Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 11. februára 2013 sa v Gymnáziu vo Vrábľoch konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Okres Topoľčany v kategórii 1B reprezentoval náš žiak Andrej Mrocek z 9.A triedy.
Tvorba projektov na hodinách anglického jazyka

Projektová práca je jednou z mnohých možností ako zmeniť vyučovací proces. Na hodinách anglického jazyka tvorili žiaci na 1. stupni projekty na témy: V škole, Dopravné prostriedky, Zvieratá, Môj dom, Časti tela...
Hodina literatúry – inak

Dňa 14.2.2013 sa hodina literatúry v triedach 5.C a 5.D premenila na bábkové divadlo. Niektorí žiaci si vyskúšali rolu bábkohercov. V ich rukách na chvíľu ožili marionetky a maňušky.
Úspechy Adama Kakulu a Martina Gešnábela v olympijskom racketlone

Trochu s oneskorením prinášame úspechy týchto dvoch žiakov našej školy na Majstrovstvách Slovenska v olympijskom racketlone, ktoré sa uskutočnili 7. decembra 2012 v Nových Zámkoch. Tento šport zahŕňa súťaženie v troch olympijských športoch – v stolnom tenise, bedmintone a v tenise.
Stolní tenisti a tenistky s 3. miestami z Majstrovstiev okresu Topoľčany

Už od decembra minulého roka vlastnia najlepší stolní tenisti a stolné tenistky bronzové medaily z Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v stolnom tenise. Žiaci z Tribečskej po víťazstve v jednej z troch základných skupín hrali 3. decembra 2012 finálový turnaj majstrovstiev okresu v topoľčianskej stolnotenisovej hale. Ich súpermi boli ďalší dvaja víťazi skupín a hralo sa systémom každý s každým.
Volejbalistky z okresného finále s 3. miestom

Staršie žiačky z Tribečskej sa umiestnili na Majstrovstvách okresu Topoľčany základných škôl na bronzovom stupni. Predchádzalo tomu prvé miesto v skupinovom turnaji, kde zvíťazili v súperení so ZŠ s MŠ Ludanice, ZŠ s MŠ Preseľany a ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch.
Korčuliarsky výcvik

Počas uplynulých štyroch týždňov žiaci z 1. stupňa s radosťou a veľmi intenzívne navštevovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne. Po prvých hodinách a zvládnutí pohybu na ľade boli rozdelení do skupín podľa svojich korčuliarskych zručností – od začiatočníkov až po pokročilejších. Niektoré deti sa až tento rok prvýkrát stretli s ľadom.
Hviezdy v prachu

Umelecká agentúra Artur pripravila pre žiakov základných škôl originálne predstavenie "Hviezdy v prachu", ktoré motivuje a povzbudzuje deti k tomu, aby si viac verili a išli za svojím cieľom aj napriek prekážkam rôzneho druhu. Naši žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčastnili na tomto motivačnom predstavení 1. marca 2013. Dvaja herci sa im snažili poradiť, ako prekonávať prekážky a povzbudzovali ich na ceste k úspechu.
Vesmír očami detí – 1. a 2. miesto v obvodnom kole

15. marca 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch slávnostné otvorenie výstavy Vesmír očami detí a ocenenie najlepších detských výtvarných prác. 28. ročník tejto postupovej celoslovenskej súťaže každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Tri prvé a tri druhé miesta v spádovom kole HK

Dňa 18. marca 2013 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch konalo prvé spádové kolo súťaže detí v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zvyšné spádové kolá sa budú konať v termínoch 20. a 22. marca 2013. V spádovom kole našu školu v jednotlivých kategóriách poézie a prózy reprezentovali víťazi školského kola.
Svetový deň vody

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si každoročne pripomíname 22. marca. O vode a jej vzácnosti sa naši žiaci učia počas celého roka. Pri tejto príležitosti sa žiaci 1.A, 2.A a 3.A odeli do modra. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na túto zázračnú tekutinu.
Deviataci na predstavení DNA v Nitre

Žiaci deviateho ročníka majú Testovanie 9 už za sebou, a tak si mali možnosť od učenia trochu oddýchnuť a načerpať nové sily na exkurzii, ktorá sa niesla v umeleckom duchu. Okrem návštevy Divadla Andreja Bagara mali možnosť vidieť veľa zaujímavého.
Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke

V dňoch od 16. marca do 22. marca 2013 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarského a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 52 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.
Ako sme uspeli v obvodnom kole HK

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy sa uskutočnilo 9. apríla 2013. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi spádového kola.
Ruštinári na ceste za Eugenom Oneginom

Šiestaci, ôsmaci a deviataci, ktorí si ako druhý cudzí jazyk zvolili ruštinu sa 15. apríla vybrali do Divadla J. Palárika v Trnave, aby sa stretli s Eugenom Oneginom. Videli moderné spracovanie jedného z najslávnejších príbehov o láske a smrti. Sledovali osudové stretnutia a míňania vo vrcholnom diele ruského klasika A.S. Puškina, umocnené skladbami živej kapely.