Ocenení Ďakovným listom

Za úspechy v olympiádach a predmetových súťažiach boli ocenení:

Šimon Varga (8.A)
Andrej Mrocek (9.A)
Martin Gulika (8.B)
Miroslava Šúpoliková (5.E)

Za reprezentáciu v športových súťažiach:

Adam Kakula (9.A)

Za tímové úspechy prebrali ceny zástupcovia:

Marek Tebeľák (8.B) – robotické súťaže
Dominik Kubina (4.B) – gymnastický štvorboj
Adam Pavelka (3.C) – futbal, mladší žiaci

Za prekročenie svojho tieňa a úžasný boj s chorobou bol ocenený aj Jakub Vizičkanič (5.E), ktorý prekonal mnohé prekážky na ceste za svojím zdravím.

Vyhodnotená bola tiež súťaž Separujeme so Žochárikom, v ktorej naša škola získala 3. miesto. Ocenenie prevzala pani riaditeľka Mgr. Gabriela Herodeková.

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a sme veľmi hrdí, že takto úspešne reprezentujú našu školu i seba samých.

Mgr. Martina Vőpy