Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Farby jesene na náučnom chodníku Duchonka – Kulháň

Ako sa už stalo zvykom, aj tento rok sa žiaci 5. ročníka kochali krásami jesene na prechádzke po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.
Slávnostná imatrikulácia prvákov v školskom klube

11. október bol pre prváčikov v našom ŠKD veľmi zaujímavým dňom. Všetko sa to začalo vstupom detí cez „Zlatú bránu“. Museli dokázať, že sú už veľkí školáci, a preto po skupinkách plnili rôzne úlohy. Po splnení úloh zložili slávnostný sľub a začalo sa pasovanie do radu školákov našou pani riaditeľkou.
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 9. 10. 2012 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré pripravilo Divadelné centrum Martin.
Deviataci a ôsmaci besedovali s primátorom

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD, 15. – 21. októbra) sa v našej škole konala 15. októbra 2012 beseda žiakov ôsmych a deviatych tried s primátorom mesta Topoľčany Ing. Petrom Balážom. Na besede bola prítomná i riaditeľka školy Mgr. Gabriela Herodeková a niektorí učitelia. Vo svojom úvodnom príhovore pán primátor oboznámil žiakov s plánovaným budovaním mesta v rozpočtovom ročnom období 2013 a s tým, čo sa vybudovalo a opravilo v predchádzajúcom období.
A je tu čas šarkanov

Aj u nás pred školským klubom sa šarkany objavili všade na oblohe. Dňa 15.10.2012 sa konala Šarkaniáda pre naše deti. Počasie nám prialo a hlavne aj vietor, ktorý sme v ten deň potrebovali asi najviac. Naše šarkany nás nesklamali a vyleteli všetky nad naše hlavy.
SME v škole

Dopravná výchova hrá v každodennom živote veľmi dôležitú úlohu. Otvára tému na diskusiu o živote a zdraví, keďže na cestách je častým javom prebiehanie detí cez vozovku mimo priechodu pre chodcov. Každý rok zomrie v dôsledku dopravných nehôd 1,2 milióna ľudí. Na slovenských cestách zahynie ročne 30 detí, čo je asi jedna trieda! Proti tejto alarmujúcej skutočnosti sa rozhodli bojovať žiaci 6. A a 8. B triedy. Zapojili sa do projektu – SME v škole – Dopravný rýchlokurz.
Beseda s policajtom

Dňa 17.10.2012 sa v školskom klube detí uskutočnila beseda s policajtom. Do triedy, kde už netrpezlivo čakali deti, prišiel pán policajt Bc. Viliam Selecký, ktorý hneď ako vstúpil do dverí, vzbudil u detí veľký rešpekt.
Deň otvorených dverí na MsÚ

Toto podujatie sa konalo dňa 19.10.2012 v dopoludňajších hodinách na Mestskom úrade v Topoľčanoch, a to v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie ETMD (15.10. – 21.10. 2012). Termín Európskeho týždňa miestnej demokracie je daný na obdobie, kedy bola podpísaná Európska charta miestnej samosprávy (v roku 1985). Heslo Európskej charty znie: „Ľudskými právami budujeme súdržnejšiu spoločnosť.“
V technickej olympiáde najlepší žiaci z 8. C triedy

Dňa 17. októbra 2012 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch pripravila školské kolo technickej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. C a 8. B triedy.
Návšteva u hasičov

Dňa 18.10.2012 navštívili žiaci z 1.A, 2.A a 3.A Hasičský a záchranný zbor v Topoľčanoch. Dozvedeli sa, že hasiči nielen hasia oheň, ale pomáhajú aj pri autonehodách, spolupracujú s inými záchrannými zložkami. Na tejto exkurzii ich hasiči oboznámili s technikou, vozidlami, prístrojmi i záchrannými postupmi.
Medzinárodný deň školských knižníc

Od roku 1999 sa každý štvrtý októbrový pondelok pripomína ako Medzinárodný deň školských knižníc. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Jeho ideou je podpora trvalého vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pozvať na besedu do školskej knižnice starých rodičov, rodičov a samozrejme deti.
Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti...

Aj tento rok naši najmenší objavovali čarovný svet rozprávok. Rozprávka je pravdepodobne najstaršou a prvotnou formou príbehu. Mnohé rozprávky vznikli v pravekých kultúrach a aj napriek tomu dodnes nestratili na svojej kráse, aktuálnosti a atraktívnosti. Povedali by ste, že rozprávka o Popoluške pochádza pravdepodobne zo starej Číny? Najstaršie zmienky s „popoluškovským“ motívom pochádzajú z 9.st.pred n. l. Dokladovať by to mohli aj pozostatky tejto kultúry, ktoré sa dodnes v rozprávke nachádzajú: drobná nôžka a malá črievička.
Halloween v 6. A

Prichádzajúce prázdniny sú pre každé dieťa malým sviatkom. Žiaci zo 6. A sa rozhodli osláviť príchod jesenných prázdnin halloweenskou párty, na ktorú sa tešili už niekoľko dní.
TOPVEDAM 2012

Mesto Topoľčany v spolupráci so ZŠ Gogoľova v Topoľčanoch zorganizovalo dňa 9.11.2012 už 4. ročník súťažnej prehliadky pod názvom: TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori – amatéri. Hlavným cieľom prehliadky je zapojenie sa žiakov zo základných škôl v Topoľčanoch a okolia do bádania, objavovania v oblasti prírodných a spoločenských vied.
Záložka do knihy spája slovenské školy

Je názov celoslovenského projektu, ktorý pri príležitosti Medzinárodného mesiaca knižníc vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami, podpora čítania prostredníctvom výmeny knižných záložiek i poznávanie života žiakov z rôznych kútov Slovenska.