Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Čo vieš o hviezdach – celoslovenské kolo

11. júna 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. V 1. kategórii sa ho zúčastnil i náš žiak Oliver Longauer (5. A), obsadil vynikajúce 11. – 12. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Futbaloví mladší žiaci s okresným striebrom

Oblastný futbalový zväz Topoľčany – komisia mládeže a so spoluorganizátorom Nitrianskym samosprávnym krajom 11. júna 2013 usporiadali VI. ročník futbalového turnaja mladších žiakov „Škola na futbalovom ihrisku“.
Z Tribečskej opäť najviac ocenených

Ako sa už stalo zvykom aj v tomto školskom roku boli v piatok 7. júna pozvaní najúspešnejší účastníci predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorí neboli po vyhodnotení súťaží ocenení, do veľkej zasadačky na Obvodnom úrade v Topoľčanoch.
Malá vedecká konferencia pre mimoriadne nadané deti

Dňa 19.6.2013 sa v priestoroch Trenčianskej univerzity A.Dubčeka uskutočnil 4. ročník celoslovenskej malej vedeckej konferencie nadaných žiakov. Takmer 50 mimoriadne nadaných detí z 21 základných škôl z celého Slovenska odprezentovalo svoje ročníkové práce. Organizátorom konferencie bola Základná škola Kubranská v Trenčíne a záštitu nad konferenciou prevzal rektor TnUAD Jozef Habánik.
9.B na výlete v horách

V dňoch od 13.6. do 16.6.2013 sa 13 žiakov z 9.B triedy zúčastnilo školského výletu v Jasenskej doline. Stretli sme sa ráno na Autobusovej stanici v Topoľčanoch za príjemného letného počasia, obklopení batohmi a cestovnými taškami. Po strastiplnej ceste autobusom do dedinky Belá – Dulice nás čakala ešte 2,3 km dlhá pešia túra na chatu Nezábudka. Chata sa nachádza priamo na kopci s lyžiarskym vlekom v Jasenskej doline.
9.A sa lúči...

Už prišiel ten čas... Čas rozlúčky so školou..., čas pobaliť si všetky veci a spomienky a naskočiť do vlaku, ktorý nás odvezie na prázdniny a potom do rôznych stredných škôl... Čas opustiť staré, dobré, bezstarostné školácke časy, kamarátov, učiteľov a vydať sa na cestu plnú nových vedomostí, skúseností a objavov. Čas odchodu z tejto milej školy...
Tretí ročník florbalového turnaja s víťazstvom pedagógov

Tretí ročník tohto florbalového turnaja sa odohral 11. júna 2013 v popoludňajších hodinách. Zúčastnili sa ho víťazi školského turnaja v ročníkoch sedem až deväť a vo všetkých troch zvíťazili A triedy.
Na muzikáli Osem rozhnevaných žien

Siedmaci a ôsmaci z našej školy uvideli 24.6.2013 v topoľčianskom spoločenskom dome predpremiéru nového pôvodného slovenského muzikálu, ktorý pripravili a naštudovali učitelia a študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pri príležitosti 20. výročia založenia školy. Premiérové predstavenie inscenácie uvedie SKDK dnes večer.
Výlet do Bojníc

Dňa 18.6.2013 sa žiaci 1.B a 1.D vybrali na výlet do kúpeľného mestečka Bojnice. Výlet bol odmenou za ich celoročnú prácu v škole. Deti navštívili zámok, kde absolvovali prehliadku v spoločnosti slečny Agnes Turzovej a jej kamaráta pána Bartolomeja, ktorí im priblížili život na zámku v minulosti.
Od školského po celoslovenské kolo BiO

Žiaci Základnej školy na Tribečskej ulici majú radi prírodu a hodiny biológie. Tento svoj záujem prejavili aj na biologickej olympiáde v školskom, obvodnom, krajskom a celoslovenskom kole.
Adam Kakula obhájil pozíciu najlepšieho športovca školy

V školskom roku 2012/2013 bol aktivovaný druhý ročník ankety ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch o najlepšieho športovca školy. Bodované boli všetky športové súťaže základných škôl v individuálnych i kolektívnych športoch na úrovni okresu, kraja a celoslovenských majstrovstiev. Počet bodov od prvého po ôsme miesto bol nasledovný: 10 bodov, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.
Popoludnie s Hand art

Posledné dni v ŠKD sme si spríjemnili kreatívnymi činnosťami, kde deti mohli predviesť svoju fantáziu, tvorivosť a zručnosť v maľovaní rôznych zvieracích motívov na svoje šikovné ruky. Celé popoludnie sa nieslo v znamení usmievavých tváričiek našich malých žiakov.
Úspech vo Zvolene

Projekt Les ukrytý v knihe má za sebou 3. ročník, ktorý opäť odhalil tvorivosť a kreativitu detských duší. Našou tvorivou dušičkou v tomto ročníku súťaže bola žiačka 8.B triedy Leona Šestáková, ktorá sa zapojila do projektu maľovanou pozvánkou do lesa a získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži Les ukrytý v knihe 2013.
Hurá, máme prvého kráľa!

V júni sa už tradične stretávajú v našej školskej knižnici najlepší čitatelia z 1. – 4. ročníka, aby sa dozvedeli, kto zvíťazil v celoročnej súťaži – Kráľ čítania. Každý z nich číta počas celého školského roka knižky, ktoré si vyberie z ponuky našej knižnice. Po prečítaní konkrétnej knižky nám príde o príbehu ukrytom v nej porozprávať. My pozorne počúvame a zapisujeme si rozsah – počet prečítaných strán.
Triedna rozlúčka v 4. A

Štyri krásne roky ubehli neskutočne rýchlo. Akoby to bolo len včera, čo sme stáli v sprievode rodičov na školskom ihrisku a hľadali v dave prítomných našu pani učiteľku. Ona sa usmievala a mávala nám bielou tabuľkou s označením 1.A. Po príhovore pani riaditeľky všetci starší žiaci odišli domov, ale my sme sa spolu s ňou vybrali do triedy, ktorá sa stala naším druhým domovom. Tam sa to začalo....