Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Výstava knižných noviniek 2012

Vianoce – sviatky lásky a pokoja sú už predo dvermi. Tešíme sa na ne všetci. Zdobíme stromčeky, pečieme medovníčky, koláčiky, ktorým sa nedá odolať, balíme darčeky... V našej školskej knižnici sme darčeky rozbaľovali počas celého decembra. Náš knižničný fond vonia novotou, pribudli doň pútavé knižné tituly od rôznych autorov. Čitatelia si ich mali možnosť prezrieť na výstave knižných noviniek.
Vianočné posedenie XLC tímu

Dňa 22. decembra 2012 sa uskutočnilo vianočné posedenie XLC tímu. Na stretnutí sa zišli členovia XLC tímu – Mário Kačina, Dávid Fusan, Michaela Gažiová, Marek Tebelák, Marek Šuppa, Adrián Matejov, Martin Faltus, Jakub Krošlák, Ján Ďurkáč pod vedením Ing. Rastislava Gažiho. Hosťom vianočného posedenia bola pani učiteľka Mgr. Zuzana Lukáčová, choreografka XLC Dance tímu. V príjemnej vianočnej atmosfére si všetci zaspomínali na súťaže a akcie, ktorých sa tento rok XLC tím zúčastňoval a zhodnotili tento rok ako úspešný. Nechýbali spomienky na úsmevné príhody a zážitky z tohtoročných podujatí.
Starší žiaci z vianočného futbalového turnaja s tretím miestom

Dňa 20. 12. 2012 sa na pôde Základnej školy v Kovarciach uskutočnil vianočný turnaj starších žiakov v malom futbale. Zúčastnilo sa päť základných škôl z okresu Topoľčany.
Šaliansky Maťko – obvodné kolo

V utorok 15. januára 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch obvodné (okresné) kolo 20. ročníka súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v recitovaní slovenských povestí. Do tohto kola súťaže postúpili víťazi školských kôl v troch kategóriách (I. kategória – 2. a 3. ročník, II. kategória – 4. a 5. ročník a III. kategória – 6. a 7. ročník).
Moderné komunikačné technológie v ŠKD

Dňa 15.1.2013 nás v ŠKD na Tribečskej ulici navštívila pani PhDr. Gočárová, ktorá nás oboznámila s modernými komunikačnými technológiami. Hravou formou pri prezentácii sa deti aktívne zapájali. Najviac sa páčili počítače, hádanky. Nadácia Orange usmerňuje deti na správne používanie telefónu – blokovaním, chatom a webovým diskusným fórom. Deťom sa najviac páčili osemsmerovky, interaktívne hry a rébusy, pričom efekt bol upozornenie na moderné telekomunikačné technológie.
Plavecký výcvik

Nový rok sme začali na 1. stupni športovo. V dňoch 14. januára – 18. januára 2013 absolvovali žiaci 2. až 3. ročníka plavecký výcvik. Pod vedením trénerov sa učili základy plávania plaveckého štýlu prsia a kraul. Tí zdatnejší v plávaní sa zdokonaľovali aj v ďalších plaveckých štýloch.
Keď zaznejú svadobné zvony

Takto znie názov výstavy, ktorá je nainštalovaná v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, v čase od 14. 1. – 26. 3. 2013. Žiaci našej školy (triedy 9. B, 9. C a 9. D) sa postupne v dňoch 14. – 17. januára zúčastnili tejto výstavy v rámci predmetu Svet práce. Táto výstava vznikla v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach a s Dolnonitrianskym múzeom v Nitre. Výstava nám priblížila atmosféru svadobného dňa, cez predmety úzko súvisiace so svadbou, oblečenie nevesty a ženícha v rôznom prevedení, odevné doplnky, svadobné dary, dobové fotografie a ďalšie exponáty, ktoré sú spomienkou na svadobný deň.
Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17. januára 2013 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Andrej Mrocek, žiak 9.A triedy, ktorý sa umiestnil na prvom mieste kategórie I.B, a tak postupuje do krajského kola vo Vrábľoch.
Významné osobnosti regiónu stredného Ponitria

Dňa 23.1.2013 sa učitelia histórie z našej školy zúčastnili prednášky „Významné osobnosti regiónu stredného Ponitria“ v budove Súkromnej odbornej školy na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch. Prednášku viedli PhDr. Vladimír Daniš a Mgr. Helena Grežďová, pracovníčka Štátneho archívu. Toto podujatie sa konalo v popoludňajších hodinách a bolo pod záštitou Tribečského múzea v Topoľčanoch, Štátneho archívu a Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch.
Beseda so zdravotníkom v ŠKD

O dôležitosti zvládnuť základy prvej pomoci nikto z nás nepochybuje. S prípravou je potrebné začať čo najskôr, a preto sme v ŠKD zorganizovali besedu o prvej pomoci na tému resuscitácia. Dňa 29.1.2013 k nám zavítal pán Mgr. Hlocký, ktorý nám porozprával a prakticky predviedol veľa zaujímavého z tejto oblasti.
Zápis do prvého ročníka

Naša škola privítala vzácnych návštevníkov, našich budúcich prvákov. Od 15. januára do 18. januára 2013 sa na našej škole konal zápis detí predškolského veku do prvého ročníka.
Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 24. januára 2013 sa na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch uskutočnilo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval v kategórii 1A žiak Rastislav Macko zo 7.B triedy a v kategórii 1B žiak Nikolas Múčka z 8.C triedy.
Obvodné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 5.2. 2013 Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci so Základnou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnil 5. ročník obvodného kola dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 67 žiakov z prihlásených 14 základných škôl okresu Topoľčany a Gymnázia v Topoľčanoch.
V krajskom kole OSJL – 2. miesto

8. februára 2013 sa konalo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Základnej škole – Hradná, v Nových Zámkoch. Podujatie zorganizoval Obvodný úrad Nitra, odbor školstva v spolupráci s už spomínanou školou. V kategórii C súťažili žiaci ZŠ, víťazi obvodných kôl z Nitrianskeho kraja. Jedným z nich bol aj žiak našej školy Andrej Mrocek, ktorý za svoje prejavené vedomosti v tejto krajskej súťaži získal 2. miesto.
Fašiangy v znamení karnevalu

Aj tento rok sme si v ŠKD želali veselé fašiangy plné dobrej nálady. Masky a výzdobu tried si deti chystali už vopred. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne súťaže a zábavné hry. Tanec, súťaže a spoločnú zábavu si deti užívali plnými dúškami. Najväčšiu radosť mali zo spoločne prežitého popoludnia a zo sladkej odmeny za nápadité masky.