Beseda o Alzheimerovej chorobe

V roku 1994 bol Svetovou zdravotníckou organizáciou 21. september vyhlásený za Svetový deň Alzheimerovej choroby. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. September je od roku 2013 vyhlásený za Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.

V roku 2013 aktivisti zdravia edukačnú činnosť zameriavajú na mladých ľudí. Svojimi aktivitami oslovujú adolescentov – žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, študentov gymnázií, stredných škôl a stredných odborných škôl. Ich aktivity sú realizované v dňoch 19. a 20. septembra 2013, kedy sa koná V. medzinárodná vedecká konferencia obsahovo zameraná na liečbu Alzheimerovej choroby.

Mgr. L. Balážová