projekt - Záložka do knihy spája školy

Téma: Čítaš, čítam, čítame – september 
– október 2016

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Téma: Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách 
– 24. október 2016

Výstava záložiek z partnerskej školy
 – november 2016


Šaliansky Maťko – umelecký prednes povesti 
– december 2016

Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes poézie a prózy 
– január 2017


Predstavujeme knižné novinky 
– február 2017

Marec – mesiac knihy – tvorivá dielňa 
– marec 2017

Deň Zeme v našej knižnici
– apríl 2017

Čítajme si ... 2017 – čitateľský maratón 
– máj 2017


Let´s read – Čitateľský maratón v anglickom jazyku
 – jún 2017

Kráľ čítania 2017 – vyhodnotenie celoročnej súťaže
 – jún 2017
 

Knižné novinky
18.05.2015 - Mgr. Libuša BalážováAngličtinári a všetci milovníci cudzích jazykov pozor! V školskej knižnici nastal čulý ruch. Pribudli nám nové cudzojazyčné knižky. Každý vášnivý čitateľ si príde na svoje, pretože zakúpené knižky sa tematicky aj žánrovo rôznia.
Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2014/2015
03.09.2015 - Mgr. Tomáš Kováčik
Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2013/2014
16.09.2014 - Mgr. Libuša Balážová
Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2012/2013
16.09.2014 - Mgr. Libuša Balážová