Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Vo florbalovej lige žiakov U 15 2. miesto Tribečskej

V telocvični Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch 18. mája 2012 vyvrcholila florbalová liga starších žiakov U 15. Na čele to bol súboj troch vyrovnaných kolektívov, keď špičkou okresu Topoľčany boli Gymnázium Topoľčany, ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch a ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.
V ľahkej atletike úspechy S. Jakubičkovej a M. Žikavskej

ZŠ Ludanice hostila 15. mája 2012 účastníčky Majstrovstiev okresu Topoľčany v ľahkej atletike základných škôl. Zúčastnilo sa ich trinásť. Pod vedením pána učiteľa Ladislava Vozára reprezentáciu ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch tvoril tento kolektív: Vanesa Skublyová, Barbora Rusňáková, Eliška Škreková, Simona Jakubičková, Alexandra Geschwandtnerová, Veronika Bezuchová, Adriána Hurychová, Lucia Geršiová, Nataša Mazáňová a Michaela Žikavská.
Jarné účelové cvičenie

V dňoch 25. a 28. mája 2012 sa v našej škole konalo jarné účelové cvičenie. Prvý deň žiaci absolvovali teoretickú prípravu podľa osnov jednotlivých ročníkov. Nasledujúci deň bol určený pre praktické cvičenia v prírode. Súčasťou praktických cvičení je osvojovanie a precvičovanie získaných odborno-technických vedomostí a zručností už obvykle na jednotlivých stanovištiach, a to: civilná ochrana, prechod zamoreným územím, zdravotná príprava – prvá pomoc, zdravotná príprava – obväzovanie, orientácia na mape, orientácia v prírode a odhad vzdialenosti.
Súťaž v účesoch

Dňa 23.5. 2012 sa uskutočnil 2. ročník súťaže „Atraktívny účes“ . Do súťaže sa zapojilo 14 súťažných dvojíc. Malé kaderníčky zvládli svoju úlohu bravúrne. Bolo na čo pozerať. Účesy boli originálne a okrem toho mali aj svoje pomenovanie. Myslím si, že by inšpiráciou nadchli aj odborníka - kaderníka. Neľahkú úlohu mala i porota. No a ako rozhodla?
Prednáška so zdravotnou sestrou v ŠKD

Dňa 24.5.2012 sa uskutočnila zdravotnícka prednáška so zdravotnou sestrou Mgr. Dominikou Krňovou, ktorá nás obohatila o vedomosti pri poskytovaní prvej pomoci, a to pri rôznych poraneniach hlavy, ruky, nohy, zlomeninách, krvácaní, bezvedomí, uštipnutí hadom, bodnutím osou a včelou a pri popáleninách. Prednáška bola prínosná hlavne pre deti, aby dokázali podať prvú pomoc nielen sebe, ale aj iným ľuďom v rôznych životných situáciách.
V krajskej súťaži Zlaty Dônčovej 2. miesto

Dňa 8. júna 2012 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a vernisáž VIII. ročníka Literárno-výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej, ktorú každoročne organizuje Nitriansky samosprávny kraj, KOS v Nitre a Krajský školský úrad v Nitre. Poslaním súťaže je podporovať výtvarné a literárne nadanie, cítenie a tvorivosť detí materských škôl, žiakov základných a stredných škôl, prebúdzať v nich fantáziu a predstavivosť, viesť ich k tvorivej činnosti prostredníctvom vyjadrenia svojich zážitkov písomnou i výtvarnou formou.
Školský výlet Bratislava – Devín

13.6.2012 bol deň koncoročného výletu 7.A a 7.B triedy. Už na začiatku školského roka si žiaci z týchto tried naplánovali výlet do Bratislavy, lebo sa chceli pozrieť do priestorov Slovenskej televízie, lákala ich plavba vyhliadkovou loďou po Dunaji a historické hradisko Devín. Cestou do Bratislavy nám spoločnosť robili i dažďové kvapky, ale potom sa niekde stratili a my sme si užívali celkom príjemný i keď trochu veterný deň.
Šiestaci vo Vrátnej doline

