Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Adam Kakula obhájil pozíciu najlepšieho športovca školy

V školskom roku 2012/2013 bol aktivovaný druhý ročník ankety ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch o najlepšieho športovca školy. Bodované boli všetky športové súťaže základných škôl v individuálnych i kolektívnych športoch na úrovni okresu, kraja a celoslovenských majstrovstiev. Počet bodov od prvého po ôsme miesto bol nasledovný: 10 bodov, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.
Popoludnie s Hand art

Posledné dni v ŠKD sme si spríjemnili kreatívnymi činnosťami, kde deti mohli predviesť svoju fantáziu, tvorivosť a zručnosť v maľovaní rôznych zvieracích motívov na svoje šikovné ruky. Celé popoludnie sa nieslo v znamení usmievavých tváričiek našich malých žiakov.
Úspech vo Zvolene

Projekt Les ukrytý v knihe má za sebou 3. ročník, ktorý opäť odhalil tvorivosť a kreativitu detských duší. Našou tvorivou dušičkou v tomto ročníku súťaže bola žiačka 8.B triedy Leona Šestáková, ktorá sa zapojila do projektu maľovanou pozvánkou do lesa a získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži Les ukrytý v knihe 2013.
Hurá, máme prvého kráľa!

V júni sa už tradične stretávajú v našej školskej knižnici najlepší čitatelia z 1. – 4. ročníka, aby sa dozvedeli, kto zvíťazil v celoročnej súťaži – Kráľ čítania. Každý z nich číta počas celého školského roka knižky, ktoré si vyberie z ponuky našej knižnice. Po prečítaní konkrétnej knižky nám príde o príbehu ukrytom v nej porozprávať. My pozorne počúvame a zapisujeme si rozsah – počet prečítaných strán.
Triedna rozlúčka v 4. A

Štyri krásne roky ubehli neskutočne rýchlo. Akoby to bolo len včera, čo sme stáli v sprievode rodičov na školskom ihrisku a hľadali v dave prítomných našu pani učiteľku. Ona sa usmievala a mávala nám bielou tabuľkou s označením 1.A. Po príhovore pani riaditeľky všetci starší žiaci odišli domov, ale my sme sa spolu s ňou vybrali do triedy, ktorá sa stala naším druhým domovom. Tam sa to začalo....
Tretí ročník tanečného maratónu v ŠKD

Dňa 26.6.2013 sa konal v ŠKD tanečný maratón. Prihlásilo sa 60 detí z deviatich oddelení. Úvod podujatia spestrili svojimi choreografiami dievčatá z krúžku Aerobicu a členky tanečnej skupiny Tribdance. Tanečníkov prišli podporiť aj pani riaditeľka s pani zástupkyňou.
Ocenení Ďakovným listom

V utorok 25. júna boli žiaci topoľčianskych škôl ocenení Ďakovným listom primátora mesta Topoľčany. Medzi vybranými žiakmi nechýbali ani zástupcovia našej školy. Z rúk primátora Ing. Petra Baláža prevzalo Ďakovné listy šesť jednotlivcov a traja zástupcovia kolektívov.
JURASSIC PARK – 3D

Jednou z koncoročných odmien pre našich žiakov bola aj návšteva kina v Spoločenskom dome v Topoľčanoch, kde si mohli mladší žiaci pozrieť 3D film Zambezia a starší žiaci 3D film Jurský park. Tento najkultovejší film všetkých čias málokto ešte nevidel. Dnes sme mali možnosť uvidieť ho v novom 3D prevedení.
Posledný výlet 9.A

Žiaci 9.A zavŕšili školský rok aj svoje pôsobenie na ZŠ Tribečská vydareným štvordňovým výletom v Belianskych Tatrách, Zamagurí a v Pieninskom národnom parku. V dňoch 21.6. – 24.6.2013 opustili rodné mesto, aby sa vydali do našich prekrásnych hôr, ktoré fascinujú našich i zahraničných turistov. Patrične si vychutnali v tomto impozantnom prostredí posledné spoločné chvíle, ktoré mali vyplnené kvalitným programom.
Milí moji deviataci!

Je tu čas, kedy sa nám v tvárach bije úsmev so slzami. Smejeme sa na zážitkoch, príhodách, ktoré sme spolu zažili v triede i na výletoch a plačeme, že je koniec. Koniec jednej etapy života, ktorý sa vám, dúfam, zaryje hlboko do sŕdc a budete spomínať iba v dobrom. Boli ste moja prvá trieda, prví žiačikovia, ktorých som videla každý deň rásť, dospievať, prebíjať sa prvými životnými problémami.
Aj učitelia sa rozlúčili so školským rokom

Pedagógovia a prevádzkoví pracovníci našej školy ukončili školský rok 2012/2013 rozlúčkovým posedením vo vkusnom prostredí reštaurácie In Mezzo v Nitrianskej Strede. Po náročnom školskom roku sa konečne mohli nerušene porozprávať, posedieť si a vychutnať vzájomné rozhovory, na ktoré počas školského roka zostáva učiteľom veľmi málo času.
Hurá, prázdniny!!!

Posledný júnový deň patrí k dňom, ktoré majú radi všetci školopovinní, lebo netrpezlivo očakávajú prázdniny. Koniec školského roka pripadol tento rok na 28. jún 2013. Slniečko nazeralo do tried, kde sa poslednýkrát schádzali žiaci, aby si prevzali z rúk triednych učiteľov vysvedčenia, v ktorých je zhodnotená ich celoročná práca, snaha, vedomosti aj správanie.
Začiatok školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v pondelok 2. septembra 2013 o 8.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2013. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2013 (utorok). Stravníkom pani vedúca škol. jedálne vydáva šeky 27. – 30. augusta a 2. septembra 2013.
Školský rok 2013/2014 sme začali slávnostne

2. septembra 2013 o 8.00 hod. bol v našej škole slávnostne otvorený školský rok 2013/2014. Žiakom skončili letné prázdniny a školské ihrisko, kde sa slávnostný akt konal, ožilo vravou žiakov, učiteľov i rodičov. Hlavne žiaci sa chceli podeliť so svojimi prázdninovými zážitkami. Plní očakávania a zvedavosti boli hlavne najmladší žiaci – prváčikovia, ktorí si od dnešného dňa budú zvykať na školské povinnosti.
Skrášľujeme si okolie ŠKD

A opäť sa všetci stretávame v školskom roku 2013/2014. Pani vychovávateľky pre nás pripravili pekné popoludnie. Na začiatku sme sa porozprávali, čo budeme robiť, ako sa správať a kam odpad, ktorý si na našom školskom ihrisku vyzbierame, dáme. Rozhodli sme sa vyzbierať odpadky, vyčistiť, skrášliť a upraviť si okolie ŠKD.