Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Návšteva Radnice mesta Topoľčany

Dňa 15. júna 2022 žiaci 6.C a 6.D navštívili Radnicu mesta Topoľčany. Prijali pozvanie pani primátorky JUDr. Alexandry Gieciovej.
Koncoročný výlet šiestakov

V stredu, 8. júna 2022, sa žiaci 6. B a 6. D triedy vybrali na športovo-historický výlet.
Dospievanie

Dňa 15. júna 2022 sme pre dievčatá v 7. ročníku v spolupráci s MP Education, s.r.o. pripravili priestor a čas na výchovno-vzdelávací program o dospievaní pod názvom Dospievanie alebo život plný zmien.
Tretiaci na výlete

Dňa 31. 5. sa žiaci 3. B, 3. C a 3. D vybrali na prvý školský výlet. Čakala nás jaskyňa Driny a hrad Červený kameň. A veru to bola poriadna drina, kým sme prišli k jaskyni. V nej sme sa potom trošku schladili a aj sa nám podarilo vidieť posledných netopierov. Na hrade nás sprievodca vrátil v čase a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Náš prvý výlet dopadol super.
Školský výlet štvrtákov Bratislava - Devín

Dňa 2. 6. 2022 sa žiaci 4. B, 4. C a 4. D vybrali na školský výlet do Bratislavy.
Topoľčianska školská stolnotenisová liga - 3. kolo

Dňa 10. júna 2022 sa v Stolnotenisovej hale Topoľčany konal 3. ročník tretieho kola Topoľčianskej školskej ligy na okresnej úrovni. Cieľom tejto súťaže je, aby sa zapojili základné školy do dlhodobých športových aktivít a ich žiaci sa oboznámili so stolným tenisom, prípadne sa v ňom zdokonaľovali.
Siedmaci v Banskej Štiavnici

Žiaci 7. B a 7. C tried sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi rozhodli spríjemniť si jeden slnečný predprázdninový utorok školským výletom. 7. júna sme nastúpili do autobusu – smer Banská Štiavnica. Tu sme navštívili Geologické múzeum a Banku Lásky. Okrem spomínaných expozícií sme sa prešli korzom tohto historického slobodného kráľovského banského mesta.
Výlet do Banskej Štiavnice

Žiaci 7.D, 8.B a 8.C si po dvoch rokoch konečne užili spoločný výlet v Banskej Štiavnici. Navštívili Kammerhof - expozíciu Baníctva na Slovensku, Berggericht – systematickú prezentáciu minerálov a nenechali si ujsť ani Banku Lásky.
Prednáška o genetike

Dňa 3. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška o genetike. Naším hosťom bola naša bývalá žiačka Mgr. Petra Mazancová PhD.
Deň detí v ŠKD

Medzinárodný deň detí sme spoločne oslávili na našom školskom dvore. Pani vychovávateľky pripravili rôzne súťažné disciplíny a za každú splnenú dostávali deti pečiatku. Kto zvládol všetky stanovištia a získal desať pečiatok, bol na záver odmenený sladkosťou od pani riaditeľky. Deti odchádzali domov unavené a šťastné. P. vychovávateľky
Švihadlový maratón

V jedno slnečné piatkové popoludnie sa všetky deti z ŠKD zišli na školskom dvore. Z každého oddelenia sa predviedli tie najvytrvalejšie deti v skákaní na švihadle. Pani vychovávateľky, ako odborná porota, deti odštartovali a počas skákania sledovali a vyraďovali súťažiacich, ktorí už nevládali. Deti, ktoré sa zapojili, boli počas skákania povzbudzované svojimi kamarátmi. Na záver zostalo 5 detí, ktoré za svoju vytrvalosť dostali od pani vedúcej ŠKD sladkú odmenu. P. vychvávateľky
Chemický krúžok a úspech na krajskom kole chemickej olympiády

Aj v tomto školskom roku mali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka možnosť navštevovať chemický krúžok s názvom Chémia – chcem vedieť viac. Bol určený tým, ktorí si chceli rozšíriť svoje vedomosti získané na hodinách, zapojiť sa do riešenia chemickej olympiády alebo sa pripraviť na prijímacie pohovory. A nielen to.
Prváci v Bojniciach

My sme boli v ZOO,.............................................. dobre nám tam bolo!............................................ Videli sme zvieratá,.............................................. plazy, levy, vtáčatá............................................... Dlho očakávaný deň výletu pre prvákov z 1. A a 1. B konečne prišiel. Ťavy, zebry, lamy, opice a šantiace medvede - to všetko a ešte veľa iných atrakcií čakalo na prvákov. Deti hlavne zaujal nový pavilón slonov, kde našli svoj domov slonice Maya a Gula. Tr. uč. Holbayová a Kováčová.
Slávik Slovenska (krajské kolo)

Dňa 2. júna 2022 sa v CVČ v Nitre uskutočnilo krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Našu školu úspešne reprezentoval žiak Matúš Burian z 8. A triedy, ktorý sa umiestnil v 3. kategórii na 3. mieste. Matúškovi gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach. Mgr. Janka Chvojková
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 23. 5. sa žiaci 3. – 6. ročníka našej školy zúčastnili divadelného predstavenia klasickej rozprávky pre deti Egg on the trip (Ako išlo vajce na vandrovku).