Úspech vo Zvolene

Záverečné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene dňa 25. 6. 2013. Súťažiaci vytvorili spolu 185 kníh a 401 plagátov. Odborná porota mala veru neľahkú úlohu – rozhodnúť, ktoré z nich budú tie víťazné. Zo všetkých prác porota udelila 12 cien v dvoch kategóriách a jednu mimoriadnu cenu. Spomedzi 40 knižníc zapojených do súťaže ohodnotila 3 najtvorivejšie a najaktívnejšie. Zároveň vyzdvihla snahu škôl, ktoré zasielali do súťaže žiacke práce a udelila 1. miesto škole s najväčším počtom prác.

Novinkou v tomto ročníku súťaže bola tvorba reklamného plagátu na tému Pozvánka do lesaprečo by mali ľudia tráviť čas v lese, čo všetko tam môžu vidieť a zažiť. Leonke sa podarilo nakresliť svieži farbami hýriaci plagát, v ktorom pozývala všetkých ľudí objavovať krásy prírody v lese – sledovať jelene na paši, pozorovať líšku na potulkách, či objaviť ježkovu skrýšu – to všetko sú jej slová z pozvánky, ktorú vytvorila počas akcie v našej školskej knižnici.

Máme veľkú radosť, že aj v dnešnej pretechnizovanej dobe naši žiaci predsa len vedia, čo nám môže ponúknuť les a dokážu mu otvoriť svoje srdiečka. Víťazke srdečne blahoželáme k úspechu a veríme, že bude motiváciou pre deti do ďalšieho ročníka tejto zaujímavej súťaže.

Mgr. Alexandra Mrižová