Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Svetový deň vody

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si každoročne pripomíname 22. marca. O vode a jej vzácnosti sa naši žiaci učia počas celého roka. Pri tejto príležitosti sa žiaci 1.A, 2.A a 3.A odeli do modra. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na túto zázračnú tekutinu.
Veľká noc v ľudových tradíciách

V dňoch 20. – 22. marca 2013 sa v Galérii mesta Topoľčany konala výstava pod názvom Veľká noc v ľudových tradíciách. Toto podujatie sa organizuje v galérii každoročne a určené je nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Naši žiaci si aj tento rok pozreli túto výstavu.
Marec – Mesiac knihy

Pre mnohých len fráza, heslo či téma na nástenku... Ale zamyslime sa nad tým, prečo máme knihám venovať pozornosť? Kniha bola od vynájdenia kníhtlače symbolom vzdelania a múdrosti. Ľudia, ktorí v minulosti vedeli čítať a písať, vlastnili zbierku kníh, sa v spoločnosti tešili úcte a vážnosti. Kniha predstavuje nekonečný svet fantázie a dobrodružstiev. Presvedčili sa o tom aj naše deti z ročníkov 1. – 4, ktoré sa 21. marca 2013 zapojili do podujatia školskej knižnice Deň ľudovej rozprávky.
Deviataci na predstavení DNA v Nitre

Žiaci deviateho ročníka majú Testovanie 9 už za sebou, a tak si mali možnosť od učenia trochu oddýchnuť a načerpať nové sily na exkurzii, ktorá sa niesla v umeleckom duchu. Okrem návštevy Divadla Andreja Bagara mali možnosť vidieť veľa zaujímavého.
Super rozprávkový kvíz

Množstvo aktivít v tomto školskom roku má jeden hlavný dôvod – priblížiť deťom krásu knihy a čítania. Aj my sme si pre deti v našej školskej knižnici v rámci Mesiaca knihy pripravili „Super rozprávkový kvíz“. Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách. Zastúpené bolo každé oddelenie ŠKD.
Úspechy plavcov na zimných majstrovstvách SR

Naši plavci nie sú žiakmi ZŠ Hollého v Topoľčanoch! V závere minulého kalendárneho roka sa konali zimné majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktoré sa uskutočnili v Prešove, Spišskej Novej Vsi a v Trnave.
Literárna exkurzia v Oponiciach a v Nitre

Predposledný deň pred veľkonočnými prázdninami bol pre všetkých piatakov poučný, no zároveň oddychový. Dňa 26. marca na jeden deň opustili svoje lavice a spolu s triednymi učiteľkami a učiteľom sa zúčastnili literárnej exkurzie v Oponiciach a v Nitre.
Krajské kolo dejepisnej olympiády

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s Katolíckou spojenou školou sv. Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnil dňa 4. 4. 2013 5. ročník krajského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v kategóriách A, B – stredné školy a gymnáziá a v kategóriách C, D, E – základné školy (9., 8. a 7. ročník).
Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke

V dňoch od 16. marca do 22. marca 2013 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarského a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 52 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.
Oslávili sme Deň učiteľov

28. marec patrí medzi dni, keď sa najviac hovorí o práci pedagógov. Sviatok patrí všetkým, ktorých prácou je výchova a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých. Povolanie učiteľa je náročné a zodpovedné, lebo učitelia sa podieľajú na formovaní osobnosti človeka už od útleho detstva.
Čo vieš o hviezdach – 1., 2. a 3. miesto v okresnom kole

21. marca 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch okresné kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii naši žiaci obsadili 1., 2. a aj 3. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Smútočné oznámenie

Riaditeľstvo školy s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 66 rokov zomrel bývalý dlhoročný učiteľ školy, zástupca riaditeľa, výchovný poradca, predseda školských odborov, priateľský kolega a láskavý človek Mgr. Štefan MAKOVÝ. -------------------------------------------------------------------------------------------- Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 10. apríla 2013 o 15.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Kuzmiciach a o 16.00 hod. na starom cintoríne v Topoľčanoch. --------------------------------------------------------------------------------------------
Šachová liga žiakov a žiačok okresu Topoľčany v šk. roku 2012/2013

Centrum voľného času na Gagarinovej ulici v spolupráci so ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch usporiadalo dňa 10. apríla 2013 šachovú ligu žiakov a žiačok základných škôl a OGY okresu Topoľčany. Súťažili žiaci týchto základných škôl: ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ Bojná, Cirkevná ZŠ sv. Dona Bosca a Cirkevná ZŠ sv. Ladislava. Každá škola mohla nominovať dve 4-členné družstvá (3 chlapci a 1 dievča).
Moja obľúbená kniha

Marec, ktorému patrí prívlastok knižný, už síce vystriedal apríl, ale čítanie kníh pokračuje. Naše mladšie i staršie deti okrem vybraných ukážok z rôznych literárnych diel na hodinách čítania a literárnej výchovy často besedujú o autoroch a knihách, ktoré ich zaujali. Žiaci 8.B a 8.C druhý aprílový týždeň otvorili diskusiou o obľúbených knižných tituloch zo školskej či domácej knižnice.
Ako sme uspeli v obvodnom kole HK

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy sa uskutočnilo 9. apríla 2013. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi spádového kola.