Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Úspešní v informatickej súťaži iBobor 2012

V dňoch 14. a 15. novembra sa naša škola zúčastnila informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sme sa zapojili v dvoch kategóriách a úspešne obsadili prvé stupienky vo výsledkovej listine.
OSJL v škole

21.11.2012 – po roku sme opäť zorganizovali školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Vedomosti a zručnosti z predmetu si zmerali žiaci 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z troch častí. Prvá – teoretická preverila formou testu vedomosti žiakov z gramatiky a literatúry, druhá časť bola zameraná na transformáciu textu, v tretej časti predniesli súťažiaci nepripravený rečnícky prejav (uvítací prejav, v ktorom privítali v triede na besede so žiakmi známeho spisovateľa).
Bedmintonisti na majstrovstvách kraja strieborní

Žiaci a žiačky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch sa 14. novembra 2012 zúčastnili Majstrovstiev Nitrianskeho kraja v bedmintone družstiev v oboch kategóriách. Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo šesť víťazov okresov žiakov i žiačok.
Senecké záložky

V uplynulých týždňoch sa v školskej knižnici konala výstava záložiek, ktoré našim deťom poslali žiaci zo Základnej školy, Mlynská 50, Senec v rámci projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Koordinátorkou projektu v partnerskej škole bola pani Dana Wodzinska. Prostredníctvom emailovej komunikácie nám poďakovala za naše knižné záložky s presvedčením, že tie od nich boli rovnako pestré a zaujímavé ako naše.
Top oriešky

Dňa 29. novembra 2012 sa uskutočnil už 6. ročník vedomostnej súťaže družstiev žiakov 3. a 4. ročníka „Top oriešky“. Súťažilo sa o putovný pohár primátora mesta Topoľčany. Súťaže sa zúčastnila každá základná škola v Topoľčanoch a Základná škola s materskou školou Horné Obdokovce.
Basketbalisti Tribečskej z okresného finále so 4. miestom

Do finále okresu Topoľčany základných škôl v basketbale žiakov postúpili žiaci Tribečskej po víťazstve v skupine so ZŠ a MŠ Solčany a ZŠ Hollého Topoľčany.
Čaro adventu a blížiacich sa Vianoc

Blížia sa vianočné sviatky, ku ktorým patrí aj v našom školskom klube už tradičná výroba adventných vencov a svietnikov. Veľmi sa na to tešia naše deti, ale nesmú chýbať ani rodičia, starí rodičia, ktorí pomáhajú pri ich výrobe. V triedach nám začína rozvoniavať ihličie, šišky, sušené pomaranče a jabĺčka.
Basketbalisti Tribečskej skončili v okresnom finále na 3. mieste

Do tohto finále postúpili basketbalistky Tribečskej po víťazstve so ZŠ Bojná 22:6. Finále so štyrmi družstvami sa odohralo 22. novembra 2012 v telocvični ZŠ s MŠ Urmince.
Mladší žiaci Tribečskej v malom futbale do finále

V tomto školskom roku sa začal ďalší ročník malého futbalu žiakov základných škôl v okrese Topoľčany – Školský pohár žiakov Slovenského futbalového zväzu.
Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa ...

Známy výrok, ktorý každoročne 6. decembra píšu deti farebnými kriedami na tabule vo svojich triedach. Úplne doslovne ho tento rok vzali žiaci 8.A, 8.B a 6.A triedy. Neučili sa, nikto ich neskúšal...Vybrali sa do Divadla J. Palárika v Trnave, kde sa veselo zabávali a smiali na pútavom stvárnení hry Komédia omylov.
Rozprávkové Vianoce s Perinbabou

11. decembra 2012 nesnežilo iba vonku, ale aj na javisku Spoločenského domu v Topoľčanoch, kde sa konala vianočná akadémia, ktorú usporiadala naša škola pre rodičov a verejnosť. Program pripravili a uviedli na scénu učiteľky I. stupňa, vychovávateľky, vedúca folklórneho krúžku, technickí pracovníci školy. Hlavnými aktérmi boli, samozrejme, žiaci – najmä tí mladší a 9.A trieda. Veľkú časť prítomných tvorili rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje vystupujúce ratolesti, zhodnotiť ich herecké, spevácke, tanečné a recitátorské výkony.
Putovný pohár riaditeľky školy tretíkrát pre Radovana Gažiho

Prekrásny dátum 12. 12. 2012 bol pre Základnú školu na Tribečskej ulici v Topoľčanoch ozdobený aj stolnotenisovým turnajom zamestnancov o putovný pohár riaditeľky školy.
Školské kolo Šalianskeho Maťka

Tak ako každý rok aj teraz v tomto peknom adventnom čase v radostnom očakávaní najkrajších sviatkov roka sa u nás uskutočnilo školské kolo 20. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Naši nádejní recitátori si navzájom zmerali a porovnali svoje recitátorské schopnosti 13. decembra 2012.
Vianočná Viedeň

V našej škole je už tradíciou, že žiaci majú možnosť navštíviť hlavné mesto Rakúska – Viedeň v čase, keď je najkrajšia. Tisíce svetielok ponúkajú nevšedný zážitok, a tak sme si ho ani tento rok nenechali ujsť. Nákupy na tradičnom vianočnom trhu Christkindlmarkt na Radničnom námestí sme tento rok obohatili nielen o návštevu Prírodovedného múzea, zámku Schönbrunn, ale aj o prehliadku historickej časti Viedne.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 13. decembra 2012 sa uskutočnil už 5. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v 4 hlavných kategóriách : C – 9. roč., D – 8. roč., E - 7. roč., F - 6. roč. Testy , ktoré žiaci vypracovávali, tentoraz obsahovali učivo zamerané na Slovenské národné hnutie (Od Bajzu až po Hattalu), regionálne dejiny (Topoľčany a okolie) a, samozrejme, otázky z daného polročného učiva v každom ročníku.