Školský rok 2013/2014 sme začali slávnostne

Na začiatku slávnosti zaznela štátna hymna i hymna školy. Vypočuli sme si prejav ministra školstva SR k otvoreniu školského roka 2013/2014. Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Herodeková vo svojom príhovore okrem iného privítala všetkých žiakov i učiteľov našej školy a popriala im veľa úspechov v učení i v práci. K prítomným sa prihovoril i hosť – JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora mesta Topoľčany.

Po oficiálnej časti sa žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi a triednymi učiteľkami presunuli do tried, kde sa navzájom zoznamovali, pokračovali v rozhovoroch a riešili rozličné organizačné záležitosti.

Tento školský rok sa v našej škole do lavíc posadí 636 žiakov, 300 na prvom stupni, z toho 90 prváčikov a 336 žiakov bude navštevovať triedy na druhom stupni školy.

Všetkým žiakom želáme do nového školského roka veľa úspechov pri získavaní nových vedomostí a hlavne radosť z nových poznatkov. Veľmi si prajeme, aby sa im v škole páčilo a chodili do nej radi.

Mgr.L.Balážová