Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Predveď sa a staň sa jazykovou 1 !
26.04.2012 - Mgr. Libuša BalážováTakto znel úvodný slogan semifinálového kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. 4. a 24. 4. 2012 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Stretli sa v ňom víťazi školských kôl zo základných škôl a bilingválnych gymnázií. Ich skvelé recitačné schopnosti hodnotila porota zastúpená pracovníkmi jednotlivých katedier Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Slávik Slovenska 2012 – školské kolo
29.04.2012 - Mgr. Libuša BalážováSpievaj si, slávičku, Spievajže si, spievaj, Anička, dušička, Červenuo jabĺčko... To je len niekoľko názvov ľudových piesní, ktoré najčastejšie zneli z hrdiel našich malých, väčších i veľkých žiakov v školskom kole súťaže Slávik Slovenska 2012. Súťaž sa uskutočnila dňa 24. apríla 2012 vo vynovených zmodernizovaných priestoroch našej školy, v interaktívnej triede.
TOP TALENT 2012
05.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováMestské kultúrne stredisko a CVČ v Topoľčanoch zorganizovali v nedeľu dňa 22. apríla 2012 finálovú prehliadku umelecko-kultúrneho programu, v ktorom sa predstavili žiaci základných škôl z Topoľčian a blízkeho okolia. V oblastiach hudobnej, tanečnej i dramatickej mladí začínajúci umelci predviedli svoje kreácie. Počuli sme rôzne populárne i ľudové piesne, vypočuli sme si verše básnikov, videli hudobno-dramatické scénky, tanečné choreografie, sólistov v hre na hudobné nástroje.
Ako sme oslávili Deň Zeme
05.05.2012 - Mgr. Libuša Balážová22. apríl je každoročne venovaný našej planéte Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov, ktoré so sebou prináša neustále vyčerpávanie prírodných zdrojov a nevhodné správanie sa ľudí k prírode. I v tomto roku sme v našej školskej knižnici uskutočnili niekoľko ekologických aktivít. Ich cieľom bolo pripomenúť skutočnosť, že našu planétu Zem si musíme nielen vážiť, ale sa o ňu aj starať.
Jazykový kvet – krajské finále
07.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováDňa 4. mája 2012 sa v galérii Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnilo krajské finále 2. ročníka súťaže v šiestich jazykoch v dvoch vetvách poézia & próza a dramatický prejav „Jazykový kvet“. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi semifinálového kola podľa svojich kategórií.
Slávik Slovenska 2012 – obvodové kolo
10.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováZúčastnili sme sa okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2012, ktorej organizátorom bola opäť ZŠ Gogoľova v Topoľčanoch. V tomto školskom roku sa tu stretlo 26 súťažiacich, ktorí prišli so svojimi pedagógmi, niektorí i s rodičmi, ba aj starými rodičmi. A veru bolo sa na čo pozerať a aj počúvať. Z hrdiel malých i väčších spevákov zazneli krásne slovenské ľudové piesne, ktoré mnohí súťažiaci podfarbili svojimi regionálnymi ľudovými krojmi.
Našu školu navštívil predseda vlády SR
14.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováZa posledných päť rokov to bolo už druhýkrát, čo našu školu poctil svojou prítomnosťou predseda vlády SR Robert Fico. Predtým sme ho srdečne privítali na oslavách 40. výročia založenia školy. Tento deň – 11. máj 2012 bol pre našu školu mimoriadne slávnostný, a tak ako bývalý výborný a aktívny žiak tejto školy prijal pozvanie i na toto podujatie. Konala sa totiž slávnostná kolaudácia projektu: Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie ZŠ. Táto nevšedná udalosť vytvorila vo vyzdobenej jedálni zrekonštruovanej budovy školy priestor na nevšedné stretnutie výnimočných ľudí, ktorých patriotizmus, úcta k hodnotám, vzdelávaniu a rešpekt pred budúcnosťou našich detí doviedol k myšlienke i úspešnej realizácii tohto projektu.
3. miesto na MS v gymnastickom štvorboji
18.05.2012 - Janka ValjentováVšetci boli už v očakávaní, kedy príde deň 16.5.2012 – Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji pre žiakov základných škôl, ktoré poriadala ZŠ Šenkvice. Našu školu, ale aj Nitriansky kraj reprezentovali žiaci najmladšej kategórie „A“ chlapci v zložení : Dominik Kubina, Sebastián Kain, Matúš Dobiáš, Roland Sedláček a Raffaello Topič.
