Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

X. Školská olympiáda – I. stupeň

K záveru školského roka na ZŠ Tribečskej už tradične patrí významné športové podujatie. Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnil v poradí X. ročník Školskej olympiády pre deti I. stupňa základnej školy.
Kráľovná čítania s výnimočným výsledkom

Posledný júnový pondelok 27.6.2022 sa po roku konala v školskej knižnici slávnostná korunovácia nových kráľov a kráľovien čítania.
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v ZŠ Tribečskej bol určený pre žiakov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci si mohli prezrieť priestory školy, špeciálne učebne či oddychové zóny. Počas tohto dňa naši žiaci predvádzali, ako vedia využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti a, samozrejme, sa pri tom aj zabaviť. Celá škola hýrila farbami, vôňami, vravou, ...
Slávnostná akadémia – 55. výročie založenia školy

Pri príležitosti 55. výročia založenia Základnej školy na ulici Tribečská sa v dňoch 20. a 21. júna 2022 konala v Spoločenskom dome v Topoľčanoch slávnostná akadémia, ktorú pripravili učitelia, vychovávatelia, vedúci krúžkov a žiaci našej školy. Už tradične kvalitný program našej školy prilákal veľké množstvo záujemcov, hlavne z radov príbuzných a rodičov účinkujúcich detí, ale aj obdivovateľov detských vystúpení a hostí, preto sme sa tentoraz rozhodli slávnostnú akadémiu odohrať hneď v dvoch samostatných predstaveniach v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar

Žiaci našej školy sa 5.5.2022 zúčastnili súťaže EnglishStar. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Rozlúčka v 4. D

„Začali ste maličkí, teraz ste už veľkí. Najviac ste však podrástli v očiach pani učiteľky...“
Čitateľský maratón Čítajme si

Po dvoch rokoch prestávky spôsobenej covidovými opatreniami sa konal 13. ročník celoslovenského čitateľského maratónu. Tento rok nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
Ročníkové práce 2022 (2. stupeň)

S blížiacim sa koncom roka žiaci tried V.A, VI.A, VII.A a VIII.A už tradične prezentujú svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali a následne spracovali tému, ktorá ich najviac oslovila. K nej postupne zbierali informácie z rôznych zdrojov, navštívili knižnicu, hľadali zaujímavosti v časopisoch, na webových stránkach, zostavovali dotazníky a tvorili grafy, realizovali výskum v teréne, prípadne pripravili ochutnávky vlastných receptov, hrali na hudobné nástroje...
Biologická olympiáda

Počas školského roka 2021/2022 sa žiaci zapojili do biologickej olympiády v rôznych kategóriách.
Čítanie príbehov opice Škorice

Deti z tretieho oddelenia ŠKD sa v marci zoznámili s detskou knižkou o neposednej opici Škorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza rozličné nezbedné kúsky.
Deň otcov

Tretia júnová nedeľa patrí tradične naším oteckom. Otec je - ochranca, učiteľ, vzor v dospelosti, zabávač, poradca, tréner a priateľ. Je aj vedecky dokázané, že milujúci a starostlivý otec v rodine prináša sebavedomé, silné, úspešné a jazykovo zdatné deti. Krásny deň otcov prajú deti z ŠKD. Pani vychovávateľky
Piknik v ŠKD

Pri príležitosti dňa piknikov (19.6.) sme si aj my v školskom klube urobili spoločnú piknikovačku.
Plavecký výcvik

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom plaveckého výcviku je odbúrať strach z vody a naučiť sa základy plávania. Preto začiatkom júna 2022 absolvovali žiaci 2. a 3. ročníka plavecký výcvik v plavárni v Topoľčanoch.
Fyzikálna olympiáda

V školskom roku 2021/2022 sa konal už 63. ročník fyzikálnej olympiády.
Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)

Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa ho aj žiak zo ZŠ Tribečskej.