Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Venček 2013

Tak a dočkali sa! Naši deviataci sa v stredu 29. mája 2013 v topoľčianskom Dome kultúry rozlúčili so Základnou školou Tribečská v Topoľčanoch. Ako už býva na našej škole tradíciou, rozlúčka bola zároveň ich venčekovou slávnosťou, na ktorej dôstojne prezentovali svoje tanečné schopnosti. Za tieto sa žiaci poďakovali ich lektorovi tanca, pánovi Ing. Karolovi Zaťkovi, ktorý sa im trpezlivo venoval niekoľko týždňov a okrem tanečných krokov ich oboznamoval aj so spoločenskou etiketou.
Dievčatá z krajského kola v minifutbale s 5. miestom

Pod vedením pani učiteľky Evy Makovej sa pripravoval kolektív mladších žiačok na súťaž v minifutbale. Táto súťaž prebiehala na viacerých stupňoch. V predkole bola ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch úspešná v súboji so ZŠ Hollého v Topoľčanoch.
ZOO Zlín-Lešná

Prvý pracovný júnový deň sa žiaci piatych ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom zúčastnili koncoročného školského výletu. Cieľom výletu bola návšteva zoologickej záhrady.
Čítajme si – 2013

Dňa 4. júna 2013 sme sa znovu s radosťou zapojili do Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu a pokúsili sme sa prekonať minuloročný rekord v čítaní. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor Linka detskej istoty dosiahnuť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť pravidelné návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Návšteva dotrieďovacieho dvora

Počas dňa otvorených dverí navštívili dotrieďovací dvor deti z topoľčianskych základných a materských škôl. Pre deti pripravili organizátori program na niekoľkých stanovištiach, kde si preverili svoju šikovnosť a otestovali svoje vedomosti týkajúce sa triedenia odpadu.
Čo vieš o hviezdach – celoslovenské kolo

11. júna 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. V 1. kategórii sa ho zúčastnil i náš žiak Oliver Longauer (5. A), obsadil vynikajúce 11. – 12. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.