Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Svetový deň vody

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si každoročne pripomíname 22. marca. O vode a jej vzácnosti sa naši žiaci učia počas celého roka. Pri tejto príležitosti sa žiaci 1.A, 2.A a 3.A odeli do modra. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na túto zázračnú tekutinu.
Deviataci na predstavení DNA v Nitre

Žiaci deviateho ročníka majú Testovanie 9 už za sebou, a tak si mali možnosť od učenia trochu oddýchnuť a načerpať nové sily na exkurzii, ktorá sa niesla v umeleckom duchu. Okrem návštevy Divadla Andreja Bagara mali možnosť vidieť veľa zaujímavého.
Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke

V dňoch od 16. marca do 22. marca 2013 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarského a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 52 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.
Ako sme uspeli v obvodnom kole HK

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy sa uskutočnilo 9. apríla 2013. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi spádového kola.
Ruštinári na ceste za Eugenom Oneginom

Šiestaci, ôsmaci a deviataci, ktorí si ako druhý cudzí jazyk zvolili ruštinu sa 15. apríla vybrali do Divadla J. Palárika v Trnave, aby sa stretli s Eugenom Oneginom. Videli moderné spracovanie jedného z najslávnejších príbehov o láske a smrti. Sledovali osudové stretnutia a míňania vo vrcholnom diele ruského klasika A.S. Puškina, umocnené skladbami živej kapely.
MK v gymnastickom štvorboji pre ZŠ

Dňa 9.4.2013 sa žiaci zo ZŠ Tribečskej zúčastnili súťaže v gymnastike, ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Naši súťažiaci v kategórii B – chlapci v zložení: Dominik Kubina, Sebastián Kajn, Matúš Dobiaš, Jakub Duran, František Varinský obsadili pekné 3. miesto. Aj keď bolo trochu sklamania, chlapcov to povzbudilo do budúceho roka, keď budú musieť ešte viac trénovať. Týmto sa chceme žiakom veľmi poďakovať za ich prístup a prípravu na súťaž.
Beseda s nevidiacim

Dňa 22.4. 2013 sa uskutočnila v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Valjentovej mimoriadne zaujímavá akcia – beseda s nevidiacim Jurajom Dankom. Veľmi pútavým spôsobom predstavil deťom problematiku nevidiacich. Jednak priblížením osobných skúseností, ale aj prezentáciou kompenzačných pomôcok, ktoré používa on sám.
Mladšie florbalistky víťazkami okresného Orion florbal cupu

V apríli sa v tomto školskom roku začali súťaže v „čokoládovom“ pohári. Najskôr na okresnej úrovni v Prašiciach sa stretli 15. apríla 2013 štyri základné školy okresu Topoľčany. Výsledky Tribečskej – ZŠ Hollého 8 : 0, ZŠ Jacovce 3 : 1 a ZŠ Prašice 9 : 1.
Strom detských želaní

To je názov podujatia, ktoré sme usporiadali v školskej knižnici dňa 22. 4. 2013. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Starší florbalisti v Orion cupe hneď za finálovou dvojicou

V apríli 2013 sa začal hrať aj Orion cup žiakov základných škôl vo florbale. ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch hrala najskôr v skupine v Prašiciach 10. apríla 2013. So svojimi súpermi v nej dosiahla tieto výsledky: ZŠ Prašice 3 : 1, ZŠ Hollého 0 : 4, Gymnázium Topoľčany 2 : 4 a ZŠ Nitrianska Blatnica 9 : 0.
Divadelné predstavenie Muflón Ancijáš

Posledný aprílový deň bol pre piatakov a výber šiestakov kultúrnym zážitkom. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine, v ktorom sa zúčastnili divadelného predstavenia Muflón Ancijáš. Moderná rozprávka z réžie Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej žiakov pobavila a poučila. Nejeden žiak si zaspieval chytľavé pesničky spolu s hlavným protagonistom Ancijášom. Všetci zúčastnení odchádzali z divadla s dobrou náladou.
Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň nesúca v sebe posolstvá Medzinárodného roku lesov –„Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy“. Realizuje sa v dvoch kategóriách pre deti do 15 rokov. Sú do nej zapojené knižnice a základné školy celého Slovenska. Kampaň trvá v období od 22. apríla do 17. mája 2013, knižnice zintenzívňujú vzájomnú spoluprácu s čitateľmi prostredníctvom zorganizovania rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh s lesnou tematikou, kreslením, premietaním filmov a ďalšími tvorivými činnosťami.
Mladí futbalisti z majstrovstiev okresu so striebrom

Po víťazstve v skupine nad ZŠ s MŠ Jacovce žiaci našej školy postúpili do semifinále súťaže mladých futbalistov, ktorí sa narodili v roku 2000 a neskôr.
Čítajme s Osmijankom

Celoslovenská čitateľská súťaž Čítajme s Osmijankom je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl. Od začiatku januára do konca apríla sme v 2.A a v 3.A riešili 8 súťažných literárnych hádaniek.
Škola v prírode Tramptária

Za siedmimi horami a za siedmimi dolami existuje kráľovstvo Tramptária, kde radosť, smiech a dobrá nálada vládnu a nuda je uväznená v temnici. Do školy v prírode sa vybrali žiaci 1.A, 2.A a 4.A, aby strávili päť krásnych dní v prostredí Kremnických vrchov.