Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

2. miesto na Slovensku v súťaži Jazykový kvet

11. máj 2012 bol pre našu školu úspešným dňom. Svedčí o tom i krásne umiestnenie našej skvelej Dorotky Košťálovej v súťaži Jazykový kvet. V celoslovenskom kole prednesu anglickej poézie a prózy si zaslúžene vybojovala 2. miesto.
3. miesto na MS v gymnastickom štvorboji

Všetci boli už v očakávaní, kedy príde deň 16.5.2012 – Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji pre žiakov základných škôl, ktoré poriadala ZŠ Šenkvice. Našu školu, ale aj Nitriansky kraj reprezentovali žiaci najmladšej kategórie „A“ chlapci v zložení : Dominik Kubina, Sebastián Kain, Matúš Dobiáš, Roland Sedláček a Raffaello Topič.
Kuchár bez čapice

Dňa 18. apríla 2012 sa v školskej jedálni pri ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 6. ročník kulinárskej súťaže „Kuchár bez čapice“. Téma tohtoročnej súťaže bola: Torta – tradičná – netradičná. Našu školu reprezentovali žiačky 8.C triedy: Andrea Bílená, Kristína Vaszková a Petra Stručková. Súťaže sa zúčastnilo týchto 5 základných škôl z Topoľčian: ZŠ Hollého, ZŠ Gogoľova, ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho a ZŠ sv. Ladislava.
Brána hradu otvorená

Takto znie názov tvorivej súťaže v modelovaní hradov, ktorú vyhlásilo ešte vo februári 2012 Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Táto súťaž mala okresnú pôsobnosť a bola vyhlásená pre žiakov základných škôl. Súťažné práce bolo treba odovzdať do 11. mája 2012. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 8.C triedy: Lukáš Toman a Jozef Wohlfand.
Hokejbalisti s prvým miestom

Dňa 9. mája 2012 Centrum voľného času v Topoľčanoch zorganizovalo turnaj žiakov v hokejbale na topoľčianskom hokejbalovom ihrisku. Zúčastnili sa ho štyri kolektívy: ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, ZŠ Škultétyho, ZŠ Hollého a Bošany. Hralo sa systémom každý s každým s týmito výsledkami Tribečskej: Bošany 5:1, ZŠ Hollého 7:0 a ZŠ Škultétyho 5:1.
V tenise na MO Topoľčany dominancia Tribečskej

Na tenisových kurtoch v Topoľčanoch sa 10. mája 2012 uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v tenise. Pod vedením Jozefa Kakulu reprezentáciu ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch tvorilo 11 žiakov a žiačok: Adam Kakula 8.A, Denis Múčka 9.B, Martin Gešnábel 7.C, Adriána Čanigová 8.C, Martina Hatalová 5.A, Adriána Kováčová 7.B, Dávid Mihok 6.A, Kristína Kyselová 2.A, Nina Bezáková 2.A, Lenka Bezáková 1.A a Alex Mazáň 4.N.
Športové víťazstvo v Luhačoviciach na Otváraní prameňov

Dňa 11. mája 2012 sa v rámci mestských osláv Otváranie prameňov v Luhačoviciach uskutočnilo športové päťstretnutie, na ktoré bola pozvaná aj ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho tieto športové kolektívy: ZŠ Luhačovice, ZŠ Bojkovice, ZŠ Slavičín, Piešťany – výber mesta a ZŠ Tribečská.
Z MO Topoľčany v atletike žiaci z Tribečskej s 3. miestom

V areáli ZŠ Ludanice sa 16. mája 2012 uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v ľahkej atletike žiakov. Základnú školu na Tribečskej ulici v Topoľčanoch reprezentoval tento kolektív: Adrián Šmalo, Dávid Michalka, Leonard Prekop, Samuel Sidor, Jozef Gregorík (všetci 9.C), Marek Klačanský, Juraj Dimitrov (obaja 9.B), Róbert Vystavil, Samuel Hain (obaja 9.A) a Peter Belkovič 8.D.
Vo florbalovej lige žiakov U 15 2. miesto Tribečskej

