Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Poroty tvorili učiteľky 1. – 4. ročníkov a na 2. stupni učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Mali veľmi náročnú úlohu, spomedzi veľkého množstva takmer vyrovnaných recitátorov vybrať tých, ktorí budú pokračovať v súťaži ďalej.

Po dlhšom zvažovaní sa rozhodlo takto:

I. kategória (2. – 4 . ročník)

POÉZIA

1. miesto: Martin Žiak, 3.A
2. miesto: Michaela Horňáčeková, 3.C
3. miesto: Vanesa Frišátková, 4.B

PRÓZA

1. miesto: Kristína Kyseľová, 3.A
2. miesto: Liliana Hallová, 3.C
3. miesto: Michelle Mária Mrižová, 3.C


II. kategória (5. – 7. ročník)

POÉZIA

1. miesto: Sascha Hanáková, 6.A
2. miesto: Ester Košťálová, 6.B, Kristián Ďurina, 6.B
3. miesto: Michaela Mazáňová, 5.C
ČU: Laura Hollá, 5.C, Lukáš Gábel, 5.E

PRÓZA

1. miesto: Simona Strejčková, 6.C
2. miesto: Dávid Pokus, 7.A, Natália Ondrejmišková, 5.D
3. miesto: Ivana Kasalová, 6.B
ČU: Veronika Bežová, 5.B

III. kategória (8. – 9. ročník)

POÉZIA

1. miesto: Nataša Mazáňová, 8.B

PRÓZA

1. miesto: Dominika Trnovská, 8.A

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú našu školu reprezentovať v spádovom (obvodnom) kole, ktoré sa uskutoční 18. marca 2013 v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch.

Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v ďalších kolách súťaže.


Mgr. L. Balážová