Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Kráľ čítania 2012

V závere školského roku už tradične vyhlasujeme „Kráľa čítania“. Je to záver celoročnej súťaže žiakov 1. stupňa. Súťažiaci čitatelia čítajú a rozprávajú o svojich čitateľských zážitkoch. Tento ročník patrí k najlepším, pretože víťazky prečítali neuveriteľné množstvo strán z kníh z našej školskej knižnice.
Druhý ročník tanečného maratónu v ŠKD

Dňa 21.6.2012 sa po roku opäť konal v ŠKD tanečný maratón. Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka sa tancovalo v telocvični, pretože sa tanečníci museli schovať pred veľkou horúčavou. Na maratón sa prihlásilo 55 detí z deviatich oddelení ŠKD. Po uvítaní všetkých súťažiacich nám program spestrila tanečná skupina Tribdance choreografiou Funky Monkey.
Mladí futbalisti druhí na futbalovom turnaji Škola na futbalovom ihrisku

Dňa 19.júna 2012 Oblastný futbalový zväz Topoľčany so spoluorganizátorom Nitrianskym samosprávnym krajom organizoval futbalový turnaj žiakov Škola na futbalovom ihrisku. Turnaj sa odohral na umelej tráve futbalového štadióna MFK Topoľčany a mohli sa ho zúčastniť žiaci základných škôl narodení od 1.1.2000 a mladší.
Galashow 2012 s Ivannou Bagovou

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch usporiadalo 26. júna 2012 v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch tradičné koncoročné vystúpenie svojich študentov a absolventov pre žiakov základných škôl. Na Galashow 2012 boli prítomní aj žiaci 2. stupňa našej školy. Vo svojom programe umelecky nadaní študenti ponúkli pestrú zmes ľudových piesní a tancov, skladbu z muzikálu „West Side Story“, umelecký prednes, javiskovú reč, humorné scénky, moderné tance, balet a populárne piesne v podaní ich popredných spevákov.
Bubli deň

V jeden upršaný deň vznikla myšlienka vyrobiť si v ŠKD bublifuk z upravených PET fliaš. Deti 1. a 4. oddelenia nadšene pracovali pod vedením pani vychovávateliek a svoje výrobky otestovali v krásne slnečné popoludnie na školskom dvorčeku. S očakávaním sledovali každú vyfúknutú bublinu. Fúkali a fúkali.... Tie najkrajšie útvary im vykúzlili nefalšovaný úsmev na tvári. Bol to skutočne nádherný „bubli deň”. Posúďte sami.
Pytagoriáda – celoslovenské kolo

Dňa 8.6. sa konalo celoštátne kolo Pytagoriády v Bratislave. Súťaž prebiehala v troch kategóriach (P6, P7, a P8). Riešilo sa dvadsať príkladov v časovom limite 60 minút. Za každý správne vyriešený príklad získava súťažiaci jeden bod. Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto získa minimálne 12 bodov. Úspešným riešiteľom sa následne pripočítavajú body za ušetrený čas, a to jeden bod z každé tri minúty ušetreného času.
Korsem

Korsem – korešpondenčný seminár z prírodných vied pre základné školy. Organizuje ho Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Zapojili sa doň aj žiaci našej školy. Prebiehal v troch kolách, kde žiaci odpovedali na otázky z oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.
Školská letná olympiáda žiakov druhého stupňa

Základná škola na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala v športovom areáli školy letnú olympiádu žiakov piateho až deviateho ročníka. Súťaže prebiehali vo florbale, futbale a vo viacerých disciplínach ľahkej atletiky. Z ľahkej atletiky uvedieme výsledky len na prvom mieste v jednotlivých disciplínach, ktoré sa evidovali vždy podľa celého jedného ročníka chlapcov alebo dievčat.
V školskom florbale víťazstvo dievčat 9.B triedy s výraznou podporou chlapcov

