Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Mladší žiaci Tribečskej v malom futbale do finále

V tomto školskom roku sa začal ďalší ročník malého futbalu žiakov základných škôl v okrese Topoľčany – Školský pohár žiakov Slovenského futbalového zväzu.
Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa ...

Známy výrok, ktorý každoročne 6. decembra píšu deti farebnými kriedami na tabule vo svojich triedach. Úplne doslovne ho tento rok vzali žiaci 8.A, 8.B a 6.A triedy. Neučili sa, nikto ich neskúšal...Vybrali sa do Divadla J. Palárika v Trnave, kde sa veselo zabávali a smiali na pútavom stvárnení hry Komédia omylov.
Rozprávkové Vianoce s Perinbabou

11. decembra 2012 nesnežilo iba vonku, ale aj na javisku Spoločenského domu v Topoľčanoch, kde sa konala vianočná akadémia, ktorú usporiadala naša škola pre rodičov a verejnosť. Program pripravili a uviedli na scénu učiteľky I. stupňa, vychovávateľky, vedúca folklórneho krúžku, technickí pracovníci školy. Hlavnými aktérmi boli, samozrejme, žiaci – najmä tí mladší a 9.A trieda. Veľkú časť prítomných tvorili rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje vystupujúce ratolesti, zhodnotiť ich herecké, spevácke, tanečné a recitátorské výkony.
Putovný pohár riaditeľky školy tretíkrát pre Radovana Gažiho

Prekrásny dátum 12. 12. 2012 bol pre Základnú školu na Tribečskej ulici v Topoľčanoch ozdobený aj stolnotenisovým turnajom zamestnancov o putovný pohár riaditeľky školy.
Školské kolo Šalianskeho Maťka

Tak ako každý rok aj teraz v tomto peknom adventnom čase v radostnom očakávaní najkrajších sviatkov roka sa u nás uskutočnilo školské kolo 20. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Naši nádejní recitátori si navzájom zmerali a porovnali svoje recitátorské schopnosti 13. decembra 2012.
Vianočná Viedeň

V našej škole je už tradíciou, že žiaci majú možnosť navštíviť hlavné mesto Rakúska – Viedeň v čase, keď je najkrajšia. Tisíce svetielok ponúkajú nevšedný zážitok, a tak sme si ho ani tento rok nenechali ujsť. Nákupy na tradičnom vianočnom trhu Christkindlmarkt na Radničnom námestí sme tento rok obohatili nielen o návštevu Prírodovedného múzea, zámku Schönbrunn, ale aj o prehliadku historickej časti Viedne.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 13. decembra 2012 sa uskutočnil už 5. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v 4 hlavných kategóriách : C – 9. roč., D – 8. roč., E - 7. roč., F - 6. roč. Testy , ktoré žiaci vypracovávali, tentoraz obsahovali učivo zamerané na Slovenské národné hnutie (Od Bajzu až po Hattalu), regionálne dejiny (Topoľčany a okolie) a, samozrejme, otázky z daného polročného učiva v každom ročníku.
Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a OGY

Centrum voľného času v Topoľčanoch v spolupráci so ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch uskutočnili dňa 14. decembra 2012 v priestoroch už spomínaného Centra, Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a OGY. Hráči hrali podľa pravidiel FIDE švajčiarskym systémom na 7 kôl. Tempo hry bolo 2x 15 minút na jednu partiu. Každá škola mohla prihlásiť najviac 8 žiakov, ktorí sú narodení v roku 1999 a mladší. Na majstrovstvách súťažilo 34 žiakov.
Tajomstvá faraóna

Dňa 27.11.2012 sa žiaci 6.B a 6.C zúčastnili zážitkového programu Tajomstvá faraóna v Bratislave na Kolibe. Tento nezabudnuteľný program vznikol vďaka oddanej práci špičkových egyptológov a reštaurátorov. Bol to 60-minútový program s animátormi v dobových kostýmoch, v ktorom boli žiaci priamo vtiahnutí do deja.
V okresnom kole OSJL – 1. miesto

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou OSJL v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 13.12.2012 okresné kolo V. ročníka olympiády slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Andrej Mrocek, žiak 9. A triedy.
Vianoce v ľudových tradíciách

Galéria mesta Topoľčany v dňoch 17. decembra – 19. decembra 2012 pripravila pre verejnosť už tradičné podujatie pod názvom Vianoce v ľudových tradíciách.
Vianočný večierok v V. D

Dňa 14.12. 2012 vrela predvianočná atmosféra aj v V.D na vianočnom večierku. Sviatočnú náladu umocnil bohatý program, ktorým nás sprevádzali moderátorky Natália Ondrejmišková a Adriana Fusanová. Započúvali sme sa do nádherných tónov priečnej aj zobcovej flauty a do veršov lyrickej básne Kameň a sedmokráska v podaní Julky Golskej.
Riešitelia Pytagoriády zaplnili jedáleň aj dve učebne

V dňoch 11. a 12. decembra 2012 sa 128 žiakov našej školy zapojilo do riešenia školského kola Pytagoriády. Zaplnili jedáleň, učebňu fyziky aj IT-učebňu. Hoci sa všetci veľmi snažili, nie každý mohol byť víťazom.
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 12.12.2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v učebni anglického jazyka v ZŠ Tribečská, Topoľčany. V školskom kole sa zúčastnilo 10 žiakov v kategórii I.A a 11 žiakov v kategórii I.B. Žiaci úspešne zvládli úlohy určené v jednotlivých kategóriach. Súťažili v písomnej časti – v gramatike, v slovnej zásobe, v úlohách čítaného textu a v ústnej časti – príbehom podľa daného obrázku.
Školské kolo geografickej olympiády

V týždni od 10. decembra do 15. decembra 2012 prebehlo v našej škole už 41. školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C – 9. roč., D – 8. roč., E – 7. roč., F – 6. roč., H – 5. roč. Pri riešení testov pracovali s atlasom, ale často museli riešiť aj matematické výpočty. Celkovo sa geografickej olympiády zúčastnilo 62 žiakov.