Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Čítajme si – 2013

Dňa 4. júna 2013 sme sa znovu s radosťou zapojili do Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu a pokúsili sme sa prekonať minuloročný rekord v čítaní. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor Linka detskej istoty dosiahnuť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť pravidelné návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Návšteva dotrieďovacieho dvora

Počas dňa otvorených dverí navštívili dotrieďovací dvor deti z topoľčianskych základných a materských škôl. Pre deti pripravili organizátori program na niekoľkých stanovištiach, kde si preverili svoju šikovnosť a otestovali svoje vedomosti týkajúce sa triedenia odpadu.
Čo vieš o hviezdach – celoslovenské kolo

11. júna 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. V 1. kategórii sa ho zúčastnil i náš žiak Oliver Longauer (5. A), obsadil vynikajúce 11. – 12. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
9.B na výlete v horách

V dňoch od 13.6. do 16.6.2013 sa 13 žiakov z 9.B triedy zúčastnilo školského výletu v Jasenskej doline. Stretli sme sa ráno na Autobusovej stanici v Topoľčanoch za príjemného letného počasia, obklopení batohmi a cestovnými taškami. Po strastiplnej ceste autobusom do dedinky Belá – Dulice nás čakala ešte 2,3 km dlhá pešia túra na chatu Nezábudka. Chata sa nachádza priamo na kopci s lyžiarskym vlekom v Jasenskej doline.
Výlet do Bojníc

Dňa 18.6.2013 sa žiaci 1.B a 1.D vybrali na výlet do kúpeľného mestečka Bojnice. Výlet bol odmenou za ich celoročnú prácu v škole. Deti navštívili zámok, kde absolvovali prehliadku v spoločnosti slečny Agnes Turzovej a jej kamaráta pána Bartolomeja, ktorí im priblížili život na zámku v minulosti.
Úspech vo Zvolene

Projekt Les ukrytý v knihe má za sebou 3. ročník, ktorý opäť odhalil tvorivosť a kreativitu detských duší. Našou tvorivou dušičkou v tomto ročníku súťaže bola žiačka 8.B triedy Leona Šestáková, ktorá sa zapojila do projektu maľovanou pozvánkou do lesa a získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži Les ukrytý v knihe 2013.
Tretí ročník tanečného maratónu v ŠKD

Dňa 26.6.2013 sa konal v ŠKD tanečný maratón. Prihlásilo sa 60 detí z deviatich oddelení. Úvod podujatia spestrili svojimi choreografiami dievčatá z krúžku Aerobicu a členky tanečnej skupiny Tribdance. Tanečníkov prišli podporiť aj pani riaditeľka s pani zástupkyňou.
Triedna rozlúčka v 4. A

Štyri krásne roky ubehli neskutočne rýchlo. Akoby to bolo len včera, čo sme stáli v sprievode rodičov na školskom ihrisku a hľadali v dave prítomných našu pani učiteľku. Ona sa usmievala a mávala nám bielou tabuľkou s označením 1.A. Po príhovore pani riaditeľky všetci starší žiaci odišli domov, ale my sme sa spolu s ňou vybrali do triedy, ktorá sa stala naším druhým domovom. Tam sa to začalo....
Ocenení Ďakovným listom

V utorok 25. júna boli žiaci topoľčianskych škôl ocenení Ďakovným listom primátora mesta Topoľčany. Medzi vybranými žiakmi nechýbali ani zástupcovia našej školy. Z rúk primátora Ing. Petra Baláža prevzalo Ďakovné listy šesť jednotlivcov a traja zástupcovia kolektívov.
JURASSIC PARK – 3D

Jednou z koncoročných odmien pre našich žiakov bola aj návšteva kina v Spoločenskom dome v Topoľčanoch, kde si mohli mladší žiaci pozrieť 3D film Zambezia a starší žiaci 3D film Jurský park. Tento najkultovejší film všetkých čias málokto ešte nevidel. Dnes sme mali možnosť uvidieť ho v novom 3D prevedení.
Aj učitelia sa rozlúčili so školským rokom

Pedagógovia a prevádzkoví pracovníci našej školy ukončili školský rok 2012/2013 rozlúčkovým posedením vo vkusnom prostredí reštaurácie In Mezzo v Nitrianskej Strede. Po náročnom školskom roku sa konečne mohli nerušene porozprávať, posedieť si a vychutnať vzájomné rozhovory, na ktoré počas školského roka zostáva učiteľom veľmi málo času.
Začiatok školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v pondelok 2. septembra 2013 o 8.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2013. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2013 (utorok). Stravníkom pani vedúca škol. jedálne vydáva šeky 27. – 30. augusta a 2. septembra 2013.
Školský rok 2013/2014 sme začali slávnostne

2. septembra 2013 o 8.00 hod. bol v našej škole slávnostne otvorený školský rok 2013/2014. Žiakom skončili letné prázdniny a školské ihrisko, kde sa slávnostný akt konal, ožilo vravou žiakov, učiteľov i rodičov. Hlavne žiaci sa chceli podeliť so svojimi prázdninovými zážitkami. Plní očakávania a zvedavosti boli hlavne najmladší žiaci – prváčikovia, ktorí si od dnešného dňa budú zvykať na školské povinnosti.
Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa žiaci 8. a 9. ročníka 20. septembra 2013 zaoberali problematikou tohto degeneratívneho ochorenia mozgu, ktorým trpí na Slovensku až 60 tisíc ľudí. MVDr. Vojtech Lisák, CSc. z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch im prednášal o prevencii a príčinách tejto nebezpečnej choroby. Počas prednášky sa žiaci dopočuli, že aj nesprávne stravovacie návyky, fyzická a psychická nečinnosť môžu byť spúšťačmi tohto ochorenia.