V telocvični Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch 18. mája 2012 vyvrcholila florbalová liga starších žiakov U 15. Na čele to bol súboj troch vyrovnaných kolektívov, keď špičkou okresu Topoľčany boli Gymnázium Topoľčany, ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch a ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.
Bez ťaháka o ... – 1. miesto

V priestoroch Základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch sa dňa 22. mája 2012 s uskutočnil už 5. ročník vedomostnej súťaže družstiev žiakov 8. ročníka o putovný pohár primátora mesta Topoľčany „Bez ťaháka o ....“.
Škola v prírode – Tralaland

Od 13. do 18. mája 2012 žiaci 1.A, 2.A a 4. N prežili nádherné chvíle v prostredí krásnej prírody v okolí Trnavej Hory, neďaleko Žiaru nad Hronom. „V Tralalande tam sme doma a to nikto nepoprie. Všetci vieme, všade dobre, v Tralalande naj-dobre.“ To je úryvok z hymny Tralalandu, ktorá nás celých šesť dní sprevádzala v škole v prírode.
Z MK v minifutbale žiakov a žiačok Mc Donald‘s cup 2012 so šiestym miestom

V areáli ZŠ Fatranskej v Nitre sa 16. mája 2012 odohrali Majstrovstvá kraja mladších žiakov a žiačok v minifutbale ako Mc Donald‘s cup. Zúčastnili sa ich víťazi všetkých siedmich okresov Nitrianskeho kraja. Po tesných prehrách s Levicami a Komárnom zhodne 3:4 reprezentanti ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch tesne prehrali v boji o 5. miesto so Šaľou v pomere 2:3, čím obsadili celkové 6. miesto.
V ľahkej atletike úspechy S. Jakubičkovej a M. Žikavskej

ZŠ Ludanice hostila 15. mája 2012 účastníčky Majstrovstiev okresu Topoľčany v ľahkej atletike základných škôl. Zúčastnilo sa ich trinásť. Pod vedením pána učiteľa Ladislava Vozára reprezentáciu ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch tvoril tento kolektív: Vanesa Skublyová, Barbora Rusňáková, Eliška Škreková, Simona Jakubičková, Alexandra Geschwandtnerová, Veronika Bezuchová, Adriána Hurychová, Lucia Geršiová, Nataša Mazáňová a Michaela Žikavská.
Druhé miesto Tribečskej na XIV. ročníku futbalového turnaja o Pohár primátora Topoľčian

22. mája sa uskutočnil už 14. ročník futbalového turnaja o Pohár primátora Topoľčian. Zúčastnilo sa ho sedem základných skôl s týmito výsledkami ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch: ZŠ Gogoľova 0:0, ZŠ a MŠ Kovarce 1:2, ZŠ sv. Don Bosca 7:0, ZŠ a MŠ Horné Obdokovce 5:1, ZŠ a MŠ Jacovce 6:0 a ZŠ a MŠ Krušovce 3:0. S počtom bodov 13 a so skóre 22:3 sa Tribečská umiestnila na veľmi peknom 2. mieste a dokázala nadviazať na viaceré vynikajúce výsledky v histórii tejto športovej súťaže.
Jarné účelové cvičenie

V dňoch 25. a 28. mája 2012 sa v našej škole konalo jarné účelové cvičenie. Prvý deň žiaci absolvovali teoretickú prípravu podľa osnov jednotlivých ročníkov. Nasledujúci deň bol určený pre praktické cvičenia v prírode. Súčasťou praktických cvičení je osvojovanie a precvičovanie získaných odborno-technických vedomostí a zručností už obvykle na jednotlivých stanovištiach, a to: civilná ochrana, prechod zamoreným územím, zdravotná príprava – prvá pomoc, zdravotná príprava – obväzovanie, orientácia na mape, orientácia v prírode a odhad vzdialenosti.