Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Na bicykli bezpečne 2013

22. mája 2013 sa konalo obvodné kolo detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2013“ Našu školu reprezentovali žiaci: Liliana Hallová 3.C, Radka Liptáková 3.A, Rastislav Pašek 4.B, Dominik Kubina 4.B.
Maroš Vančo šachovým majstrom školy

Z iniciatívy riaditeľky školy Mgr. Gebriely Herodekovej sa dňa 29. mája 2013 uskutočnili šachové majstrovstvá školy, ktorých sa zúčastnilo 15 šachistov a dve šachistky z prvého aj druhého stupňa.
Čriepky z histórie Topoľčian

V Tribečskom múzeu sa pod týmto názvom skrýva výstava, ktorá je venovaná 840. výročiu prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch. Potrvá od 17. mája 2013 – 30. augusta 2013. Žiaci 9.A si v piatok 31. mája pozreli túto výstavu.
Malí futbalisti z Tribečskej víťazmi krajského McDonald´s Cupu

Areál ZŠ Fatranská v Nitre bol 14. mája 2013 dejiskom nitrianskeho krajského kola jubilejného 15. ročníka McDonald´s Cupu, najväčšieho futbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa základných škôl.
Slávik Slovenska 2013 – krajské kolo

23. ročník speváckej súťaže v interpretácii ľudových piesní pod tradičným názvom Slávik Slovenska 2013 sa v krajskom súťažnom kole opäť konal v ZUŠ v Leviciach. 27. máj 2013 bol teda veľkým dňom i pre našu žiačku z 5.E triedy – Miroslavu Šupolíkovú, ktorá v tejto súťaži reprezentovala nielen našu školu, ale i všetky základné školy z topoľčianskeho okresu.
Putovanie po Orave

Dňa 30. mája 2013 cestovali žiaci 8.A, 8.B a 6.A so svojimi triednymi učiteľkami na dvojdňový výlet po Orave, aby si rozšírili arzenál literárnych, historických a geografických poznatkov o tomto regióne. Výlet sa začal s obavami, že nás budú po celej ceste sprevádzať dažďové kvapky, ale nakoniec sa nad nami príroda zľutovala a výlet sme si užili v celkom príjemnom počasí.
Venček 2013

Tak a dočkali sa! Naši deviataci sa v stredu 29. mája 2013 v topoľčianskom Dome kultúry rozlúčili so Základnou školou Tribečská v Topoľčanoch. Ako už býva na našej škole tradíciou, rozlúčka bola zároveň ich venčekovou slávnosťou, na ktorej dôstojne prezentovali svoje tanečné schopnosti. Za tieto sa žiaci poďakovali ich lektorovi tanca, pánovi Ing. Karolovi Zaťkovi, ktorý sa im trpezlivo venoval niekoľko týždňov a okrem tanečných krokov ich oboznamoval aj so spoločenskou etiketou.
Dievčatá z krajského kola v minifutbale s 5. miestom

Pod vedením pani učiteľky Evy Makovej sa pripravoval kolektív mladších žiačok na súťaž v minifutbale. Táto súťaž prebiehala na viacerých stupňoch. V predkole bola ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch úspešná v súboji so ZŠ Hollého v Topoľčanoch.
ZOO Zlín-Lešná

Prvý pracovný júnový deň sa žiaci piatych ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom zúčastnili koncoročného školského výletu. Cieľom výletu bola návšteva zoologickej záhrady.
Medzinárodný deň detí v ŠKD

V posledný májový deň 31.5.2013 sme pre deti z ŠKD pripravili súťažno-športové popoludnie pri príležitosti MDD. Deti súťažili v rôznych disciplínach: triafanie do terča, prenášanie loptičiek, skákanie a tanec s balónmi, prechod cez ostrovy ....
Súťaž v tvorbe prezentácií – 1. a 2. miesto pre našu školu

Vo štvrtok 23. mája 2013 sa v ZŠ Gogoľova Topoľčany konal už 4. ročník súťaže v tvorbe prezentácií v PowerPointe. Súťaž mala dve kategórie: I. – žiaci 8. ročníka, II. – žiaci 9. ročníka. Tento rok boli vyžrebované tieto témy: Ako sa sen mení na skutočnosť (pre 8. ročník) a Nie je škola ako škola – školstvo v zahraničí (pre 9. ročník). Tieto témy vyžreboval pán primátor.
Aké potraviny jeme

Aké potraviny jeme – tak znela téma projektového vyučovania, ktorej sa žiaci 1.D triedy venovali na hodinách prírodovedy a matematiky. V priebehu tohto projektu si žiaci utvrdili poznatky o domácich zvieratách, pričom sa zamerali na úžitkovosť vybratých domácich zvierat.
Školský výlet – Habakuky

V utorok 4. júna mali žiaci 1.A, 2.A a 3.A jedno veľké spoločné želanie. Želali si, aby sa počasie umúdrilo a prestalo pršať, pretože mali naplánovaný výlet do netradičnej dedinky Habakuky.
Čítajme si – 2013

Dňa 4. júna 2013 sme sa znovu s radosťou zapojili do Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu a pokúsili sme sa prekonať minuloročný rekord v čítaní. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor Linka detskej istoty dosiahnuť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť pravidelné návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Návšteva dotrieďovacieho dvora

Počas dňa otvorených dverí navštívili dotrieďovací dvor deti z topoľčianskych základných a materských škôl. Pre deti pripravili organizátori program na niekoľkých stanovištiach, kde si preverili svoju šikovnosť a otestovali svoje vedomosti týkajúce sa triedenia odpadu.