Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Šaliansky Maťko (školské kolo)

Dňa 15. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo 28. ročníka súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Korčuliarsky výcvik

Korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Topoľčanoch sa žiaci 1.A triedy zúčastnili v týždni 5.12. - 9.12. 2022 a v týždni 12.12. - 15.12.2022 žiaci 1.B triedy. Pod odborným vedením trénerov sa aj menej odvážni a skúsenejší žiaci naučili nové štýly a spôsoby korčuľovania. Pohyb spojený s dobrou náladou prispel k prežitiu krásnych chvíľ plných zážitkov. Žiaci sa na každý tréning veľmi tešili a na ľade sa im páčilo. Neodradili ich ani pády počas prvých dní a ich úsmev a rozžiarené oči prezrádzali radosť z korčuľovania. Odmenou deťom bola v posledný deň olympiáda s rôznymi disciplínami a samozrejme nechýbala sladká odmena s diplomom a medailou. Mgr. I. Švajcová
Medziškolské športové súťaže

Počas mesiacov november a december sme absolvovali prvé športové medziškolské zápolenia. Zmerali sme si sily so súpermi z celého okresu i Nitrianskeho kraja v stolnom tenise, basketbale a florbale.
Hudba nás spája

Dňa 10.12.2022 sa uskutočnilo vystúpenie žiakov zo speváckeho krúžku ,,Hudba nás spája ". Žiaci si pripravili program pre pánov policajtov z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Topoľčanoch. Vianočnými koledami a básňami spríjemnili všetkým prítomným ich víkendové popoludnie. Nechýbal ani Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí našich žiakov odmenili sladkým balíčkom.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 7.decembra 2022 sa uskutočnil 15.ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali, obsahovali učivo z regionálnej histórie ( okres Topoľčany), ako aj polročné učivo daného ročníka. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 21 žiakov.
Šachový turnaj sv. Mikuláša

Dňa 6.12.2022 (utorok) sa konal Šachový turnaj sv. Mikuláša v ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch. Na tohtoročnom mikulášskom turnaji sa zúčastnili žiaci zo škôl - ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ sv. Ladislava a ZŠ sv. Don Bosca.
Pomôžte šíriť našu výzvu - Pošlite 4.A pohľadnicu z rôznych miest

Pošlite 4.A POHĽADNICU z rôznych miest, dediniek zo Slovenska i z rôznych kútov celého sveta. Žiaci budú „cestovať prstom po mape“. Prijatú pohľadnicu zdokumentujú, vyznačia mesto či dedinku na mape. Prostredníctvom rôznych aktivít sa naučia orientovať sa na mape, vyhľadajú informácie o historických pamiatkach, zaujímavostiach daného miesta ... Ak pripojíte spätnú adresu, deti Vám odpíšu. Zo srdca ĎAKUJEME! Naša adresa: Trieda 4.A, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Deň zdravej výživy

V našej triede 5. B sme tento mesiac - December odštartovali Deň zdravej výživy. Každý piatok si deti donesú ovocie alebo zeleninu, ktorú im triedna pani učiteľka nakrája. Zároveň o každom druhu ovocia informuje deti a vysvetľuje im, aké živiny ovocie či zelenina obsahujú. Deti sa tak dozvedia, prečo je ovocie a zelenina potrebná pre náš život.
Miniseminár OUP pre vyučujúcich anglického jazyka

Vo štvrtok dňa 24. 11. 2022 sa vyučujúce anglického jazyka zúčastnili miniseminára vydavateľstva Oxford University Press pod názvom „Opäť spolu objavujeme“, ktorý pripravila a viedla Mgr. Gabriela Hroššová, ELT konzultantka vydavateľstva Oxford University Press.
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Žiaci našej školy sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Divadelné centrum v Martine si pre nás tentokrát pripravilo až dve predstavenia – jedno pre žiakov 3. a 4. ročníka s názvom „Lazy goat“ (Lenivá koza) a druhé pre žiakov 5. až 9. ročníka s názvom „Last wish“ (Posledné želanie).
Olympiáda v anglickom jazyku

V učebni na treťom poschodí bolo v dňoch 15. a 16. novembra rušnejšie než inokedy. Úctyhodný počet detí sa totiž zúčastnil písomnej časti olympiády v anglickom jazyku.
Geografická olympiáda

23.11. 2022 sa konalo online školské kolo geografickej olympiády. V kategórii E (8.- 9. ročník) súťažilo 7 žiakov, v kategórii F (6.-7. ročník) súperilo 13 žiakov a v kategórii G (5. ročník) boli 3 žiaci. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, pretože dosiahli viac ako 55 bodov. Do okresného kola postupujú prví traja.
Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch od 17.10. do 21.10. 2022 sme v našej škole zorganizovali zber papiera. Zberový papier je významná surovina, ktorú je možné opätovne spracovať. Zo zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické a baliace papiere. Do zberu sa zapojili všetky triedy v našej škole. Prispeli tým k šetreniu našich lesov. Tentokrát dostali malú sladkú odmenu všetky deti, ktoré priniesli akékoľvek množstvo papiera.
Projektové vyučovanie Duchonka- Kulháň

V súčasnej dobe je pre žiakov potrebné vedieť informácie vyhľadať, spracovať a využiť v praktickom živote. Jednou z možností ako motivovať súčasného žiaka je práve projektové vyučovanie. Preto sme sa aj my so žiakmi 5. ročníka vybrali na lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň.
Školská exkurzia - Vianočná Viedeň

Dňa 24.11.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školskej exkurzie - Vianočná Viedeň.