Triedna rozlúčka v 4. A

Naučili sme sa písať prvé písmená. Postupne sme ich skladali do slov a vytvárali súvislé vety. K písaniu sa pridalo čítanie, matematika, prírodoveda, vlastiveda, informatika anglický jazyk... Predmetov a každodenných povinností pribúdalo z roka na rok, no my sme ich zvládli predovšetkým zásluhou našej skvelej pani učiteľky triednejMgr. Sonky Holbayovej. Vieme, že to s nami nemala vždy jednoduché. Raz sme sa hašterili, inokedy si zase zabudli napísať domáce úlohy, priniesť pomôcky, prezuvky či úbory. Niekedy sme boli ukecaní a vyrušovali na hodinách, hoci nás opakovane prosila o ticho. Aj napriek tomu, že sme sa občas nevedeli „vmestiť do kože“ sa na nás nedokázala dlho hnevať. Po každej búrke vykuklo slniečko a ona nám vždy odpustila. Zastala sa chlapcov aj dievčat. Vedela všetkých pochváliť a povzbudiť, keď sa nám nedarilo. Zažili sme s ňou kopec zábavy na spoločných výletoch i v škole v prírode, ktorú sme absolvovali ako druháci a štvrtáci. Športové aktivity jej tiež boli blízke. Chodievala s nami na plávanie, hrať vybíjanú a podržala nás aj pri pádoch na ľade počas korčuliarskeho kurzu. Podporovala v nás zmysel pre humor. Nacvičila s nami rôzne programy, zapájala nás do recitačných súťaží, pytagoriád, čitateľského maratónu i športových podujatí.

Milá pani učiteľka! Veľa ste nás naučili. Na 4 roky ste sa stali našou školskou mamou, ktorej sme dnes na rozlúčke právom udelili prívlastok najlepšia. Za všetko, čo ste pre nás urobili Vám zo srdiečka ďakujeme. S Vašou prácou, ústretovosťou, trpezlivým a láskavým prístupom boli spokojní aj naši rodičia. Veríme, že darček, ktorý sme Vám spolu s nimi vybrali, Vám bude vždy pripomínať nás, múdre a dobré deti zo 4. A.

PS1 : Ďakujeme za super diplomy, vystihli ste každého nás!

PS2 : Občerstvenie a hudba na triednej rozlúčke za 1!

PS3: Ľúbime Vás, držte nám palce v štarte na 2. stupni!


Okrem triednej učiteľky ďakujeme aj skvelej pani vychovávateľke Vierke Rybanskej, ktorá sa o nás vzorne starala v ŠKD. Písala s nami úlohy, hrala sa, vymýšľa všakovaké súťaže, kvízy či karnevaly, aby nám zmysluplne vyplnila čas po vyučovaní.

Veľká vďaka patrí aj všetkým p. učiteľkám, ktoré sa s nami trápili na jednotlivých predmetoch počas 1. – 4. ročníka.

Našim spolužiakom, Martinovi Sedláčekovi a Filipovi Nikovi, želáme v budúcom školskom roku veľa úspechov v športovej hokejovej triede!

Žiaci 4. A