Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Adam Kakula ukončil polrok 2012 titulom majstra Európy v speed bedmintone

Adam Kakula, od septembra žiak už 9. A triedy ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, pokračoval aj v tomto kalendárnom roku vo vynikajúcich úspechoch vo viacerých športoch v rôznych súťažiach, veď doteraz od najnižších súťaží až po majstrovstvá sveta získal 112 medailí, 76 pohárov a 12 plakiet. Nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete vo svojej vekovej kategórii dominuje hlavne v speed bedmintone.
Pokračovanie úspešného športu ZŠ Tribečskej

Žiaci a žiačky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch dosiahli výborné výsledky v sledovaných športových súťažiach už v školskom roku 2010/2011. V okrese Topoľčany medzi základnými školami skončili na 1. mieste a v celom Nitrianskom kraji na 4. mieste.
EKO-deň v ŠKD

Slnečné lúče septembrových dní vytiahli na školský dvor každého i tých najmenších žiakov v ŠKD. Aj tento rok sa pani vychovávateľky a deti zapojili do skrášľovania školského areálu, na ktorom trávime čo najviac voľného času. Na úvod sme deti oboznámili, ako majú správne zbierať odpadky, ukladať a hlavne dbať na bezpečnosť pri práci.
Atletický trojboj v školskej družine

V mesiaci september sme v ŠKD využili pekné počasie na športové popoludnie. V atletickom trojboji deti súťažili v troch disciplínach: v behu na 300 metrov, v skoku do diaľky a v hode medicinbalovou loptou. Každé oddelenie reprezentovalo 5 detí, ktoré vybrali pani vychovávateľky po vzájomnej dohode.
V. topoľčiansky deň zdravia

Žiaci našej školy sa zúčastnili na aktivitách, ktoré sa uskutočnili v rámci V. dňa zdravia, ktorý sa konal 19. septembra 2012 v Dome kultúry v Topoľčanoch. Organizátorom podujatia bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch v spolupráci s MsÚ, Mestským kultúrnym strediskom v Topoľčanoch a inými organizáciami. Cieľom podujatia bolo ponúknuť občanom mesta vyšetrenie zamerané na prevenciu a podporu zdravia pred civilizačnými chorobami, poradenstvo v oblasti zdravej výživy, životného štýlu, racionálneho stravovania, pitného režimu, pohybovej aktivity a upozorniť širokú verejnosť na rizikové faktory civilizačných ochorení.
Cesta peňazí

Takto znie názov výstavy, ktorú pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch, v čase od 6.7. – 24. 10. 2012. Cieľom výstavy je predstaviť cestu zlatej a striebornej rudy do podoby platidla – mince. Výstava pozostáva z dvoch častí: Prvá časť predstavuje predmety na ťažbu, spracovanie zlatej rudy a odev baníkov. Druhá časť mince, bankovky a platidlá na našom území.
Historicko-geografická exkurzia do Oponíc

Posledný septembrový štvrtok 55 našich šiestakov spolu so svojimi učiteľmi navštívilo Oponický hrad a kaštieľ. Počasie bolo síce ráno všelijaké, ale našťastie nám doobeda nezapršalo. Cesta na hrad bola náročná, trvala asi 40 minút. Odmenou bol pekný výhľad z hradu na okolité obce.
Patrik Matejov z našich v skoku do diaľky najlepší

ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch dňa 28. septembra 2012 usporiadala už šiesty ročník v skoku do diaľky žiakov topoľčianskych základných škôl v štyroch kategóriách.
V cezpoľnom behu 2. miesto dievčat

ZŠ a MŠ v Krušovciach opäť zorganizovala Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v cezpoľnom behu žiakov a žiačok.
Jesenné účelové cvičenie 2012

Prvé účelové cvičenie v školskom roku 2012/2013 sa konalo 1. a 2. októbra 2012. Počas prvého dňa sa v triedach preberali a prehlbovali osnovami určené teoretické poznatky, druhý deň žiaci I. a II. stupňa navštívili Jaselské kasárne v Topoľčanoch, kde sa konali oslavy 10. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigády. Oslavy boli otvorené aj pre širokú verejnosť, a preto sa tam zišli žiaci a učitelia takmer zo všetkých topoľčianskych škôl.
V hodnotení škôl 1. miesto v okrese

Vo vyhodnotení ZŠ a osemročných gymnázií, ktoré každoročne spracováva Krajský školský úrad v Nitre, sa naša škola opäť umiestnila na 1. mieste z tridsiatich piatich škôl v okrese Topoľčany. Hodnotená bola účasť a výsledky žiakov v predmetových olympiádach a v postupových súťažiach, ktoré boli zverejnené v POPS za školský rok 2011/2012 a sledované počas celého školského roka. Uvádzam umiestnenie šestnástich škôl v našom okrese.
Úspešná plavecká štafeta

Dňa 4. októbra 2012 sa v topoľčianskej krytej plavárni uskutočnila plavecká štafeta žiakov a žiačok základných škôl z Topoľčian, ktorej sa zúčastnili štyri základné školy: ZŠ Hollého, ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská a ZŠ Gogoľova.
Na výstave THE HUMAN BODY

Žiaci siedmeho a deviateho ročníka absolvovali v utorok 9. októbra 2012 exkurziu zameranú nielen na oblasť prírodných vied, ale aj na výtvarné umenie. Okrem návštevy Prírodovedného múzea a Slovenskej národnej galérie mali jedinečnú príležitosť navštíviť unikátnu výstavu THE HUMAN BODY – ĽUDSKÉ TELO v Bratislave.
Farby jesene na náučnom chodníku Duchonka – Kulháň

Ako sa už stalo zvykom, aj tento rok sa žiaci 5. ročníka kochali krásami jesene na prechádzke po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.
Slávnostná imatrikulácia prvákov v školskom klube

11. október bol pre prváčikov v našom ŠKD veľmi zaujímavým dňom. Všetko sa to začalo vstupom detí cez „Zlatú bránu“. Museli dokázať, že sú už veľkí školáci, a preto po skupinkách plnili rôzne úlohy. Po splnení úloh zložili slávnostný sľub a začalo sa pasovanie do radu školákov našou pani riaditeľkou.