Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Hádzanárky z Majstrovstiev okresu Topoľčany s bronzom

V Športovej hale v Topoľčanoch sa 29. marca 2012 uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v hádzanej dievčat. Zúčastnili sa ich štyri základné školy z Topoľčian a ZŠ s MŠ Solčany. Hralo sa systémom každý s každým v trvaní zápasu 2x7,5 minúty.
Mandala for the world

Tak ako ostatní žiaci na základných školách aj naše deti v ŠKD sa zapojili do celonárodnej súťaže a výstavy o pokus zapísania sa do Guinessovej knihy rekordov. Cieľom je zozbierať v Slovenskej republike čo najviac výtvarných prác, v ktorých je vyjadrený pozitívny vzťah k svetu a láska k Zemi, na ktorej žijeme.
Vyčistili sme si areál našej školy

Žiaci našej školy sa dňa 19.apríla 2012 zapojili do dobrovoľníckej akcie Vyčistime si areál našej školy. Táto akcia sa konala v rámci celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete pripomenú v nedeľu 22. apríla 2012.
Šachová liga žiakov okresu Topoľčany

Dňa 19. apríla 2012 sa v Centre voľného času na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch uskutočnila šachová liga žiakov a žiačok základných škôl okresu Topoľčany. Zúčastnili sa jej tieto školy: ZŠ Bojná, ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ sv. Ladislava a ZŠ sv. Don Bosca.
Predveď sa a staň sa jazykovou 1 !

Takto znel úvodný slogan semifinálového kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. 4. a 24. 4. 2012 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Stretli sa v ňom víťazi školských kôl zo základných škôl a bilingválnych gymnázií. Ich skvelé recitačné schopnosti hodnotila porota zastúpená pracovníkmi jednotlivých katedier Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Slávik Slovenska 2012 – školské kolo

Spievaj si, slávičku, Spievajže si, spievaj, Anička, dušička, Červenuo jabĺčko... To je len niekoľko názvov ľudových piesní, ktoré najčastejšie zneli z hrdiel našich malých, väčších i veľkých žiakov v školskom kole súťaže Slávik Slovenska 2012. Súťaž sa uskutočnila dňa 24. apríla 2012 vo vynovených zmodernizovaných priestoroch našej školy, v interaktívnej triede.
TOP TALENT 2012

Mestské kultúrne stredisko a CVČ v Topoľčanoch zorganizovali v nedeľu dňa 22. apríla 2012 finálovú prehliadku umelecko-kultúrneho programu, v ktorom sa predstavili žiaci základných škôl z Topoľčian a blízkeho okolia. V oblastiach hudobnej, tanečnej i dramatickej mladí začínajúci umelci predviedli svoje kreácie. Počuli sme rôzne populárne i ľudové piesne, vypočuli sme si verše básnikov, videli hudobno-dramatické scénky, tanečné choreografie, sólistov v hre na hudobné nástroje.
Ako sme oslávili Deň Zeme

22. apríl je každoročne venovaný našej planéte Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov, ktoré so sebou prináša neustále vyčerpávanie prírodných zdrojov a nevhodné správanie sa ľudí k prírode. I v tomto roku sme v našej školskej knižnici uskutočnili niekoľko ekologických aktivít. Ich cieľom bolo pripomenúť skutočnosť, že našu planétu Zem si musíme nielen vážiť, ale sa o ňu aj starať.
Jazykový kvet – krajské finále

Dňa 4. mája 2012 sa v galérii Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnilo krajské finále 2. ročníka súťaže v šiestich jazykoch v dvoch vetvách poézia & próza a dramatický prejav „Jazykový kvet“. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi semifinálového kola podľa svojich kategórií.
Slávik Slovenska 2012 – obvodové kolo

Zúčastnili sme sa okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2012, ktorej organizátorom bola opäť ZŠ Gogoľova v Topoľčanoch. V tomto školskom roku sa tu stretlo 26 súťažiacich, ktorí prišli so svojimi pedagógmi, niektorí i s rodičmi, ba aj starými rodičmi. A veru bolo sa na čo pozerať a aj počúvať. Z hrdiel malých i väčších spevákov zazneli krásne slovenské ľudové piesne, ktoré mnohí súťažiaci podfarbili svojimi regionálnymi ľudovými krojmi.
Našu školu navštívil predseda vlády SR

Za posledných päť rokov to bolo už druhýkrát, čo našu školu poctil svojou prítomnosťou predseda vlády SR Robert Fico. Predtým sme ho srdečne privítali na oslavách 40. výročia založenia školy. Tento deň – 11. máj 2012 bol pre našu školu mimoriadne slávnostný, a tak ako bývalý výborný a aktívny žiak tejto školy prijal pozvanie i na toto podujatie. Konala sa totiž slávnostná kolaudácia projektu: Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie ZŠ. Táto nevšedná udalosť vytvorila vo vyzdobenej jedálni zrekonštruovanej budovy školy priestor na nevšedné stretnutie výnimočných ľudí, ktorých patriotizmus, úcta k hodnotám, vzdelávaniu a rešpekt pred budúcnosťou našich detí doviedol k myšlienke i úspešnej realizácii tohto projektu.
3. miesto na MS v gymnastickom štvorboji

Všetci boli už v očakávaní, kedy príde deň 16.5.2012 – Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji pre žiakov základných škôl, ktoré poriadala ZŠ Šenkvice. Našu školu, ale aj Nitriansky kraj reprezentovali žiaci najmladšej kategórie „A“ chlapci v zložení : Dominik Kubina, Sebastián Kain, Matúš Dobiáš, Roland Sedláček a Raffaello Topič.
Športové víťazstvo v Luhačoviciach na Otváraní prameňov

Dňa 11. mája 2012 sa v rámci mestských osláv Otváranie prameňov v Luhačoviciach uskutočnilo športové päťstretnutie, na ktoré bola pozvaná aj ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho tieto športové kolektívy: ZŠ Luhačovice, ZŠ Bojkovice, ZŠ Slavičín, Piešťany – výber mesta a ZŠ Tribečská.
Vo florbalovej lige žiakov U 15 2. miesto Tribečskej

V telocvični Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch 18. mája 2012 vyvrcholila florbalová liga starších žiakov U 15. Na čele to bol súboj troch vyrovnaných kolektívov, keď špičkou okresu Topoľčany boli Gymnázium Topoľčany, ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch a ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.
V ľahkej atletike úspechy S. Jakubičkovej a M. Žikavskej

ZŠ Ludanice hostila 15. mája 2012 účastníčky Majstrovstiev okresu Topoľčany v ľahkej atletike základných škôl. Zúčastnilo sa ich trinásť. Pod vedením pána učiteľa Ladislava Vozára reprezentáciu ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch tvoril tento kolektív: Vanesa Skublyová, Barbora Rusňáková, Eliška Škreková, Simona Jakubičková, Alexandra Geschwandtnerová, Veronika Bezuchová, Adriána Hurychová, Lucia Geršiová, Nataša Mazáňová a Michaela Žikavská.