Športové víťazstvo v Luhačoviciach na Otváraní prameňov
22.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováDňa 11. mája 2012 sa v rámci mestských osláv Otváranie prameňov v Luhačoviciach uskutočnilo športové päťstretnutie, na ktoré bola pozvaná aj ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho tieto športové kolektívy: ZŠ Luhačovice, ZŠ Bojkovice, ZŠ Slavičín, Piešťany – výber mesta a ZŠ Tribečská.
Vo florbalovej lige žiakov U 15 2. miesto Tribečskej
22.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováV telocvični Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch 18. mája 2012 vyvrcholila florbalová liga starších žiakov U 15. Na čele to bol súboj troch vyrovnaných kolektívov, keď špičkou okresu Topoľčany boli Gymnázium Topoľčany, ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch a ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.
V ľahkej atletike úspechy S. Jakubičkovej a M. Žikavskej
25.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováZŠ Ludanice hostila 15. mája 2012 účastníčky Majstrovstiev okresu Topoľčany v ľahkej atletike základných škôl. Zúčastnilo sa ich trinásť. Pod vedením pána učiteľa Ladislava Vozára reprezentáciu ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch tvoril tento kolektív: Vanesa Skublyová, Barbora Rusňáková, Eliška Škreková, Simona Jakubičková, Alexandra Geschwandtnerová, Veronika Bezuchová, Adriána Hurychová, Lucia Geršiová, Nataša Mazáňová a Michaela Žikavská.
Jarné účelové cvičenie
31.05.2012 - Mgr. Libuša BalážováV dňoch 25. a 28. mája 2012 sa v našej škole konalo jarné účelové cvičenie. Prvý deň žiaci absolvovali teoretickú prípravu podľa osnov jednotlivých ročníkov. Nasledujúci deň bol určený pre praktické cvičenia v prírode. Súčasťou praktických cvičení je osvojovanie a precvičovanie získaných odborno-technických vedomostí a zručností už obvykle na jednotlivých stanovištiach, a to: civilná ochrana, prechod zamoreným územím, zdravotná príprava – prvá pomoc, zdravotná príprava – obväzovanie, orientácia na mape, orientácia v prírode a odhad vzdialenosti.
Súťaž v účesoch
04.06.2012 - Janka ValjentováDňa 23.5. 2012 sa uskutočnil 2. ročník súťaže „Atraktívny účes“ . Do súťaže sa zapojilo 14 súťažných dvojíc. Malé kaderníčky zvládli svoju úlohu bravúrne. Bolo na čo pozerať. Účesy boli originálne a okrem toho mali aj svoje pomenovanie. Myslím si, že by inšpiráciou nadchli aj odborníka - kaderníka. Neľahkú úlohu mala i porota. No a ako rozhodla?
Prednáška so zdravotnou sestrou v ŠKD
04.06.2012 - Janka ValjentováDňa 24.5.2012 sa uskutočnila zdravotnícka prednáška so zdravotnou sestrou Mgr. Dominikou Krňovou, ktorá nás obohatila o vedomosti pri poskytovaní prvej pomoci, a to pri rôznych poraneniach hlavy, ruky, nohy, zlomeninách, krvácaní, bezvedomí, uštipnutí hadom, bodnutím osou a včelou a pri popáleninách. Prednáška bola prínosná hlavne pre deti, aby dokázali podať prvú pomoc nielen sebe, ale aj iným ľuďom v rôznych životných situáciách.
V krajskej súťaži Zlaty Dônčovej 2. miesto
11.06.2012 - Mgr. Libuša BalážováDňa 8. júna 2012 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a vernisáž VIII. ročníka Literárno-výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej, ktorú každoročne organizuje Nitriansky samosprávny kraj, KOS v Nitre a Krajský školský úrad v Nitre. Poslaním súťaže je podporovať výtvarné a literárne nadanie, cítenie a tvorivosť detí materských škôl, žiakov základných a stredných škôl, prebúdzať v nich fantáziu a predstavivosť, viesť ich k tvorivej činnosti prostredníctvom vyjadrenia svojich zážitkov písomnou i výtvarnou formou.