Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Fašiangy v znamení karnevalu

Aj tento rok sme si v ŠKD želali veselé fašiangy plné dobrej nálady. Masky a výzdobu tried si deti chystali už vopred. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne súťaže a zábavné hry. Tanec, súťaže a spoločnú zábavu si deti užívali plnými dúškami. Najväčšiu radosť mali zo spoločne prežitého popoludnia a zo sladkej odmeny za nápadité masky.
Tribečská v okresnej dejepisnej olympiáde výrazne najlepšia

V tomto školskom roku sa dejepisnej olympiády základných škôl okresu Topoľčany zúčastnilo dvanásť základných škôl a osemročné Gymnázium v Topoľčanoch.
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 11. februára 2013 sa v Gymnáziu vo Vrábľoch konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Okres Topoľčany v kategórii 1B reprezentoval náš žiak Andrej Mrocek z 9.A triedy.
Malý princ – beseda o knihe

Malý princ dosiahol svetový úspech a právom patrí do fondu svetovej literatúry pre deti a mládež. Slovenskému čitateľovi sa jeho preklad dostal do rúk po prvýkrát zásluhou spisovateľky Hany Ponickej v roku 1959, čo bol vzhľadom na duchovný rozmer dielka na ten čas odvážny edičný čin. Prečítali si ho aj naši žiaci z 8.B a 8.C triedy. Najskôr pracovali s krátkou ukážkou v učebnici literárnej výchovy, potom si všetci knižku Malý princ požičali zo školskej knižnice a prečítali ju doma.
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku – 2. miesto

Aj krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 14. februára 2013 na Gymnáziu Golianova v Nitre, bolo pre našu školu úspešné. Mário Bleydorn vybojoval v kategórii 1C pekné 2. miesto.
Tvorba projektov na hodinách anglického jazyka

Projektová práca je jednou z mnohých možností ako zmeniť vyučovací proces. Na hodinách anglického jazyka tvorili žiaci na 1. stupni projekty na témy: V škole, Dopravné prostriedky, Zvieratá, Môj dom, Časti tela...
Hodina literatúry – inak

Dňa 14.2.2013 sa hodina literatúry v triedach 5.C a 5.D premenila na bábkové divadlo. Niektorí žiaci si vyskúšali rolu bábkohercov. V ich rukách na chvíľu ožili marionetky a maňušky.
Výlet do Nitry

21. február 2013 bol pre žiakov z tried 1.A, 2.A a 3.A dňom oddychu od školských lavíc a učenia. Deti sa zúčastnili školského výletu do Nitry, kde navštívili Staré divadlo Karola Spišáka a výstavu Svet dinosaurov.
Úspechy Adama Kakulu a Martina Gešnábela v olympijskom racketlone

Trochu s oneskorením prinášame úspechy týchto dvoch žiakov našej školy na Majstrovstvách Slovenska v olympijskom racketlone, ktoré sa uskutočnili 7. decembra 2012 v Nových Zámkoch. Tento šport zahŕňa súťaženie v troch olympijských športoch – v stolnom tenise, bedmintone a v tenise.
Stolní tenisti a tenistky s 3. miestami z Majstrovstiev okresu Topoľčany

Už od decembra minulého roka vlastnia najlepší stolní tenisti a stolné tenistky bronzové medaily z Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v stolnom tenise. Žiaci z Tribečskej po víťazstve v jednej z troch základných skupín hrali 3. decembra 2012 finálový turnaj majstrovstiev okresu v topoľčianskej stolnotenisovej hale. Ich súpermi boli ďalší dvaja víťazi skupín a hralo sa systémom každý s každým.
Volejbalistky z okresného finále s 3. miestom

Staršie žiačky z Tribečskej sa umiestnili na Majstrovstvách okresu Topoľčany základných škôl na bronzovom stupni. Predchádzalo tomu prvé miesto v skupinovom turnaji, kde zvíťazili v súperení so ZŠ s MŠ Ludanice, ZŠ s MŠ Preseľany a ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch.
Športový deň v ŠKD

V stredu 27.2.2013 sa v telocvični uskutočnilo športové popoludnie, deň pre deti z ŠKD. Súťažilo sa v disciplínach – šplh na tyči, hod do basketbalového koša, preskok cez švédsku debnu a v ďalších. Deti sa do súťaženia pustili s veľkým odhodlaním, no nakoniec usúdili, že to nebolo až také ľahké a niekedy museli prekonať aj samy seba. Na záver sme zvolili súťaž vo vybíjanej, ktorá má u detí dobrú odozvu. Vyhrali všetci a všetkým gratulujeme.
Korčuliarsky výcvik

Počas uplynulých štyroch týždňov žiaci z 1. stupňa s radosťou a veľmi intenzívne navštevovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne. Po prvých hodinách a zvládnutí pohybu na ľade boli rozdelení do skupín podľa svojich korčuliarskych zručností – od začiatočníkov až po pokročilejších. Niektoré deti sa až tento rok prvýkrát stretli s ľadom.
Múzeum praveku

Žiaci našej školy sa už po tretíkrát zapojili do súťaže o praveku, ktorá je určená pre základné školy v rámci celého Slovenska. Tento rok bude súťažiť 5.C trieda. Súťaž trvá od 21.2. – 31.3.2013 a vyhlasuje ju každoročne Múzeum praveku v Bojniciach. Deti mali tentoraz vytvoriť pravekú tlupu neandertálcov vo svojej triede (praveké nástroje, oblečenie, šamanské masky, nákresy).
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

28. februára 2013 sa u nás uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2013. Aj teraz sa tu zišli talentovaní recitátori, ktorí sa dlho pripravovali na tento významný recitátorský deň. Všetci prejavili skvelé výkony, a hlavne snahu byť čo najlepší. V troch kategóriách spolu recitovalo 36 recitátorov s rozmanitými a zaujímavými ukážkami..