Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Medzinárodný deň čokolády

13. september bol pre nás veľmi príjemným dňom, pretože si pripomíname Medzinárodný deň čokolády. Počas popoludňajších aktivít v ŠKD sme sa rozhodli, že si zistíme čo najviac informácií o čokoláde – odkiaľ pochádza, kto ju priniesol do Európy, z čoho sa vyrába, aké druhy čokolády poznáme, aké sú naše obľúbené čokolády... Dozvedeli sme sa veru veľa zaujímavého!!! A čo by to bolo za rozprávanie o čokoláde, keby sme ju nemohli aj ochutnať! Každý z nás priniesol svoju obľúbenú čokoládu a už sme degustovali – bielu, mliečnu, horkú, tmavú, s hrozienkami, s karamelom, s orieškami, ale aj s chilli. Veľmi sme si pochutili. Deti nielenže čokoládu ochutnali ale aj kreslili obrázky svojej obľúbené čokolády.
Nový školský rok 2023/2024 sa začal

V pondelok 4. septembra 2023 o 8.00 hod. sme za zvuku našej národnej i školskej hymny slávnostne otvorili školský rok 2023/2024. Zrelaxovaní žiaci i učitelia sa stretli na školskom dvore, aby si z nahrávky vypočuli povzbudivé slová ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniela Bútoru, živý príhovor viceprimátora mesta Topoľčany Juraja Želisku a našej pani riaditeľky Anny Krajčíkovej, ktorá srdečne všetkých privítala a zaželala im veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku.
Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

Posledný júnový deň sa v škole niesol v znamení slávnostného ukončenia školského roka 2022/2023. Po desiatich mesiacoch sme sumarizovali a hodnotili ďalší školský rok naplnený usilovnou prácou, starosťami, ale i radosťami. Zároveň to bol deň, keď zazneli slová vďaky, ocenenia, ale aj slová lúčenia.
XI. ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA – I. STUPEŇ

Na konci školského roka na našej škole opäť nechýbalo významné športové podujatie – Školská olympiáda pre prvý stupeň. Tento školský rok sa organizoval v poradí XI. ročník. Dňa 27. 6. 2023 sa stretlo 112 najlepších športovcov z jednotlivých tried na školskom ihrisku.
Vyhodnotenie projektu Pošlite 4.A pohľadnicu z rôznych miest

Počas školského roka posielali pohľadnice žiakom 4.A ľudia z rôznych miest, dediniek zo Slovenska i z rôznych kútov celého sveta. Z každej pohľadnice sa deti veľmi tešili. Zaznačovali na mape, kde sa miesto odkiaľ pohľadnica prišla nachádza, koľko kilometrov pohľadnica precestovala, zisťovali informácie o historických pamiatkach, zaujímavostiach daného miesta. Ak odosielateľ napísal svoju adresu, poslali mu štvrtáci pohľadnicu Topoľčian a napísali pár riadkov o aktivitách, ktoré robia v škole. Počas školského roka bolo 4.A adresovaných 68 pohľadníc. Všetkým, ktorí nám pomohli zrealizovať projekt, ĎAKUJEME. Mgr.Z.Grauzlová
Jedinečný Kráľ čítania

Poslednú júnovú stredu 28.6.2023 sa po roku konala v školskej knižnici slávnostná korunovácia nových kráľov a kráľovien čítania. Aj tento rok víťazstvo získali žiaci s obdivuhodnými čitateľskými výsledkami.
Medzinárodná súťaž English Star

Medzinárodná súťaž English Star je každoročne veľkou výzvou pre žiakov 3.- 9.ročníka . Tento rok sa uskutočnila 27.apríla a všetci žiaci už netrpezlivo čakali na jej výsledky, ktoré boli zverejnené len pred pár dňami.
Malá vedecká konferencia intelektovo nadaných žiakov

Základná škola Krosnianska v Košiciach zorganizovala za podpory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach celoslovenskú konferenciu ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov tried a škôl s Programom edukácie nadaných detí APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc...
Úspech na krajskom kole chemickej olympiády

Dňa 27.4.2023 sa v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2, v Nitre uskutočnilo krajské kolo 59. ročníka chemickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Liliana Stanková, ktorá postúpila ako víťazka okresného kola. V silnej konkurencii žiačok a žiakov zo škôl s posilneným prírodovedným vzdelaním a z okresov s chemickou tradíciou dosiahla vynikajúci výsledok. Spomedzi 30-tich súťažiacich sa umiestnila na úžasnom 7. mieste, najlepšom medzi postupujúcimi za okres Topoľčany, čím si okresné prvenstvo suverénne obhájila. Za svoju cieľavedomú prácu počas prípravy a úspechy v súťaži bola ocenená aj primátorkou mesta Topoľčany ako detská osobnosť v kategórii Najlepší chemik. Lilianke srdečne gratulujeme a zároveň želáme veľa šťastia pri účasti vo vyšších kategóriách chemickej olympiády. Ing. Henrieta Knoblochová
Exkurzia do Topoľčianskej pekárne a cukrárne

Výrobu chleba a iných pekárenských a cukrárskych výrobkov si žiaci 4.A mohli 28.6.2023 pozrieť priamo v pekárni. Privítalo nás teplo z pece a krásna vôňa pečiva. Zamestnanci a p. vedúca Polačková nám predstavili kroky prípravy cesta a pečenia.
Školský výlet 1.A,1.B,1.C - Bojnice

Viac ako 360 druhov zvierat, viac ako 2700 jedincov. Toto všetko mohli vidieť 26.6.2023 žiaci prvého ročníka našej školy v najstaršej a najnavštevovanejšej Zoologickej záhrade v Bojniciach. Tiež mohli vidieť nový pavilón slonov, no najmä novú obyvateľku ZOO – pandu červenú – Bambu, ktorú mohli vidieť hneď pri vstupe do areálu. Prešli sa aj Viváriom, Teráriom, pohladili živú sovu a tradične sa odfotili na vyhliadke s Bojnickým zámkom. Pred odchodom si žiaci užili aj detské preliezky, pokúpili sladkosti a suveníry a spokojní sa vrátili domov. Tr.učiteľky
Prezentácie ročníkových prác v 6.A

Ako je už tradíciou, ku koncu školského roka naši žiaci prezentujú vypracované témy, na ktorých dlhší čas postupne pracovali. Zbierali podklady a materiály, študovali literárne i online zdroje, snažili sa do prác vniesť kus svojho pohľadu na tematiku, ktorá je ich srdcu blízka.
Školský šport

13.-14.6.2023 sa konalo superfinále školského športu aj s našou účasťou. Reprezentovali nás žiaci v stolnom tenise.
XI.ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA

Vo pondelok 26.6.2023 sa uskutočnila školská olympiáda pre druhý stupeň. V krásny slnečný deň si naši žiaci zasúťažili v atletických disciplínach a vo futbale.
Vyhodnotenie zberu zubných kefiek

Naša škola sa rozhodla zapojiť do zberu použitých zubných kefiek. Kefky vyzbierané u nás v škole čaká veselá budúcnosť – budú zrecyklované na koše. Podarilo sa nám spoločne vyzbierať 623 zubných kefiek. Za 100 ks kefiek získa naša škola 1 kôš na triedenie odpadu. Ďakujeme, že prispievate k vzdelávaniu detí a motivujete ich triediť odpad. Zber použitých zubných kefiek bude pokračovať aj nasledujúci školský rok. Mgr.Z.Grauzlová