Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Miniseminár OUP pre vyučujúcich anglického jazyka

Vo štvrtok dňa 24. 11. 2022 sa vyučujúce anglického jazyka zúčastnili miniseminára vydavateľstva Oxford University Press pod názvom „Opäť spolu objavujeme“, ktorý pripravila a viedla Mgr. Gabriela Hroššová, ELT konzultantka vydavateľstva Oxford University Press.
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Žiaci našej školy sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Divadelné centrum v Martine si pre nás tentokrát pripravilo až dve predstavenia – jedno pre žiakov 3. a 4. ročníka s názvom „Lazy goat“ (Lenivá koza) a druhé pre žiakov 5. až 9. ročníka s názvom „Last wish“ (Posledné želanie).
Olympiáda v anglickom jazyku

V učebni na treťom poschodí bolo v dňoch 15. a 16. novembra rušnejšie než inokedy. Úctyhodný počet detí sa totiž zúčastnil písomnej časti olympiády v anglickom jazyku.
Geografická olympiáda

23.11. 2022 sa konalo online školské kolo geografickej olympiády. V kategórii E (8.- 9. ročník) súťažilo 7 žiakov, v kategórii F (6.-7. ročník) súperilo 13 žiakov a v kategórii G (5. ročník) boli 3 žiaci. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, pretože dosiahli viac ako 55 bodov. Do okresného kola postupujú prví traja.
Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch od 17.10. do 21.10. 2022 sme v našej škole zorganizovali zber papiera. Zberový papier je významná surovina, ktorú je možné opätovne spracovať. Zo zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické a baliace papiere. Do zberu sa zapojili všetky triedy v našej škole. Prispeli tým k šetreniu našich lesov. Tentokrát dostali malú sladkú odmenu všetky deti, ktoré priniesli akékoľvek množstvo papiera.
Projektové vyučovanie Duchonka- Kulháň

V súčasnej dobe je pre žiakov potrebné vedieť informácie vyhľadať, spracovať a využiť v praktickom živote. Jednou z možností ako motivovať súčasného žiaka je práve projektové vyučovanie. Preto sme sa aj my so žiakmi 5. ročníka vybrali na lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň.
Školská exkurzia - Vianočná Viedeň

Dňa 24.11.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školskej exkurzie - Vianočná Viedeň.
Čaro adventu v ŠKD

Piatkové popoludnie – úplne obyčajný deň, až do chvíle akoby sme sa prestali ponáhľať. V školskom klube detí sme zatvorili za sebou dvere, privítali rodičov a pustili sa do výroby adventných vencov. Deti spolu s rodičmi boli neuveriteľne šikovné, tvorivé, vnímavé a deti iné – ,,také vianočné“. Dňa 27.12.2022 si zapaľujeme prvú sviečku, plamienok nádeje na adventnom venci. Prajeme Vám krásny adventný čas.
Trenčiansky robotický deň - 2022

V dňoch 9.11.2022 a 10.11.2022 sa konal 16. ročník - Trenčiansky robotický deň - 2022. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín. Jedná sa o medzinárodnú súťažnú prehliadka robotov, ktorej cieľom je ukázať potenciál žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na robotiku, programovanie, strojárstvo a automatizáciu.
Literárna exkurzia Nitra

Dňa 18. novembra 2022 v piatok sa triedy 8. BCD spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do Nitry na literárnu exkurziu do Divadla Andreja Bagara na novouvedenú hru Rozsobáše.
Slovensko v minulosti a dnes v 4.A

Do 4.A prišiel vedec, ktorý zostrojil „Časostroj“. Pomocou Časostroja sa žiaci presunuli do rôznych storočí a stali sa významnými postavami z minulosti i zo súčasnosti. Počas celého dňa sa projektovým vyučovaním venovali opakovaniu témy „Slovensko v minulosti a dnes“. Témou boli prepojené vyučovacie predmety matematika, slovenský jazyk, vlastiveda, pracovné vyučovanie a výtvarná výchova.
Jesenné tvorenie v ŠKD

Jeseň nám poskytuje nielen pestrosť farieb, ale aj prírodný materiál, ktorý si deti nazbierali počas vychádzok v prírode a využili na jesenné tvorenie a hranie v ŠKD. V jednotlivých oddeleniach zhotovovali práce z jesenných plodov, prírodných materiálov, ale aj z farebných papierov s jesennou tematikou. Deti maľovali, kreslili, lepili, odtláčali, stavali. Jesennú krásu preniesli do svojich výtvorov, ktorými si vyzdobili triedu a chodby školy.
Šarkaniáda v ŠKD

Pekné jesenné popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili zábavnou Šarkaniádou. Nad školským ihriskom sa vznášali krásne pestrofarebné šarkany rôznych veľkostí, farieb a druhov, vlastnoručne vyrobené alebo kúpené. Deti behali, výskali a veľmi sa snažili, aby šarkany lietali. Deťom sa akcia veľmi páčila.
Komunitný ovocný sad

V našom meste vzniká komunitný ovocný sad, ktorý budú tvoriť vzácne staré a krajové odrody. Je to unikátnym projekt, ktorý je na Slovensku prvý svojho druhu. Garantom projektu je nezisková organizácia CEEV Živica.
OSJL (okresné kolo)

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 10. novembra 2022 XV. ročník OSJL. Olympiáda sa konala prezenčnou formou v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.