Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Tvorba projektov na hodinách anglického jazyka

Projektová práca je jednou z mnohých možností ako zmeniť vyučovací proces. Na hodinách anglického jazyka tvorili žiaci na 1. stupni projekty na témy: V škole, Dopravné prostriedky, Zvieratá, Môj dom, Časti tela...
Hodina literatúry – inak

Dňa 14.2.2013 sa hodina literatúry v triedach 5.C a 5.D premenila na bábkové divadlo. Niektorí žiaci si vyskúšali rolu bábkohercov. V ich rukách na chvíľu ožili marionetky a maňušky.
Výlet do Nitry

21. február 2013 bol pre žiakov z tried 1.A, 2.A a 3.A dňom oddychu od školských lavíc a učenia. Deti sa zúčastnili školského výletu do Nitry, kde navštívili Staré divadlo Karola Spišáka a výstavu Svet dinosaurov.
Úspechy Adama Kakulu a Martina Gešnábela v olympijskom racketlone

Trochu s oneskorením prinášame úspechy týchto dvoch žiakov našej školy na Majstrovstvách Slovenska v olympijskom racketlone, ktoré sa uskutočnili 7. decembra 2012 v Nových Zámkoch. Tento šport zahŕňa súťaženie v troch olympijských športoch – v stolnom tenise, bedmintone a v tenise.
Stolní tenisti a tenistky s 3. miestami z Majstrovstiev okresu Topoľčany

Už od decembra minulého roka vlastnia najlepší stolní tenisti a stolné tenistky bronzové medaily z Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v stolnom tenise. Žiaci z Tribečskej po víťazstve v jednej z troch základných skupín hrali 3. decembra 2012 finálový turnaj majstrovstiev okresu v topoľčianskej stolnotenisovej hale. Ich súpermi boli ďalší dvaja víťazi skupín a hralo sa systémom každý s každým.
Volejbalistky z okresného finále s 3. miestom

Staršie žiačky z Tribečskej sa umiestnili na Majstrovstvách okresu Topoľčany základných škôl na bronzovom stupni. Predchádzalo tomu prvé miesto v skupinovom turnaji, kde zvíťazili v súperení so ZŠ s MŠ Ludanice, ZŠ s MŠ Preseľany a ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch.
Športový deň v ŠKD

V stredu 27.2.2013 sa v telocvični uskutočnilo športové popoludnie, deň pre deti z ŠKD. Súťažilo sa v disciplínach – šplh na tyči, hod do basketbalového koša, preskok cez švédsku debnu a v ďalších. Deti sa do súťaženia pustili s veľkým odhodlaním, no nakoniec usúdili, že to nebolo až také ľahké a niekedy museli prekonať aj samy seba. Na záver sme zvolili súťaž vo vybíjanej, ktorá má u detí dobrú odozvu. Vyhrali všetci a všetkým gratulujeme.
Korčuliarsky výcvik

Počas uplynulých štyroch týždňov žiaci z 1. stupňa s radosťou a veľmi intenzívne navštevovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne. Po prvých hodinách a zvládnutí pohybu na ľade boli rozdelení do skupín podľa svojich korčuliarskych zručností – od začiatočníkov až po pokročilejších. Niektoré deti sa až tento rok prvýkrát stretli s ľadom.
Múzeum praveku

Žiaci našej školy sa už po tretíkrát zapojili do súťaže o praveku, ktorá je určená pre základné školy v rámci celého Slovenska. Tento rok bude súťažiť 5.C trieda. Súťaž trvá od 21.2. – 31.3.2013 a vyhlasuje ju každoročne Múzeum praveku v Bojniciach. Deti mali tentoraz vytvoriť pravekú tlupu neandertálcov vo svojej triede (praveké nástroje, oblečenie, šamanské masky, nákresy).
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

28. februára 2013 sa u nás uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2013. Aj teraz sa tu zišli talentovaní recitátori, ktorí sa dlho pripravovali na tento významný recitátorský deň. Všetci prejavili skvelé výkony, a hlavne snahu byť čo najlepší. V troch kategóriách spolu recitovalo 36 recitátorov s rozmanitými a zaujímavými ukážkami..
Hviezdy v prachu

Umelecká agentúra Artur pripravila pre žiakov základných škôl originálne predstavenie "Hviezdy v prachu", ktoré motivuje a povzbudzuje deti k tomu, aby si viac verili a išli za svojím cieľom aj napriek prekážkam rôzneho druhu. Naši žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčastnili na tomto motivačnom predstavení 1. marca 2013. Dvaja herci sa im snažili poradiť, ako prekonávať prekážky a povzbudzovali ich na ceste k úspechu.
V súťaži Európa v škole – dve ceny

V školskom roku 2012/2013 vstupuje projekt Európa v škole do jubilejného 60. ročníka svojej histórie. Tisíckam žiakov, študentov a pedagógov v Slovenskej republike, ktorí projekt dôverne poznajú (šíri sa nepretržite od roku 1992), ho osobitne predstavovať netreba. Napokon prebieha u nás už 21 rokov. Naša škola sa od samého začiatku do projektu každoročne zapája.
Vesmír očami detí – 1. a 2. miesto v obvodnom kole

15. marca 2013 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch slávnostné otvorenie výstavy Vesmír očami detí a ocenenie najlepších detských výtvarných prác. 28. ročník tejto postupovej celoslovenskej súťaže každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Tri prvé a tri druhé miesta v spádovom kole HK

Dňa 18. marca 2013 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch konalo prvé spádové kolo súťaže detí v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zvyšné spádové kolá sa budú konať v termínoch 20. a 22. marca 2013. V spádovom kole našu školu v jednotlivých kategóriách poézie a prózy reprezentovali víťazi školského kola.
MO v gymnastickom štvorboji

Dňa 14.3.2013 sa konalo obvodné kolo tejto súťaže v telocvični na ZŠ s MŠ v Ludaniciach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. Cvičili v kategórii B – dievčatá a B – chlapci. Všetci žiaci sa pustili do cvičenia s veľkou chuťou a odhodlaním podať čo najlepší výkon. Chlapci nesklamali a obsadili 1. miesto, čím postupujú ďalej na MK do Nových Zámkov, kde im taktiež budeme držať palce. Dievčatá obsadili 2. miesto, za čo im patrí veľké poďakovanie.