Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Jesenná ochutnávka

Dňa 26.9.2013 sa v ŠKD uskutočnila „Jesenná ochutnávka ovocia a zeleniny„, ktorá zahŕňala ochutnávanie ovocných a zeleninových šalátov. Deti súťažili, či spoznajú, o aké ovocie alebo zeleninu ide.
Prechádzka po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň

O tom, že učiť sa dá aj v prírode, sme sa presvedčili a spolu s nami aj piataci našej školy na exkurzii po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.
Prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl

Od septembra 2013 je v činnosti prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvoradým cieľom portálu IQKIDS.SK je informovať učiteľov, odborných zamestnancov CPPPa P, ako aj rodičov a verejnosť o existencii tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, a aj o školách, v ktorých sa tieto deti vzdelávajú.