Jánošíkove diery tvorí sústava tiesňav a kaňonov v Krivánskej Malej Fatre. Nachádzajú sa v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Skladajú sa z troch ucelených častí: Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Preteká nimi Dierový potok, ktorý ich vyformoval. V Dierach sa nachádza viac ako dvadsať vodopádov, ktoré spolu vytvárajú Vodopády Dierového potoka. A toto úžasné dielo prírody bolo cieľom školského výletu žiakov 6.A, 6.B a 4 žiačok 6.C triedy spolu s pani učiteľkami Branislavou Lukáčikovou, Martinou Vöpy a Andreou Matejovou. Výlet sa uskutočnil 14.6. – 15.6.2012. Bývali sme vo Vrátnej doline v hoteli Boboty.
Druhý ročník tanečného maratónu v ŠKD

Dňa 21.6.2012 sa po roku opäť konal v ŠKD tanečný maratón. Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka sa tancovalo v telocvični, pretože sa tanečníci museli schovať pred veľkou horúčavou. Na maratón sa prihlásilo 55 detí z deviatich oddelení ŠKD. Po uvítaní všetkých súťažiacich nám program spestrila tanečná skupina Tribdance choreografiou Funky Monkey.
Galashow 2012 s Ivannou Bagovou

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch usporiadalo 26. júna 2012 v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch tradičné koncoročné vystúpenie svojich študentov a absolventov pre žiakov základných škôl. Na Galashow 2012 boli prítomní aj žiaci 2. stupňa našej školy. Vo svojom programe umelecky nadaní študenti ponúkli pestrú zmes ľudových piesní a tancov, skladbu z muzikálu „West Side Story“, umelecký prednes, javiskovú reč, humorné scénky, moderné tance, balet a populárne piesne v podaní ich popredných spevákov.
Bubli deň

V jeden upršaný deň vznikla myšlienka vyrobiť si v ŠKD bublifuk z upravených PET fliaš. Deti 1. a 4. oddelenia nadšene pracovali pod vedením pani vychovávateliek a svoje výrobky otestovali v krásne slnečné popoludnie na školskom dvorčeku. S očakávaním sledovali každú vyfúknutú bublinu. Fúkali a fúkali.... Tie najkrajšie útvary im vykúzlili nefalšovaný úsmev na tvári. Bol to skutočne nádherný „bubli deň”. Posúďte sami.
V školskom florbale víťazstvo dievčat 9.B triedy s výraznou podporou chlapcov

Na konci školského roka sa uskutočnil celoškolský florbalový turnaj na druhom stupni. V jednotlivých vekových kategóriách a kategóriách tried zvíťazila 8.A trieda, 9.A trieda a dievčatá 9.B triedy. Medzi ôsmakmi bol najlepší strelec Adam Kakula, ktorý strelil 14 gólov, medzi deviatakmi Samuel Hain so siedmimi gólmi a z dievčat to bola Nina Magelová, ktorá strelila štyri góly.
Ocenení Ďakovným listom

Na konci každého školského roku Komisia mládeže, školstva a športu MsZ v Topoľčanoch vyberá najúspešnejších žiakov z veľkého množstva navrhnutých a pozýva ich spolu s riaditeľmi škôl na ocenenie Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Oceňovaní sú žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a cirkevných základných škôl, ktorí boli úspešní v rozličných súťažiach a predmetových olympiádach v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách, pekne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto a okres Topoľčany.
Venček 2012

Venček žiakov 9.A, 9.B a 9.C triedy sa konal v utorok 12. júna 2012 v topoľčianskom Dome kultúry s bohatou prítomnosťou rodičov a pedagógov. Odštartovali ho slová lúčenia Michala Majtána a Alžbety Kasalovej. Pridali sa aj ďalšie slová vďaky všetkým, ktorí viedli týchto žiakov z rodín do školy a naopak, čím sa len potvrdzuje previazanosť rodičov a učiteľov. Karol Zaťko ocenil tanečnú snahu žiakov a vyzdvihol túto tradíciu Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Túto časť programu zakončila svojím príhovorom Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy.
Adam Kakula ukončil polrok 2012 titulom majstra Európy v speed bedmintone

Adam Kakula, od septembra žiak už 9. A triedy ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, pokračoval aj v tomto kalendárnom roku vo vynikajúcich úspechoch vo viacerých športoch v rôznych súťažiach, veď doteraz od najnižších súťaží až po majstrovstvá sveta získal 112 medailí, 76 pohárov a 12 plakiet. Nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete vo svojej vekovej kategórii dominuje hlavne v speed bedmintone.