Na konci školského roka sa uskutočnil celoškolský florbalový turnaj na druhom stupni. V jednotlivých vekových kategóriách a kategóriách tried zvíťazila 8.A trieda, 9.A trieda a dievčatá 9.B triedy. Medzi ôsmakmi bol najlepší strelec Adam Kakula, ktorý strelil 14 gólov, medzi deviatakmi Samuel Hain so siedmimi gólmi a z dievčat to bola Nina Magelová, ktorá strelila štyri góly.
Ocenení Ďakovným listom

Na konci každého školského roku Komisia mládeže, školstva a športu MsZ v Topoľčanoch vyberá najúspešnejších žiakov z veľkého množstva navrhnutých a pozýva ich spolu s riaditeľmi škôl na ocenenie Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Oceňovaní sú žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a cirkevných základných škôl, ktorí boli úspešní v rozličných súťažiach a predmetových olympiádach v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách, pekne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto a okres Topoľčany.
Víťazstvo speed badmintonistov na Kalokagatii 2012

Dňa 22. júna 2012 sa v Trnave uskutočnila Kalokagatia 2012. Je to športová olympiáda s medzinárodnou účasťou a koná sa každé štyri roky v olympijskom cykle a boli to vlastne aj majstrovstvá Slovenska. Organizovalo ich Ministerstvo školstva SR, Slovenská asociácia športu na školách a Slovenská badmintonová asociácia. Reprezentanti ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch sa zúčastnili súťaže družstiev v speed badmintone v zložení Adam Kakula z 8.A triedy a Simona Jakubičková s Alexandrou Geschwandtnerovou z 9.B triedy.
Opäť najviac ocenených z Tribečskej

Na tohtoročnom vyhodnotení predmetových olympiád a súťaží, ktoré sa konalo v utorok 19. júna vo veľkej zasadačke Obvodného úradu v Topoľčanoch pod záštitou PaedDr. Rozálie Bezákovej z Krajského školského úradu v Nitre, opäť nechýbali ani naši žiaci. Ako sa už stáva dobrým zvykom, najčastejšie spomedzi oceňovaných zaznievali mená žiakov našej školy, dokonca až 20-krát. Najúspešnejšími bol P. P. Arthur Petráš, ktorý získal 5 ocenení, Šimon Varga a Júlia Golská odchádzali s 2 oceneniami.
Venček 2012

Venček žiakov 9.A, 9.B a 9.C triedy sa konal v utorok 12. júna 2012 v topoľčianskom Dome kultúry s bohatou prítomnosťou rodičov a pedagógov. Odštartovali ho slová lúčenia Michala Majtána a Alžbety Kasalovej. Pridali sa aj ďalšie slová vďaky všetkým, ktorí viedli týchto žiakov z rodín do školy a naopak, čím sa len potvrdzuje previazanosť rodičov a učiteľov. Karol Zaťko ocenil tanečnú snahu žiakov a vyzdvihol túto tradíciu Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Túto časť programu zakončila svojím príhovorom Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy.
Učitelia sa lúčili v Chateau Appony

Pedagogickí a prevádzkoví pracovníci dali bodku za uplynulým školským rokom 2011/2012 v bývalom šľachtickom sídle grófskej rodiny Apponyovcov v Oponiciach. Stretli sa tam tesne pred prázdninami, aby si spoločne posedeli a podebatovali, čo pozitívne i negatívne im aj škole priniesol tento školský rok. V príjemnom impozantnom prostredí bilancovali a rozoberali rôzne situácie súvisiace hlavne so školou, žiakmi, rodičmi, s radosťami, ale i starosťami a problémami v školstve.
Posledný deň v škole

29. jún 2012 bol veľkým dňom a sviatkom pre našich školákov, pretože si z rúk triednych učiteľov prebrali vysvedčenia, na ktorých našli zhodnotenie svojej celoročnej práce. A potom im nezostávalo už nič iné, ako sa pobrať domov, prípadne posedieť si ešte spolu v niektorej cukrárni a tešiť na dva prázdninové mesiace.