Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a OGY

Centrum voľného času v Topoľčanoch v spolupráci so ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch uskutočnili dňa 14. decembra 2012 v priestoroch už spomínaného Centra, Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a OGY. Hráči hrali podľa pravidiel FIDE švajčiarskym systémom na 7 kôl. Tempo hry bolo 2x 15 minút na jednu partiu. Každá škola mohla prihlásiť najviac 8 žiakov, ktorí sú narodení v roku 1999 a mladší. Na majstrovstvách súťažilo 34 žiakov.
Tajomstvá faraóna

Dňa 27.11.2012 sa žiaci 6.B a 6.C zúčastnili zážitkového programu Tajomstvá faraóna v Bratislave na Kolibe. Tento nezabudnuteľný program vznikol vďaka oddanej práci špičkových egyptológov a reštaurátorov. Bol to 60-minútový program s animátormi v dobových kostýmoch, v ktorom boli žiaci priamo vtiahnutí do deja.
V okresnom kole OSJL – 1. miesto

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou OSJL v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 13.12.2012 okresné kolo V. ročníka olympiády slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Andrej Mrocek, žiak 9. A triedy.
Vianoce v ľudových tradíciách

Galéria mesta Topoľčany v dňoch 17. decembra – 19. decembra 2012 pripravila pre verejnosť už tradičné podujatie pod názvom Vianoce v ľudových tradíciách.
Vianočný večierok v V. D

Dňa 14.12. 2012 vrela predvianočná atmosféra aj v V.D na vianočnom večierku. Sviatočnú náladu umocnil bohatý program, ktorým nás sprevádzali moderátorky Natália Ondrejmišková a Adriana Fusanová. Započúvali sme sa do nádherných tónov priečnej aj zobcovej flauty a do veršov lyrickej básne Kameň a sedmokráska v podaní Julky Golskej.
Riešitelia Pytagoriády zaplnili jedáleň aj dve učebne

V dňoch 11. a 12. decembra 2012 sa 128 žiakov našej školy zapojilo do riešenia školského kola Pytagoriády. Zaplnili jedáleň, učebňu fyziky aj IT-učebňu. Hoci sa všetci veľmi snažili, nie každý mohol byť víťazom.
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 12.12.2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v učebni anglického jazyka v ZŠ Tribečská, Topoľčany. V školskom kole sa zúčastnilo 10 žiakov v kategórii I.A a 11 žiakov v kategórii I.B. Žiaci úspešne zvládli úlohy určené v jednotlivých kategóriach. Súťažili v písomnej časti – v gramatike, v slovnej zásobe, v úlohách čítaného textu a v ústnej časti – príbehom podľa daného obrázku.
Školské kolo geografickej olympiády

V týždni od 10. decembra do 15. decembra 2012 prebehlo v našej škole už 41. školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C – 9. roč., D – 8. roč., E – 7. roč., F – 6. roč., H – 5. roč. Pri riešení testov pracovali s atlasom, ale často museli riešiť aj matematické výpočty. Celkovo sa geografickej olympiády zúčastnilo 62 žiakov.
Pečenie medovníčkov v ŠKD

V adventnom období je u nás stálym zvykom pečenie medovníčkov. Pri tejto činnosti deti aj doma rady pomáhajú svojim mamičkám, nakoľko rady pracujú s formičkami. Šikovnosť pri pečení medovníčkov neopúšťala ani deti z ŠKD, ktoré si pod vedením pani vychovávateľky Majtánovej vyskúšali ich pečenie a zdobenie. Úplne sa vžili do tejto práce.
Výstava knižných noviniek 2012

Vianoce – sviatky lásky a pokoja sú už predo dvermi. Tešíme sa na ne všetci. Zdobíme stromčeky, pečieme medovníčky, koláčiky, ktorým sa nedá odolať, balíme darčeky... V našej školskej knižnici sme darčeky rozbaľovali počas celého decembra. Náš knižničný fond vonia novotou, pribudli doň pútavé knižné tituly od rôznych autorov. Čitatelia si ich mali možnosť prezrieť na výstave knižných noviniek.
Vianočné posedenie XLC tímu

Dňa 22. decembra 2012 sa uskutočnilo vianočné posedenie XLC tímu. Na stretnutí sa zišli členovia XLC tímu – Mário Kačina, Dávid Fusan, Michaela Gažiová, Marek Tebelák, Marek Šuppa, Adrián Matejov, Martin Faltus, Jakub Krošlák, Ján Ďurkáč pod vedením Ing. Rastislava Gažiho. Hosťom vianočného posedenia bola pani učiteľka Mgr. Zuzana Lukáčová, choreografka XLC Dance tímu. V príjemnej vianočnej atmosfére si všetci zaspomínali na súťaže a akcie, ktorých sa tento rok XLC tím zúčastňoval a zhodnotili tento rok ako úspešný. Nechýbali spomienky na úsmevné príhody a zážitky z tohtoročných podujatí.
Starší žiaci z vianočného futbalového turnaja s tretím miestom

Dňa 20. 12. 2012 sa na pôde Základnej školy v Kovarciach uskutočnil vianočný turnaj starších žiakov v malom futbale. Zúčastnilo sa päť základných škôl z okresu Topoľčany.
Šaliansky Maťko – obvodné kolo

V utorok 15. januára 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch obvodné (okresné) kolo 20. ročníka súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v recitovaní slovenských povestí. Do tohto kola súťaže postúpili víťazi školských kôl v troch kategóriách (I. kategória – 2. a 3. ročník, II. kategória – 4. a 5. ročník a III. kategória – 6. a 7. ročník).
Moderné komunikačné technológie v ŠKD

Dňa 15.1.2013 nás v ŠKD na Tribečskej ulici navštívila pani PhDr. Gočárová, ktorá nás oboznámila s modernými komunikačnými technológiami. Hravou formou pri prezentácii sa deti aktívne zapájali. Najviac sa páčili počítače, hádanky. Nadácia Orange usmerňuje deti na správne používanie telefónu – blokovaním, chatom a webovým diskusným fórom. Deťom sa najviac páčili osemsmerovky, interaktívne hry a rébusy, pričom efekt bol upozornenie na moderné telekomunikačné technológie.
Plavecký výcvik

Nový rok sme začali na 1. stupni športovo. V dňoch 14. januára – 18. januára 2013 absolvovali žiaci 2. až 3. ročníka plavecký výcvik. Pod vedením trénerov sa učili základy plávania plaveckého štýlu prsia a kraul. Tí zdatnejší v plávaní sa zdokonaľovali aj v ďalších plaveckých štýloch.