Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Hodina literatúry – inak

Dňa 14.2.2013 sa hodina literatúry v triedach 5.C a 5.D premenila na bábkové divadlo. Niektorí žiaci si vyskúšali rolu bábkohercov. V ich rukách na chvíľu ožili marionetky a maňušky.
Úspechy Adama Kakulu a Martina Gešnábela v olympijskom racketlone

Trochu s oneskorením prinášame úspechy týchto dvoch žiakov našej školy na Majstrovstvách Slovenska v olympijskom racketlone, ktoré sa uskutočnili 7. decembra 2012 v Nových Zámkoch. Tento šport zahŕňa súťaženie v troch olympijských športoch – v stolnom tenise, bedmintone a v tenise.
Stolní tenisti a tenistky s 3. miestami z Majstrovstiev okresu Topoľčany

Už od decembra minulého roka vlastnia najlepší stolní tenisti a stolné tenistky bronzové medaily z Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v stolnom tenise. Žiaci z Tribečskej po víťazstve v jednej z troch základných skupín hrali 3. decembra 2012 finálový turnaj majstrovstiev okresu v topoľčianskej stolnotenisovej hale. Ich súpermi boli ďalší dvaja víťazi skupín a hralo sa systémom každý s každým.
Volejbalistky z okresného finále s 3. miestom

Staršie žiačky z Tribečskej sa umiestnili na Majstrovstvách okresu Topoľčany základných škôl na bronzovom stupni. Predchádzalo tomu prvé miesto v skupinovom turnaji, kde zvíťazili v súperení so ZŠ s MŠ Ludanice, ZŠ s MŠ Preseľany a ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch.
Korčuliarsky výcvik

Počas uplynulých štyroch týždňov žiaci z 1. stupňa s radosťou a veľmi intenzívne navštevovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne. Po prvých hodinách a zvládnutí pohybu na ľade boli rozdelení do skupín podľa svojich korčuliarskych zručností – od začiatočníkov až po pokročilejších. Niektoré deti sa až tento rok prvýkrát stretli s ľadom.
Hviezdy v prachu

Umelecká agentúra Artur pripravila pre žiakov základných škôl originálne predstavenie "Hviezdy v prachu", ktoré motivuje a povzbudzuje deti k tomu, aby si viac verili a išli za svojím cieľom aj napriek prekážkam rôzneho druhu. Naši žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčastnili na tomto motivačnom predstavení 1. marca 2013. Dvaja herci sa im snažili poradiť, ako prekonávať prekážky a povzbudzovali ich na ceste k úspechu.
Vesmír očami detí – 1. a 2. miesto v obvodnom kole

15. marca 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch slávnostné otvorenie výstavy Vesmír očami detí a ocenenie najlepších detských výtvarných prác. 28. ročník tejto postupovej celoslovenskej súťaže každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Tri prvé a tri druhé miesta v spádovom kole HK

Dňa 18. marca 2013 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch konalo prvé spádové kolo súťaže detí v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zvyšné spádové kolá sa budú konať v termínoch 20. a 22. marca 2013. V spádovom kole našu školu v jednotlivých kategóriách poézie a prózy reprezentovali víťazi školského kola.
Svetový deň vody

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si každoročne pripomíname 22. marca. O vode a jej vzácnosti sa naši žiaci učia počas celého roka. Pri tejto príležitosti sa žiaci 1.A, 2.A a 3.A odeli do modra. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na túto zázračnú tekutinu.
Deviataci na predstavení DNA v Nitre

Žiaci deviateho ročníka majú Testovanie 9 už za sebou, a tak si mali možnosť od učenia trochu oddýchnuť a načerpať nové sily na exkurzii, ktorá sa niesla v umeleckom duchu. Okrem návštevy Divadla Andreja Bagara mali možnosť vidieť veľa zaujímavého.
Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke

V dňoch od 16. marca do 22. marca 2013 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarského a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 52 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.
Ako sme uspeli v obvodnom kole HK

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy sa uskutočnilo 9. apríla 2013. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi spádového kola.
Ruštinári na ceste za Eugenom Oneginom

Šiestaci, ôsmaci a deviataci, ktorí si ako druhý cudzí jazyk zvolili ruštinu sa 15. apríla vybrali do Divadla J. Palárika v Trnave, aby sa stretli s Eugenom Oneginom. Videli moderné spracovanie jedného z najslávnejších príbehov o láske a smrti. Sledovali osudové stretnutia a míňania vo vrcholnom diele ruského klasika A.S. Puškina, umocnené skladbami živej kapely.
MK v gymnastickom štvorboji pre ZŠ

Dňa 9.4.2013 sa žiaci zo ZŠ Tribečskej zúčastnili súťaže v gymnastike, ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Naši súťažiaci v kategórii B – chlapci v zložení: Dominik Kubina, Sebastián Kajn, Matúš Dobiaš, Jakub Duran, František Varinský obsadili pekné 3. miesto. Aj keď bolo trochu sklamania, chlapcov to povzbudilo do budúceho roka, keď budú musieť ešte viac trénovať. Týmto sa chceme žiakom veľmi poďakovať za ich prístup a prípravu na súťaž.
Beseda s nevidiacim

Dňa 22.4. 2013 sa uskutočnila v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Valjentovej mimoriadne zaujímavá akcia – beseda s nevidiacim Jurajom Dankom. Veľmi pútavým spôsobom predstavil deťom problematiku nevidiacich. Jednak priblížením osobných skúseností, ale aj prezentáciou kompenzačných pomôcok, ktoré používa on sám.