Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Lyžiarsky a snowboardingový kurz na Skalke

V dňoch od 16. marca do 22. marca 2013 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarského a snowboardingového kurzu na Skalke pri Kremnici. 52 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár a Andrea Matejová. Snowboardingový kurz viedla Mgr. Adriána Gočová. O zdravie žiakov sa starala MUDr. Michaela Macháčová.
Oslávili sme Deň učiteľov

28. marec patrí medzi dni, keď sa najviac hovorí o práci pedagógov. Sviatok patrí všetkým, ktorých prácou je výchova a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých. Povolanie učiteľa je náročné a zodpovedné, lebo učitelia sa podieľajú na formovaní osobnosti človeka už od útleho detstva.
Čo vieš o hviezdach – 1., 2. a 3. miesto v okresnom kole

21. marca 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch okresné kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii naši žiaci obsadili 1., 2. a aj 3. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Smútočné oznámenie

Riaditeľstvo školy s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 66 rokov zomrel bývalý dlhoročný učiteľ školy, zástupca riaditeľa, výchovný poradca, predseda školských odborov, priateľský kolega a láskavý človek Mgr. Štefan MAKOVÝ. -------------------------------------------------------------------------------------------- Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 10. apríla 2013 o 15.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Kuzmiciach a o 16.00 hod. na starom cintoríne v Topoľčanoch. --------------------------------------------------------------------------------------------
Šachová liga žiakov a žiačok okresu Topoľčany v šk. roku 2012/2013

Centrum voľného času na Gagarinovej ulici v spolupráci so ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch usporiadalo dňa 10. apríla 2013 šachovú ligu žiakov a žiačok základných škôl a OGY okresu Topoľčany. Súťažili žiaci týchto základných škôl: ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ Bojná, Cirkevná ZŠ sv. Dona Bosca a Cirkevná ZŠ sv. Ladislava. Každá škola mohla nominovať dve 4-členné družstvá (3 chlapci a 1 dievča).
Moja obľúbená kniha

Marec, ktorému patrí prívlastok knižný, už síce vystriedal apríl, ale čítanie kníh pokračuje. Naše mladšie i staršie deti okrem vybraných ukážok z rôznych literárnych diel na hodinách čítania a literárnej výchovy často besedujú o autoroch a knihách, ktoré ich zaujali. Žiaci 8.B a 8.C druhý aprílový týždeň otvorili diskusiou o obľúbených knižných tituloch zo školskej či domácej knižnice.
Ako sme uspeli v obvodnom kole HK

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy sa uskutočnilo 9. apríla 2013. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi spádového kola.
Ruštinári na ceste za Eugenom Oneginom

Šiestaci, ôsmaci a deviataci, ktorí si ako druhý cudzí jazyk zvolili ruštinu sa 15. apríla vybrali do Divadla J. Palárika v Trnave, aby sa stretli s Eugenom Oneginom. Videli moderné spracovanie jedného z najslávnejších príbehov o láske a smrti. Sledovali osudové stretnutia a míňania vo vrcholnom diele ruského klasika A.S. Puškina, umocnené skladbami živej kapely.
Krajské finálové kolo súťaže Jazykový kvet 2013

Dňa 12. apríla sa v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre uskutočnilo krajské finálové kolo súťaže Jazykový kvet. D. Pokus, žiak VII. A triedy, reprezentoval našu školu ukážkou M. Twaina – Tom a jeho priatelia. Svojím pôsobivým prejavom získal pekné 4. miesto. Blahoželáme.
Pirátsky deň

Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním majú vo svojom rozvrhu predmet obohatenie. V druhom ročníku sa celoročne venujú téme Moria a oceány. V 2.A sa 12.4. 2013 premenili na pirátov. Žiaci spoznávali zážitkovým učením život pirátov a ich úlohou bolo hľadanie pokladu spojené s riešením úloh. Táto téma sa prelínala celým dňom aj na iných predmetoch.
MK v gymnastickom štvorboji pre ZŠ

Dňa 9.4.2013 sa žiaci zo ZŠ Tribečskej zúčastnili súťaže v gymnastike, ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Naši súťažiaci v kategórii B – chlapci v zložení: Dominik Kubina, Sebastián Kajn, Matúš Dobiaš, Jakub Duran, František Varinský obsadili pekné 3. miesto. Aj keď bolo trochu sklamania, chlapcov to povzbudilo do budúceho roka, keď budú musieť ešte viac trénovať. Týmto sa chceme žiakom veľmi poďakovať za ich prístup a prípravu na súťaž.
RoboCup Junior 2013 Slovensko – štvornásobní majstri Slovenska v robotickom futbale vybojovali opäť postup na Majstrovstvá sveta v holandskom Eindhovene

5. až 7. apríla 2013 sa v Košiciach, súčasnom európskom hlavnom meste kultúry, uskutočnila celoslovenská súťaž pre základné a stredné školy v stavbe a programovaní robotov - RoboCup 2013. Osemnásty ročník súťaže vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská spoločnosť elektronikov a organizáciu súťaže prevzalo na svoje plecia Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach. V centre východu Slovenska sa stretlo 136 účastníkov v 46 tímoch zo Slovenska a Slovinska.
Vyčistili sme si areál školy

Žiaci našej školy sa dňa 18. apríla 2013 v popoludňajších hodinách zapojili do dobrovoľníckej akcie: „Vyčistime si areál našej školy„. Táto akcia sa konala v rámci celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko a pri príležitosti Dňa Zeme.
Hádzanárky na MO len s víťazstvom so ZŠ Škultétyho

V stredu 10. apríla 2013 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany v hádzanej žiačok základných škôl. Zúčastnili sa ich štyri základné školy z Topoľčian – ZŠ Hollého, ZŠ Škultétyho, ZŠ Gogoľova, ZŠ Tribečská a solčianska základná škola.
Beseda s nevidiacim

Dňa 22.4. 2013 sa uskutočnila v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Valjentovej mimoriadne zaujímavá akcia – beseda s nevidiacim Jurajom Dankom. Veľmi pútavým spôsobom predstavil deťom problematiku nevidiacich. Jednak priblížením osobných skúseností, ale aj prezentáciou kompenzačných pomôcok, ktoré používa on sám.